Behandlingsgarantien rammer skævt

Regeringens behandlingsgaranti vil styrke privathospitalerne på bekostning af de offentlige sygehuse.

Annonce

I denne uge førstebehandlede Folketinget regeringens forslag om en behandlingsgaranti på 30 dage i sundhedsvæsnet med derefter ret til at blive behandlet på et privat hospital.

Overraskende har Socialdemokraterne på Christiansborg besluttet sig for at stemme for forslaget, samtidig med at to socialdemokratiske regionsformænd samme dag i Politiken advarede imod konsekvenserne af forslaget. Med socialdemokraternes stemmer er der formentlig bred opbakning til at vedtage behandlingsgarantien.

Regionsformændene, der til dagligt står med ansvaret for hospitalsdriften, frygter en utilsigtet konkurrence om speciallæger, der i forvejen ikke er nok af. Samt at forslaget rammer socialt skævt, således at nogle patientgrupper bliver skubbet til side af andre.

Både Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd har tidligere kritiseret forslaget. Et kritikpunkt går på, at behandlingsgarantien ikke skeler til, om nogle sygdomme er alvorligere end andre. En frygt er altså, om lægerne mister mulighed for at prioritere og behandle de patienter først, som har det allerstørste behov. En konsekvens kan være mere ulighed og forringet behandling for især svage og sårbare patienter.

Selvfølgelig er det positivt, at man politisk vil styrke patienternes rettigheder. Men på hospitalerne har man i årevis lagt sig i selen for at behandle hurtigere og forkorte ventelisterne. Region Hovedstaden er den mest produktive region, og sengedagene på hospitalerne har aldrig været færre. Men de ansattes arbejdsmiljø lider. I en sådan grad, at man snart taler om stressepidemier i den offentlige sektor. Skulle man ikke gå en anden vej? Burde Christiansborg ikke lytte til regionerne og personalet, der står med udfordringerne?

Dagligt er jeg i kontakt med sygeplejersker, der både på hospitaler og i kommuner, oplever at have for dårlig tid til patienterne. Deres oplevelser bakkes op af talrige undersøgelser. Ledelsens svar til dem er oftest, at de skal lære at prioritere de vigtigste opgaver først. At man fra overordnet politisk hold derfor vil bruge de i forvejen sparsomme offentlige midler på en behandlingsgaranti, som vil øge tilstrømningen af patienter til privathospitaler og skævvride behandling, virker helt uforståeligt. Det er da en helt forkert prioritering af pengene.

Signe Hagel Andersen er næstformand for Dansk Sygeplejeråd Kreds København.

Næstformand for Dansk Sygeplejeråd Kreds København


placeholder

Annonce