Bernaise er politikernes konge

Debat: Det er ekstremt usandsynligt, at det rent faktisk ville gavne lytterne og alsidigheden, at man flyttede Radio24syv til provinsen.
I et læserbrev i Jyske Vestkysten giver Folketingsmedlem Benny Engelbrecht (S) udtryk for, at man burde flytte Radio24syv til Jylland, allerhelst Sønderjylland, hvor han selv har bopæl og er stillet op. I læserbrevet er det eneste, der nærmer sig et reelt argument for, hvorfor radioen skal flyttes, følgende:

"Det vil være godt for alsidigheden og radiolytterne, hvis radiokanalen Radio24Syv og dens 42 redaktionelle medarbejdere rykkede teltpælene op, lagde københavneriet bag sig og flyttede til Sønderjylland."

Dette argument er hverken forsynet med belæg eller hjemmel senere i artiklen og samtidig bærer Benny Engelbrechts læserbrev præg af en fordømmende tone og personlig foragt for al “københavneriet”. Særligt Martin Kongstads program “Bernaise er dyrenes konge” har han fået galt i halsen. Udvalgte citater herunder illustrerer dette synspunkt meget godt:

"Muligvis vil enkelte navlefnullerpillende kendisværter have svært ved at se sig blive blandet med "pøblen" i Tønder eller Sønderborg.”

"For mig sprang kæden helt af, da jeg opdagede Martin Kongstads madprogram. Her interviewes semikendte Københavner-typer på skiftende gourmetrestauranter, primært i Storkøbenhavn.”

“Inden de smarte københavner-drenge i Radio24syvs ledelse går helt i selvsving”

Om københavneri, udflytning og utidig politisk indblanding
Det er ikke nyt, at der er en langt større koncentration af kulturelle, forretningsmæssige og akademiske pinger omkring hovedstaden. Det har der altid været og det vil der altid være. Det er dog ikke det samme som, at man ikke kan diskutere, om det er Folketingets opgave at gøre disse nationale forskelle mindre og i givet fald med hvilke tiltag det skal ske.

Men måden at gøre det på er helt sikkert ikke - med anekdoter og små-perfide udfald - at forsøge at udpege navngivne, privatejede virksomheder til flytning uden understøttede argumenter.

Men måden at gøre det på er helt sikkert ikke med anekdoter og små-perfide udfald

Og det er muligt, at Benny Engelbrecht med vilje har skåret sit læserbrev i Jyske Vestkysten lidt skarpt for at få flere interaktioner på sociale medier, men det gør det bare ikke okay. Bare fordi muligheden (for flere interaktioner) foreligger, er det ikke det samme som, at det er det rigtige at bruge den mulighed. Det eneste, der kommer ud af det, er vrede svar (herunder undertegnedes) og mere brænde på politikerledens bål.

Derudover mener jeg, ligesom flere andre har anført, at Benny Engelbrechts læserbrev krænker armslængdeprincippet. Ihvertfald i det øjeblik, hvor han går ind og nævner en bestemt modtager af mediestøtte i stedet for at tale om rammevilkår for udbuddene af mediestøtte.

Det passer ikke, at det ville gavne lytterne at flytte radioen
Nå, jeg vil gerne samle op på det eneste, der rent faktisk minder om et argument i Benny Engelbrechts læserbrev. Han postulerer, at det ville være godt for lytterne (og alsidigheden), hvis radioen blev flyttet. Den statsstøtte Radio24syv modtager, er cirka 93 millioner kroner om året. Al den stund, at Radio24syv skal levere taleradio, foregår det i konkurrence med P1 fra DR.

Radio24syv modtager 93 millioner kroner om året i mediestøtte, mens P1 i den samme periode har modtaget 180-190 millioner kroner om året. I perioden har Radio24syv sendt 125 timers nyoptaget radio per uge (det er specificeret i udbuddet Radio24syv vandt), mens P1 har sendt maximalt 84 timer. Derudover viser tal fra Gallup, at en større fraktion af Radio24syvs lyttere faktisk kommer fra provinsen, end det er tilfældet for P1 (68 procent for Radio24syv imod 55 procent for P1).

Anders 24Syv

Nul ansøgere, hvis udbuddet strammes yderligere  
Udbuddet, som Radio24syv opnåede mediestøtte gennem, dikterer, at Radio24syv skal levere taleradio.
Taleradio kræver i højere grad deltagelse af personer med vigtige og relevante stemmer i den offentlige, kulturelle og forretningsmæssige debat. Og ikke et ondt ord om provinsen, men den slags findes simpelthen i langt højere koncentrationer i København end i Sædding. Det ville være væsentligt sværere at lave den slags radio fra Sønderjylland eller en vilkårlig anden provinsby, da det ville være bøvlet og dyrt at skaffe relevante værter og gæster.

I den sidste runde af det udbud Radio24yv vandt, var Radio24syv den eneste interesserede, da de andre ansøgere var faldet fra på grund af de strenge krav i udbuddet. Føjer man krav om en placering i provinsen til udbuddet, er der stor risiko for, at der i sidste ende ville være nul ansøgere i en eventuel ny udbudsrunde. Det er altså overvejende sandsynligt, at hvis Benny Engelbrecht fik magt som han har agt, ville resultatet enten være et Radio24syv, der er sværere og mindre effektivt i drift, eller at taleradioen i Danmark faldt tilbage til et P1-monopol, der, jævnfør eksisterende tal, har mindre reach i provinsen.

Så nu bøjer jeg det lige i neon: Det er ekstremt usandsynligt, at det rent faktisk passer, at det ville gavne lytterne (og alsidigheden), hvis man flyttede Radio24syv til provinsen.

Det er ekstremt usandsynligt, at det ville gavne lytterne (og alsidigheden), at flytte Radio24syv til provinsen.

Så ligemeget om motivationen bag indlægget er: 1) at Benny Engelbrecht gerne vil skaffe kulturel kapital til sin egen vælgerkreds, eller 2) det skyldes en ægte harmdirrende indignation mod al københavneriet på Radio24syv, så er argumentationen i stykker. Og resultatet, skulle taleradio-udbuddet flyttes til provinsen, ville det være mindre alsidig radio, der ville blive lyttet mindre i provinsen.

Indignationen er total
Imellem valgkampenes spin og symbolpolitik skal politikerne lave politik, det forstår jeg godt. De skal være deres vælgeres udstrakte arm og med dén følger der selvfølgelig en vis handlefrihed. Men hvis Benny Engelbrechts eget læserbrev rent faktisk repræsenterer hans motivation for at diskutere Radio24syv, så er det for mig og mange andre et tegn på, at han agerer i sin egen interesse og ikke i sine vælgeres.

Og det er et problem i et land, hvor vi i så høj grad priser egalitarisme. Jeg har personligt svært ved at se, hvorfor en håndfuld politikere skal kunne gøre deres personlige antipatier og egoistiske interesser til genstand for politisk handling mod en navngiven virksomhed, når alle os andre plebejere, der bare gerne så alle Joe and the Juice tvangsforvist til Bornholm, ikke har noget at sige.

Min anke er at 1) ligemeget om det handler om anti-københavneri eller udflytning af kulturel kapital, så er vi, når der nævnes konkrete private virksomheder, ude over armslængde princippet og 2) hvis tonen fra Benny Engelbrechts læserbrev står til troende, er der tale om en egoistisk interesse og derfor noget, der slet ikke burde være gjort til genstand for politisk handling.

Politikerne skal holde ude af forretningsgangen
En meningsfuld parallel ville være i biotech-forskningsmiljøet hvor der også findes adskillige virksomheder, der kun kan overleve i kraft af offentlige støttemuligheder. Forestil dig situationen, hvor en politiker foreslog ændringer i forretningsgangen i en af disse på baggrund af hans/hendes personlige præferencer og tænk så dybt over om dét ville være rimeligt. Med mindre man er forholdsvis langt ude på venstrefløjen burde man nå frem til dét resultat at; det ville være forkert.

Anders Nedergaard, er sundhedsvidenskabelig PhD, selvstændig og fast vært på Radio24syv programmet Fitness M/K.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.


placeholder

Annonce