Bekæmpelse af social dumping kræver fast finansiering

Vi kan simpelthen gøre det bedre for de samme penge, hvis vi kan regne med, at politikerne vil prioritere indsatsen mod social dumping – også i årene fremover.
Selvom erfaringerne viser, at der er stort behov for den samlede indsats mod social dumping, så lever den på korte bevillinger, som ingen ved om fortsætter. Det skader en helt nødvendig indsats.

Indsatsen indtil nu været kortsigtet og midlertidig

Om kort tid, skal det besluttes om Politi, Skattestyrelse og Arbejdstilsynet, skal fortsætte med deres fælles indsats overfor social dumping. På de danske byggepladser, i industrien og i landbruget, ser vi en stigning i mængden af udenlandske arbejdskraft. Alligevel har indsatsen indtil nu været kortsigtet og midlertidig, fordi man ikke ved fra år til år om indsatsen forlænges eller ej. På trods af det har Politi, Skattestyrelsen og Arbejdstilsynet løst opgaven.

Snyd for millioner

Alene i byggebranchen har Skattestyrelsen som direkte konsekvens af indsatsen har fundet over 500 millioner danske kroner, som udenlandske virksomheder og arbejdstagere, skylder den danske stat.

Arbejdstilsynet skal sikre, at man ikke kan konkurrere på dårligt arbejdsmiljø

Samtidig har Politiet fokuseret på at sikre Skattestyrelsens og Arbejdstilsynets arbejde, når de har stået overfor personer, der ikke respekterer myndighederne. Herudover har de håndteret de dem der arbejder ulovligt i Danmark fra for eksempel Ukraine og Georgien. Arbejdstilsynets arbejde er mere langsigtet.

Arbejdstilsynet skal sikre, at man ikke kan konkurrere på dårligt arbejdsmiljø. Der skal være et forsvarligt arbejdsmiljø for alle, der udfører arbejde i Danmark. Det kræver et stærkt fokus på det arbejde, som udenlandsk arbejdskraft løser - ofte på kanten af det etablerede arbejdsmarked. Vi oplever desværre, at nogle virksomheder tror, de kan komme uden om reglerne ved at anvende udenlandsk arbejdskraft, der ikke kender deres rettigheder.

Kortsigtet indsats

På trods af det tydelige behov for en fælles indsats, så er det finansieret af midlertidige bevillinger. Det betyder, at myndighederne ikke kan planlægger en systematisk langsigtet tilgang. Dermed får vi simpelthen mindre for pengene, fordi det ikke proportionelt at investere penge, der i længden kunne gøre kontrollerne bedre.

Myndighederne kan ikke planlægger en systematisk langsigtet tilgang

Der opstår simpelthen et paradoks, i den politiske stillingtagen til kampen mod social dumping. For på den ene side er der jo ingen, der forventer, at udenlandske virksomheder stopper med at udstationere medarbejdere i Danmark. På den anden side er der endnu ikke nogen regerings- eller støtte partier, der har sikret den langsigtede indsats for lige konkurrence og sunde og sikre arbejdspladser i Danmark.

Det er et paradoks vi håber, at partierne, der lige nu forhandler finanslov, vil tage alvorligt.

Vi kan simpelthen gøre det bedre for de samme penge, hvis vi kan regne med, at politikerne vil prioritere indsatsen mod social dumping – også i årene fremover.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Fællestillidsrepræsentant for medlemmer af Dansk Metal i Arbejdstilsynet.

Fællestillidsrepræsentant for medlemmer af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter i Arbejdstilsynet.

Fællestillidsrepræsentant for medlemmer af Tekniske Landsforbund i Arbejdstilsynet.


placeholder

Annonce