Berlingske: Regering klar med stort sundhedsudspil

Oprettelse af flere nærhospitaler og fokus på udkantsdanmark, er hovedlinjerne i udspil om ny sundhedsreform fra regeringen.
Når statsminister Mette Frederiksen (S) i næste uge holder sin åbningstale til Folketinget, så vil sundhed få en central rolle.

Regeringen vil nemlig løfte sløret for en længe ventet sundhedsreform, som blandt andet indeholder et forslag om oprettelse af en række nærhospitaler uden for hovedstadsområdet.

De nye nærhospitaler bliver uden senge og mulighed for indlæggelse, men med en meget bred vifte af behandlinger. Det skriver Berlingske.

Ideen om nærhospitaler lancerede Socialdemokratiet i 2018.

Nærhospitalerne blev betegnet som en slags udvidet kommunalt sundhedshus, som skal tage sig af mindre komplicerede behandlinger, så især ældre patienter ikke skal tage så langt.

”Jeg kan mærke på mange mennesker, at når hospitalet i nærområdet lukker ned, og at rejsetiden bliver lang, så giver det noget utryghed. Den utryghed kan jeg ikke lide, at mennesker skal udsættes for,” sagde den daværende oppositionsleder Mette Frederiksen dengang til DR.

Socialdemokratiet foreslog dengang at f.eks. jordemoderkonsultationer, scanninger, dialysebehandling samt behandlinger og operationer, som i dag foretages i speciallægepraksis og privatklinikker, kunne placeres på nærhospitalerne.

De kan desuden komme til at huse prakitiserende læger, psykologer eller andre private eller offentlige sundhedstilbud.

Løkke fejlede

Udspillet kommer, efter at der længe har været presset på for at få en decideret sundhedsreform for at løse nogle mere strukturelle udfordringer med sundhedsvæsenet:

Samarbejde mellem regioner, kommuner og praktiserende læger og udfordringen med stadig flere udsatte ældre og kronisk syge i det "nære" sundhedsvæsen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) forsøgte, uden held, at få en sundhedsreform gennemført i 2019, men forslaget som blandt andet indbar en nedlæggelse af regionerne, faldt tungt til jorden.

Har taget små skridt

Der er dog allerede lavet indlendende øvelser på at forbedre samarbejdet mellem regioner, kommuner og de privatpraktiserende læger.

Regeringen, Danske Regioner og KL blev tidligere i år enige om at styrke samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet ved at etablere 21 såkaldte sundhedsklynger, i tilknytning til landets 21 akuthospitaler, men det formål at skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb.

David Troels Garby-Holm er redaktør og souschef på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

placeholder

Kommentarer

Det er bestemt også på høje tid at nærområderne m.m bliver løftet i forhold til behandling ved sygdom. Det er ganske enkelt UVÆRDIGT og GROFT når direkte og meget alvorligt syge patienter skal føres rundt i landet for at blive behandlet for f.e.x CANCER. Tænker nogen på hvor BELASTET disse patienter kan være af deres sygdom ? NEJ.
Der bliver ikke taget hensyn. Tansport på den måde er TRÆTTENDE og STRESSENDE. Og kan omtrent ligestilles med
"dyretransporter" hvor dyr må køre i timer til en destination i f.e.x udlandet.

Der skal rettes op på arbejdsforholdene på vore sygehuse, en bedre arbejdsstruktur. Og jeg må så også sige, at jeg selv oplevede en fantastisk behandling for nylig på NOH, hvor alle havde tid, omsorg, og kort tid i behandlings forløb. Meget fungerer fint, men klart der skal også rettes op på en del. Så kun godt at rester fra tidligere kan bygges sammen med nyt til noget som forhåbentlig bliver brugbart for alle.

I en tid med regler/love/direktiver omkring det enkelte menneskes selv og medbestemmelsesret, burde problematikken omkring konkret AKTIV DØDSHJÆLP, tages med i en sundhedsreform. Hvad ligner det at et oftest uhelbredeligt CANCERSYGT menneske overlades til en undertiden LANGTRUKKEN "behandling",der kan virke uoverkommelig og ulidelig.Måneder med stråling eller kemo. Måneder der kan være forbundet med angst og smerter. Og til sidst et TERMINALT stadie, hvor patienten bare kan vente på døden. Belastende for både patient og pårørende. Det burde være en MENNESKERET SELV at kunne BESTEMME over sit liv,fra dag et, efter at en diagnose er stillet og udlagt. Et menneske skal have retten til at kunne sige direkte FRA til at ville leve videre. Og derved undgå langtrukne nyttesløse sygdomsforløb der "gavner ingen". Det kan være forfærdeligt og umenneskeligt HVAD et menneske må igennem i forbindelse med "behandling". Uetisk og uværdigt. Skræmmende.

.

Kære Ika
Du har ret i at debatten om aktiv dødshjælp stadig er relevant.
Men pas på med at få blandet dette tema ind i planlægning af det nære sundhedsvæsenet. Aktiv dødshjælp er yderst kompleks og en 'opgave' på specialist niveau.
Det nære sundhedsvæsenet skal i modsætning til supersygehusene tage sig af 'det almene
Udsigtsløs og opslidende behandling af eksempelvis kræftsyg patienter, er ikke modsætningen til aktiv dødshjælp.
Lindrende (palliativ) behandling er et godt tilbud..også på specialist niveau, her i Danmark og har været det i mange år
Det er lægens opgave at tage en samtale (den svære) med patienten om hvornår udsigtsløs behandling bør stoppe og i stedet kun lindre.
I den palliativ indsats hedder det i følge WHO; at døden ses som en naturlig proces, som hverken skal fremskyndes eller forhales.
Lægerne skal efter min mening lade være med, at stikke patienterne 'blår i øjnene' når de godt ved at helbredelse (kurativ behandling med eksempelvis Kemo) kun er at trække pinen ud.
Mange patienter kunne leve en bedre 'sidste tid' uden strabadserende behandling, hvis de fik en ordentlig information og sagde NEJ TAK til unødvendig behandling.
Den palliativ indsats er netop en opgave for det nære sundhedsvæsenet, og burde være for alle, der har brug for omsorg og pleje i den sidste tid i livet..uanset om man et syg eller bare 'mæt af dagen
Vh Nynne..pensioneret hospice sygeplejerske

Med sin opbakning til den danske model har statsministeren skabt en uoverstigelig venteliste for de danske patienter, læger og sygeplejersker.

Pludselig i dag siger sundhedsministeren at der er alle de penge der er nødvendig!

Men nu er personalet gået i baglås på grund af statsministerens elendige håndtering af sygeplejerske-konflikten!

Den danske model skaber kun utilfredse, stressede og “medarbejdere der arbejder efter reglerne.”

Borte er kaldet, engagementet og de varmer hænder, der varmer både når medarbejderne er på arbejde og når de er hjemme hos familien.

Psykisk velvære spreder sig som ringe i vandet!

Men når det drejer sig om håndteringen af sygeplejerskestrejken står statsministeren til karakteren 03. Det uantagelige og meget mangelfulde!

Statsministeren har før, under og efter konflikten kun skabt negative vibrationer for de sundhedsansatte!

Den stakkels sundhedsminister siger her til aften at afdelingslederne på sygehusene har en meget svær opgave foran sig for at få sygehuspuklerne arbejdet væk.

På trods af at han har pengene!

Det manden står og erkender, er, at statsministeren opfører sig præcis som Margrethe Vestager under Thorning-regeringen!

Magtarrogance af værste skuffe!

Ikke det Danmark har brug for! Og slet ikke her efter coronaen!

Men der er sikkert et job i EU snarest muligt til fruen.

Løbet for Mette Frederiksen som statsminister er kørt! Pengene var der! Men sygeplejerskerne skulle med djævelens vold og magt ned med nakken!

Koste hvad det ville! Og nu står sundhedsministeren pludselig med pengene!!!

Og det koster nu for danske patienter! Babyer, børn, midaldrende og gamle!

Og for danske skatteydere!

En hævet grundløn i tide til sygeplejerskerne ville på alle parametre have været billigere for det danske samfund!

Præcist som de fremhævede det i SF og Enhedslisten!

Men Margrethe Vestager tager endnu engang affære! Nu i skikkelse af fru Frederiksen!

En flygtningekommisær-post i EU ville være det naturligste som det næste på Mettes cv.

