Beklager forløb omkring rapport om 3. generationsindvandrere

Undervisningsministeriet ”finder det nødvendigt” på baggrund af debat og presseomtale at ”præcisere enkelte forhold” omkring analyse om 3. generationsindvandrere
Undervisningsministeriet ”finder det nødvendigt” på baggrund af flere ugers debat og presseomtale at ”præcisere enkelte forhold” omkring analyse om 3. generationsindvandrere . Ministeriet beklager desuden forløbet.

Begge dele fremgår af en pressemeddelelse udsendt af Undervisningsministeriet.

Udlændingeminister Inger Støjberg (V) og undervisningsminister Merete Riisager (LA) breakede nyheden om rapporten 16. december på berlingske.dk. Det skete med opsigtsvækkende ministerudtalelser om, at 3. generationsindvandrerne var dårligere integreret end indvandrergenerationen før dem:

”Undersøgelsen viser, at vi har abonneret på et helt forfejlet syn,” lød Støjbergs konklusion.

”Jeg har forladt troen på, at integrationen går fremad, senere end Inger, men det har jeg nu,” lød den klare konklusion fra Merete Riisager.

Rapporten blev ”breaket” under overskriften: ”Indvandrerne fik børn, der fik børn – og de halter stadig efter.”

Danmarks Statistik advarede - forgæves

Siden viste det sig, at der ikke var belæg for de to ministres konklusioner. Ministerierne foretog ændringer i forhold til den foreløbige rapport – blandt andet blev en række forbehold tydeliggjort og fremhævet i den endelige rapport. Ændringer, som Berlingske ikke fik noget at vide om. Berlingske skrev således sine artikler alene ud fra den foreløbige rapport.

Forløbet medførte at Berlingske breakede rapporten på et ufuldstændigt grundlag. Og også at ministrene udtalte sig på et ufuldstændigt grundlag.

Siden viste det sig, at der ikke var belæg for de to ministres konklusioner

Berlingske beklagede 22. december over for deres læsere at have viderebragt minister-udtalelser, der ikke var fuld dækning for i rapporten. Og man vedhæftede den oprindelige artikel en længere beklagelse.

Berlingske kunne samtidig afsløre, at Danmarks Statistik direkte havde advaret ministerierne mod af konkludere, som ministrene stik mod advarslen endte med netop at gøre.

Mandag kunne Netavisen Pio oplyse, at ingen af de to ministerier efterfølgende har udsendt præciseringer, korrektioner, beklagelser eller andet i forbindelse med det uheldige forløb.

Med det ændrede sig altså onsdag, hvor Undervisningsministeriet udsendte en pressemeddelelse, hvori man indrømmer, at der ”har været uheldige omstændigheder i forbindelse med offentliggørelsen, som vi gerne vil beklage”.

Minister vil ikke udtale sig

”Der har fra flere sider været fokus på ministeriets håndtering af analysen. Vi medgiver, at der har været uheldige omstændigheder i forbindelse med offentliggørelsen, som vi gerne vil beklage. Det ændrer dog ikke ved, at vi i Undervisningsministeriet til fulde står inde for fagligheden og de konklusioner, der drages i analysen,” siger afdelingschef for Analyse og Rådgivning i Undervisningsministeriet, Rasmus Vanggaard Knudsen, ifølge ministeriets pressemeddelelse.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) afviser over Netavisen Pio at kommentere sagen.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) afviser over Netavisen Pio at kommentere sagen

Undervisningsministeriet skriver videre i sin pressemeddelelse:

”Analysen blev omtalt i Berlingske den 17. december (Avis-udgaven, red) og offentliggjort på Undervisningsministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside samme dag.

Frem mod offentliggørelse blev rapporten færdigredigeret efter vanlig praksis. Det indebar konkret, at rapporten blev opdateret med de nyeste tal på området og gennemgik en sidste faglig høring hos Danmarks Statistik. Noget af den faglige dialog gav anledning til at skrive nogle forbehold tydeligere frem for ikke at give anledning til unødige misforståelser. Disse opdateringer har ført til præciseringer i teksten, men ikke ændret på de konklusioner der drages i rapporten, og som Undervisningsministeriet står inde for.

Foreløbigt udkast på uvm.dk

Ved en fejl blev et foreløbigt udkast til rapporten, dateret oktober 2018, lagt på Undervisningsministeriets hjemmeside den 17. december om morgenen – samme foreløbige udkast, som var udleveret til Berlingske. Det var et udkast, hvor de nyeste tal ikke var med, og hvor de nævnte forbehold ikke var skrevet lige så tydeligt frem, som i den endelige rapport.

Rapporten blev udskiftet på hjemmesiden senere samme dag. På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside blev den endelige rapport offentliggjort fra morgenstunden.

”Så snart vi blev klar over, at vi i Undervisningsministeriet havde lagt et foreløbigt udkast af rapporten på vores hjemmeside, udskiftede vi den. Det er meget uheldigt, og jeg beklager den forvirring, det kan have medført. Vi medgiver også gerne, at journalisterne fra Berlingske skulle have haft besked om, at de havde fået et foreløbigt udkast. Konklusioner og forbehold fremgik også af det udkast Berlingske modtog, men mindre tydeligt end i den endelige rapport,” siger Rasmus Vanggaard Knudsen.

Definition af målgruppen i rapporten

Analysen er blevet kritiseret for ikke at se på den gruppe børn, der har én efterkommer-forælder og én forælder med dansk oprindelse. Når denne gruppe børn ikke indgår i analysen, er det fordi Danmarks Statistik siden 2007 har defineret børn af efterkommere som ”Børn, hvoraf mindst én forældre er efterkommer, og ingen af forældrene har dansk oprindelse.”

Med andre ord falder denne gruppe uden for den gængse afgrænsning og definition. Ministerierne har lagt vægt på at følge de gængse afgrænsninger og definitioner fra Danmarks Statistik, da der netop er tale om en første analyse på området, selvom det også kunne være interessant at foretage analyser, der inddrager den gruppe børn, der har en dansk forælder og en efterkommer med udenlandsk oprindelse som forælder.

Generationsbegreber i pressemeddelelse

Endelig har det været kritiseret, at pressemeddelelsen ved offentliggørelsen har benyttet begreberne ”første-, anden- og tredjegenerationsindvandrere” om henholdsvis indvandrere, efterkommere og børn af efterkommere.

Dette valg er truffet for at lette formidlingen, hvilket der klart gøres opmærksom på i pressemeddelelsen. Det fremgår samtidig af pressemeddelelsen, at der ikke er tale om generationer i den forstand, at de analyserede indvandrere (førstegenerationsindvandrere) er forældre til de analyserede efterkommere (andengenerationsindvandrere), som er forældre til de analyserede børn af efterkommere (tredjegenerationsindvandrere).

Udlændingeministeriet hverken beklager eller præciserer

Det er alene Undervisningsministeriet, der beklager og præciserer.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har således intet beklaget eller præciseret. Og det vil heller ikke ske.

Hverken i form af nogen pressemeddelelse eller på anden måde. Eller ved at Udlændingeministeriet offentliggør Undervisningsministeriets pressemeddelelse på sin hjemmeside.

Det bekræfter oplyser kommunikationschef Sofie Odgaard over for Netavisen Pio.

Artiklen præciseret fredag kl 10.45 med oplysningen om, at Undervisningsministeriet foretog ændringer i forhold til den foreløbige rapport – blandt andet blev en række forbehold tydeliggjort og fremhævet i den endelige rapport. Uden at oplyse om det over for Berlingske.  

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce