Berlingske er vrede på vismænd

På Berlingske er de vrede over, at de økonomiske vismænd foreslår en konjunkturafhængig dagpengeperiode.
Der er altså ikke tale om, at økonomerne har ændret mening - næh, de siger skam det samme, som de hele tiden har sagt, men Berlingske har blot ikke gidet at læse det ordentligt.

Da halvårsrapporten om dansk økonomi blev fremlagt af de økonomiske vismænd i sidste uge, blev den - som sædvanlig - brugt af de politiske partier som bevisførelse for, at lige præcis deres økonomiske politik er den rigtige. Eksempelvis mente Liberal Alliance, at rapporten var et ”tydeligt bevis på, at regeringens økonomiske politik har slået fuldstændig fejl” og dermed endegyldigt dokumenterede behovet for massive skattelettelser. Samuelsen & Co. sprang til gengæld elegant henover de dele af rapporten, hvor vismandsmændene eksplicit sagde, at der ikke er råderum til yderligere ekspansiv finanspolitik, hvilket også omfatter skattelettelser.

Den mest mærkværdige reaktion kom dog fra Berlingske Tidende, hvor lederskribenten tydeligvis var småfornærmet over, at vismændene tillod sig at anbefale en konjunkturafhængig dagpengeperiode:

”Vismændenes anbefaling af et konjunturafhængigt dagpengesystem forekommer malplaceret i den nuværende situation. I årevis har vismænd og andre fagøkonomer anbefalet en opstramning af dagpengesystemet. Nu har politikerne leveret varen, og så kommer økonomerne og stiller spørgsmål ved hensigtsmæssigheden af den reform, som er under indfasning. (..) At erstatte den med en grænse, der svinger med konjunkturerne, vil kun skabe forvirring og dermed handlingslammelse hos de jobsøgende (..) Forhåbentlig glemmer politikerne vismændenes utidige dagpenge-ideer og koncentrerer sig om at forbedre de private virksomheders konkurrenceevne. Hvis de gør det, har de bidraget mere til at skabe en bedre økonomisk fremtid, end vismændene har med sin blodfattige halvårsrapport.”

’Hvor vover vismændene at komme rendende med nuancer og røde forslag, når vi nu lige var blevet enige om reformer’, kan man næsten læse mellem linjerne. Men ved at brokke sig over vismændenes forslag som ’utidigt’ og ’malplaceret’, afslører Berlingske to uheldige ting om dem selv.

Berlingskes leder har i årevis krævet lavere skatter, lavere sociale ydelser og mindre offentlig sektor, hvilket altid er blevet begrundet med ’de økonomiske eksperter’. Men når eksperterne argumenterer for at hjælpe de arbejdsløse, er det altså ’malplaceret’, ’blodfattigt’ og ’utidigt’.

For det første dokumenterer lederen, at Berlingske tydeligvis ikke har læst rapporterne fra de ’eksperter’, som man ellers gerne vil henvise til. Eksempelvis foreslås en konjunkturafhængig dagpengeperiode på s. 94-95 i Arbejdsmarkedskommissionens analyserapport. Der er altså ikke tale om, at økonomerne har ændret mening - næh, de siger skam det samme, som de hele tiden har sagt, men Berlingske har blot ikke gidet at læse det ordentligt.

For det andet viser lederen, at Berlingske udelukkende er interesserede i eksperternes anbefalinger, når disse flugter med deres egne holdninger. Berlingskes leder har de sidste par år lagt spalteplads til kilometervis af krav om lavere skatter, lavere sociale ydelser og mindre offentlig sektor, hvilket altid er blevet begrundet med ’de økonomiske eksperter’. Men når eksperterne argumenterer for at hjælpe de arbejdsløse, er det altså ’malplaceret’, ’blodfattigt’ og ’utidigt’.

Måske det skyldes dette, at Berlingske hænger for meget ud med Liberal Alliance? Anders Samuelsens tapre tropper har i årevis lidt under den svære psykologiske sygdom, hvor man kun er i stand til at kapere de fakta, der passer ind i og bekræfter ens egen virkeligheds- og verdensbillede, mens man er særdeles immun over for alle afvigende input og informationer.

Berlingskes leder er et endegyldigt tegn på, at sygdommen har spredt sig.


placeholder

Annonce