Bedre politisk lederskab på socialområdet, tak!

Der bør udarbejdes planer for, hvordan man kan få elimineret de mange fejlafgørelser på socialområdet.
Kommunalpolitikerne bør komme op af lænestolen og få udarbejdet bindende planer for, hvordan vi hurtigst muligt får elimineret de alarmerende mange fejlafgørelser på socialområdet.

Tørre tal fra Ankestyrelsen taler sit tydelige sprog: Misforholdet stiger stødt mellem borgernes – berettigede - forventninger til offentlige, sociale ydelser og de faktiske, kommunale afgørelser.

Hele 42 procent af de socialsager, der ankes, ender i dag med, at sagen skal gå om.

På beskæftigelsesområdet er omgørelsesprocenterne noget mindre, men stadig alarmerende høje. Hvem kan forestille sig tilsvarende høje fejlprocenter på for eksempel sundhedsområdet? Nej vel?

Sat under alvorligt pres

Retssikkerheden på socialområdet er med andre ord under alvorligt pres.

Det kan underminere borgernes hele tillid til vores velfærdssystem.

Ligesom HK's medlemmer på jobcentre, ydelseskontorer og i socialforvaltninger konstant er udsat for et krydspres mellem på den ene side ønsket om at gøre en positiv forskel for den enkelte borger og på den anden side de kommunalpolitiske rammer.

Nogle taler for at løse problemet med mere lovgivning. Med mere borgerinddragelse. Mere kompetenceudvikling.

Det kan alt sammen give god mening, men jeg tror, vi skal starte et andet og mere åbenlyst sted.

Økonomitænkning dumper

Det handler blandt andet om, at politikerne ikke skal lade økonomien afgøre, hvordan den enkelte sagsbehandler forvalter den lovgivning og de retskrav, et retssamfund som vores bygger på. De alt for mange sagsomgørelser er efterhånden en skamplet på det velfærdssystem, vi i andre sammenhænge hylder.

Vi kan simpelthen ikke være det bekendt. Hensynet til økonomien udmønter sig i mange tilfælde også i mangel på personaleressourcer, hvor underbemanding og urimeligt store sagsbunker hos den enkelte medarbejder betyder fejlafgørelser og skaber frustrationer hos alle parter.

Det alarmerende omfang af underkendte sagsafgørelser kalder i den grad på, at politikerne i hver eneste kommune tager førertrøjen på og udarbejder en plan for, hvordan man på sigt får nedbragt misforholdet mellem lovgivning og realpolitik til nul.

Jeg synes, det bør give røde ører hos de folkevalgte, når man gang på gang lader sagsbehandlerne sidde tilbage med aben, når borgere er blevet uretmæssigt behandlet i den virkelige verden.  

Min appel til de folkevalgte lyder kort sagt: Mere og bedre politisk lederskab. Tak!

 

Lene Roed er formand for HK Kommunal.


placeholder

Kommentarer

Det er godt at der bliver sat fokus på fejl på det sociale område. Jeg har som socialrådgiver arbejdet i jobcenter og andre steder i 18 år. Jeg kan min jura og jeg har behandlet mange klagesager som er sendt til Ankestyrelsen.
Tingene bliver forsimplet når der kun peges på kommunalpolitiske rammer og økonomistyring, selv om det også er en væsentlig del af problemstillingen.
Problemstillingerne er også dårlig ledelse hvor lederevne ikke har indsigt i og forståelse for socialt arbejde, dårligt uddannede sagsbehandlere hvor mange ikke har en uddannelse inden for eller erfaring i det arbejde der udføres, afgørelser som laves ud fra følelser i stedet for jura, pres på medarbejderne med for mange opgaver hvor der ikke er tid til den nødvendige sagsbehandling, samt manglende indhentning af oplysninger om sygdom og sociale forhold i de behandlede sager.
Problemerne hænger sammen og der er brug for en kulturændring i kommunerne inden for det sociale område.
Ved henvendelse vil jeg gerne uddybe de enkelte punkter.

Annonce