Margrethe Vestager har sikkert de rette forbindelser!

Det bør være en MENNESKERET at ehvert MEGET sygt eller på anden vis MEGET "træt" menneske har retten til totalt
at bestemme over sit EGET liv i forhold til at kunne vælge livet til eller fra. Drøftelser omkring at leve eller ikke leve skal af MEGET syge m.m ikke gennemdrøftes med læger eller andre. Den ENESTE der skal "tage stilling " kunne "vælge til eller fra" er personen SELV. Under 2 verdenskrig fandtes "dødskapsler" der kunne stoppe livet her og nu.EFTER EGET VALG. Lignende "kapsler" kunne være en FORNUFTIG ting for enhver ALVORLIGT syg der ikke længere ønsker at leve. En person EJER sig selv. Og har ret til at bestemme over sig selv. Uanset. INGEN skal eller bør blande sig i det enkelte menneskes vilje og ønsker. PALLIATIV fase er et
forkammer til HELVEDE.

Der findes ingen "bedre sidste tid". Mennesket består både af et mentalt og af et fysisk "afsnit". Og man kan til evig tid, diskutere hvad der mon er værst.....fysisk smerte,eller indre mental smerte,forbundet med
livets sidste faser.Det VED og føler det enkelte menneske bedst SELV. Andre kan ikke afgøre det.Og skal heller ikke.

Endnu en spareøvelse. Hospitaler kræver mulighed for indlæggelser. Nærhospitaler bør være med nye senge som mangles overalt. Stop forringelser af velfærden.

Man kan få al den velfærd og alle de hospitaler man ønsker sig, man skal bare skaffe flertal i befolkningen for øgede skatter og afgifter. Med de krav der er fremme i medierne for at få forbedret hospitaler og ældrepleje burde det jo være en nem sag for befolkningen at få det indført, man skal bare betale noget mere til fællesskabet.

Efter de massive ødelæggelser, som Venstre de seneste 20 år blandt andet har påført det danske sundhedsvæsen for at brække hul til offentligt finansierede dyre privathospitaler tager jeg i dag til Tyskland, hvis jeg har behov for en læge. De danske er inkompetente, doven og uduelige i 2021.

Lægestole er "TRONSTOLE". Med "sikrede sæder" og "magtbeføjelse", i kraft af faglighed intet almindeligt
menneske har,får eller kan få mulighed for at sætte sig ind i. Fra disse "tronstole" kan foregå alt mellem himmel og jord,uden nogen kan få egentlig "indsigt" i hvad der foregår.Derfra udslynges "diagnoser".Derfra udskrives recepter,..Derfra foregår "henvisninger" ...o,s,v Det lyder så overdrevent FLOT når man hører.."gå til egen læge".... Det lyder som om LÆGEN er en art "Gud hvorfra alt kan bestemmes,eller ændres fra noget skidt til noget godt. Fakta er at de fleste læger maksimalt bruger FEM minutter på hver patient. Der er alt det kan blive til. Lægen står i døren til konsultationen og påpeger at det er den tid der er. Fra lægen bliver patienten oftest "henvist" til videre "udredning" hos speciallæger eller på hospital. Så kan den syge patient rende fra "pontius til pilatus" og i tiden der går bare blive MERE syg. "EGEN"læge...ordet er kun en FLOSKEL. Noget overleveret fra tidligere tider,inden verden gik af lave. Nu er der hverken TID eller omsorg for patienten. Lægen er blot en "udsending"..der tjener SYSTEMET....En art "spareapostel" der har fået udstukket direktiv om at SPARE. I den "nye verden " er enhver ALENE.. .Og har du brug for "HJÆLP" af en eller anden art er du mere ENSOM end når ensomhed er værst. Dit liv styres efter "hjælp dig selv" principper. STATEN er forlængst ophørt med at være "barnepige". Der findes ingen "NURSE" hvor du bare kan gå hen og græde ud og fortælle om hvis du ikke kan holde det hele ud. Lægegerning er som al anden "servicejob" et spørgsmål om kroner og ører. Indtjening,rutine. En ung mand fortalte mig at han skulle være LÆGE fordi det "gav gode penge". Det siger forskrækkende meget.Og mere end nok.

VOKSNE er børn der er blevet ældre.

Annonce