Behov for oprustning i kulturkampen mod radikale imamer

Der skal sættes ind over for de imamer, som ikke er deres ansvar bevidst, og som prædiker hadfuldt om Danmark og vores demokratiske frihedsrettigheder. Derfor er der brug for en bred vifte af nye initiativer.
I dag begyndte de forhandlinger, der blandt andet skal stramme nettet omkring imamer, der prædiker had og åbenlyst taler imod den danske lovgivning og det danske værdifællesskab. Regeringen indkaldte til forhandlinger ikke mindst i kølvandet på TV2 dokumentaren ”Moskeerne bag sløret”, der gav et indblik i en verden med et dybt forstokket og udansk menneskesyn.

Men skæbnen vil, at forhandlingerne også kommer til at foregå i det ubærlige lys fra endnu et terrorangreb på europæisk jord. Og for os danskere er der grund til at kigge mod både Frankrig og Belgien. Eksempelvis har vi – ligesom begge de lande – et højt antal Syrienskrigere.

Men vi skal ikke se mod syd med frygt og utryghed i blikket. I Socialdemokratiet vil vi ikke acceptere, at danskerne skal leve i terrorens skygge.

Vedvarende kamp mod fundamentalistiske påvirkninger
Vi skal bekæmpe de ekstremistiske miljøer og radikale kræfter, der ikke vil vores demokratiske samfund noget godt. Det skal ikke ske ved, at vi går på kompromis med vores frihedsrettigheder, dropper vores krigsdeltagelse i Mellemøsten eller kommer med nye overilede terrorbekæmpende tiltag hver gang en jihadist vælger at springe sig selv i luften.

Kampen skal være vedvarende. Den skal kæmpes på den lange bane i fredstid. Og den skal kæmpes ved hele tiden at analysere sammenhænge og nye tendenser i det danske samfund.

Det er naivt alene at blive ved med at tale om integration som løsningen på radikalisering

Det er naivt alene at blive ved med at tale om integration som løsningen på radikalisering. De unge vi har set tilslutte sig ekstremistiske organisationer og holdninger har typisk mødt den ene godhjertede socialrådgiver, fritidspædagog og lærer efter den anden. Og fået tilbud om alverdens fritidsaktiviteter.

Alligevel har de radikale miljøer tiltrukket de unge. Vi står over for en ny udfordring med krydsningen mellem kriminalitet og religion. Unge kriminelle der tiltrækkes af ekstremt religiøse miljøer. Derfor skal vi have fat om kernen i problemet; de fundamentalistiske religiøse påvirkninger. De radikale imamer, der under dække af religion modarbejder det danske samfund og vores frihedsværdier.

Serviceeftersyn er for cykler
Venstre-regeringen har lagt op til forhandlinger med det, de kalder et ”serviceeftersyn af radikaliseringsindsatsen i Danmark”. Et serviceeftersyn?! Det er sådan noget, man sender sin cykel til en måned efter købsdatoen, vel vidende, der ikke er noget i vejen – blot for at sikre sig, at garantien dækker de kommende år.

Vi har brug for en grundig reparation af indsatsen mod radikale imamer

Vi har brug for en grundig reparation af indsatsen mod radikale imamer. Ikke et serviceeftersyn. Ligesom vi heller ikke har brug for en luftig retorisk debat om, hvem der tør udfordre grundloven mest.

Der er ikke nogen nemme løsninger. Radikaliseringsproblemstillinger er komplekse. De har rod på tværs af samfundets forskellige lag, på tværs af kulturer og på tværs af landegrænser. Og redskaber der virker, er svære. Ikke mindst når de skal formidles. Det tager ofte længere tid end de 20 sekunder aftennyhederne efterlader.

Og de kræver et forklaringsrum, som der kun findes få steder i de danske medier. Ikke desto mindre er – også de svære redskaber – den eneste vej frem, hvis vi reelt vil de gøre op med de holdninger og livssyn, som fastholder muslimske unge og kvinder i social kontrol, og som i værste fald gøder jorden for fremtidens terrorangreb.

Klare krav fra Socialdemokraterne
Når vi går til forhandlinger med regeringen er det derfor med en bred pallette af initiativer. Bløde som hårde. Svære og mindre svære. Indsatsen mod radikalisering skal have et ordentligt løft. Den brede anti-radikaliseringsaftale, der blev indgået for et år siden var god.

Den fokuserede særligt på de forebyggende tiltag og satte en nødvendig stopper for den massive udrejse til lande som Syrien og Irak. En udrejse, der nu viser sig at skabe store problemer for blandt andet Belgien.

Men der skal være plads til at blive klog på problemstillingerne i vores samfund, og vi må erkende, at der skal sættes langt mere målrettet ind mod imamerne. Vi afviser inden forhandlinger ingen forslag, der holder sig inden for grundloven. Samtidig foreslår vi selv, at redskabskassen blandt andet udvides med følgende værktøjer:

Autorisationskrav til religiøse forkyndere
Det er uacceptabelt, at imamerne misbruger deres talerstol til at prædike hadfulde budskaber. Det er uacceptabelt, uanset hvilken religions talerstol det kommer fra. Og det er uacceptabelt, at vi som samfund lader dem gøre det.

Vi skal sige klart fra og hjælpe til, at imamerne – så vel som alle andre religiøs forkyndere – bliver deres ansvar bevidst, så de i stedet bidrager positivt til integrationen af det trossamfund de nu en gang repræsenterer i det danske samfund.Vi mener derfor, at religiøse forkyndere skal gennemføre et kursus i danske værdier og samfundsforhold, før de kan agere som religiøs forkynder i deres trossamfund i Danmark.

Tilsyn med religiøse forkyndere
Samtidig mener vi, at der skal tilføres mere og bedre kontrol med de religiøse forkyndere. Er der mistanke om brud på dansk lovgivning eller modarbejdelse af danske værdier, skal forkynderne kunne fratages deres autorisation.

Der skal tilføres mere og bedre kontrol med de religiøse forkyndere

Opgør med hadprædikanter – et fælles europæisk meldesystem
PET vurderer, at en væsentlig kilde til risiko for terror i Danmark er islamistisk propaganda, som bidrager til at radikalisere personer og miljøer i Danmark. Vi skal derfor sætte en stopper for såkaldte hadprædikanter, der rejser til Danmark med et ekstremt formørket syn for at prædike budskaber imod vores demokrati, der radikaliserer vores unge og skaber dybe skel i vores samfund.

Har en prædikant udtryk sig hadefuldt under eksempelsvis en prædiken i London, mener vi, at vedkommende ikke skal have lov til at indrejse i Danmark og tale i en dansk moské. Desuden skal regler for opholdstilladelser for religiøse forkyndere gennemgås med henblik på skærpelse.

Nedlukning af internetsider der rekrutterer og opfordrer til terror
Kampen mod terror og radikalisering foregår i stigende grad på internettet. Vi mener derfor, at internetsider, der promoverer, hylder eller opfordrer til terroraktiviteter, hurtigt og effektivt skal kunne lukkes ned af myndighederne. Det der er ulovligt i den fysiske verden, skal også gælde på nettet.

Det er ikke rimeligt, at danske skattekroner går til friskoler, der modarbejder danske værdier

Styrkede exit-programmer
Ingen må opleve at blive afvist af det danske samfund, når der søges hjælp til at komme væk fra ekstreme muslimske miljøer. Alle kommuner skal være rustet til at hjælpe muslimske unge, kvinder eller andre, der ønsker at bryde med den sociale kontrol og det liv, som de religiøse miljøer fastholder dem i. Der skal være handleplaner i alle kommuner og klare anvisninger til, hvor og hvordan, man søger hjælp.

Styrket kontrol med religiøse friskoler
De muslimske friskoler der fungerer som rugekasser for ekstreme religiøse holdninger, og som fastholder børn og unge i social kontrol, skal kontrolleres mere effektivt. Det er ikke rimeligt, at danske skattekroner går til friskoler, der modarbejder danske værdier. 

Uden fællesskaber er frihed kun for de få
TV2’s skjulte kamera viste det ganske tydeligt. Der findes religiøse miljøer i Danmark, hvor grundlæggende frihedsrettigheder bliver krænket. Der findes imamer, der ikke er deres ansvar bevidst, og som prædiker hadfuldt om Danmark og vores demokratiske frihedsrettigheder, og som opfordrer til vold og afstraffelse af kvinder og børn.

Der findes imamer, der ikke er deres ansvar bevidst

Dette understreger blot behovet for en reel kulturel frihedskamp. En kulturel frihedskamp der skal kæmpes for individets skyld, og for vores samfunds skyld. Og der skal ikke herske tvivl om, at den socialdemokratiske solidaritet er med dem, der kæmper den kamp hver dag. De kvinder, der fastholdes i vold, social kontrol og forstokkede opfattelser af livet i et frit demokratisk samfund.

De unge kriminelle – og deres mindre søskende – der ser de religiøse ekstremistiske miljøer som en attraktiv mulighed frem for et udsigtsløst liv i en trist boligblok. Som socialdemokrat skal vi stå på deres side i kampen for et frit liv. Et frit liv med en reel mulighed for uddannelse, arbejde og fællesskab.

Det fællesskab, der gennem mere end hundrede år har løftet danske arbejdere ud af fattigdom, ind i sundhedsvæsenet, uddannelsessystemet og middelklassen, skal også hjælpe dem, der vil bryde med ekstreme religiøse miljøer. Uden fællesskaber er frihed kun for de få. Det gælder også i kampen mod radikalisering.

 

Trine Bramsen er folketingsmedlem for Socialdemokraterne og rets- og menneskerettighedsordfører.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Folketingsmedlem for Socialdemokratiet 


Kommentarer fra Facebook

Annonce