Besked til sundhedsministeren: Øget arbejdstid skaffer ikke flere sygeplejersker

Sundhedsministeren vil have sygeplejerskerne op i arbejdstid, men de fleste arbejder allerede ekstra.
Hvis I bare arbejder 1,3 timer mere…

Det lyder så nemt. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby vil skaffe 1000 flere sygeplejersker ved at øge deltidsansatte sygeplejerskers arbejdstid.

Det er det bare ikke. For deltidsansættelserne dækker over arbejdspres, svære vagtplaner og et arbejdsliv, hvor man er til rådighed hele døgnet, i weekender og på alle årets højtider.

Men over en femårig periode er det kun lykkedes at få en procent flere ansatte på fuld tid

Ingen gevinst ved fuldtid

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby fremlagde i fredags udspillet ”Flere hænder og større arbejdsglæde.” Ministeren vil øge sygeplejerskers arbejdstid med 1,3 timer om ugen for at komme arbejdskraftsmanglen til livs. Hun er ikke den første politiker, der vil løse problemet med den strategi.

Regionerne har siden 2013 arbejdet for at nå målet om at få 80 procent af de ansatte på fuld tid i 2021. Men over en femårig periode er det kun lykkedes at få en procent flere ansatte på fuld tid.

Jeg tror ikke, manøvren bliver nemmere, fordi der nu er en minister ved roret.

Mange sygeplejersker ønsker ikke at gå op tid på grund af arbejdsbetingelserne. Man kunne muligvis lokke nogle op i tid med en lønkompensation. Men på forhånd har ministeren afvist, at det er en mulighed. Det ministeren i stedet lokker med er en ny reform, der igen vil omstrukturere sundhedsvæsenet og sætte de ansattes tålmodighed på prøve.

Man kan ikke bare klemme mere arbejde ud af alle de sygeplejersker, der allerede føler, de knokler og løber på arbejdet

De fleste arbejder allerede mere

I dag arbejder mange sygeplejersker faktisk mere, end de er ansat til.

En undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd viser, at 8 ud af 10 sygeplejersker, inden for en måned, har arbejdet ud over deres aftalte eller forventede arbejdstid. Mange tager ekstra vagter eller arbejder over, fordi der skal dækkes ind på grund af underbemanding, sygdom eller mangel på vikarer.

Man kan ikke bare klemme mere arbejde ud af alle de sygeplejersker, der allerede føler, de knokler og løber på arbejdet. Sygeplejersker kompenserer for et fortravlet sundhedssystem og beskytter sig selv ved at gå ned i tid. Derfor skal arbejdstempoet ned og normeringerne op, hvis flere skal vælge at arbejde mere.

Mine kolleger trænger til arbejdsro. Ikke omstruktureringer med fine, nye bureaukratiske bestyrelser

Forudsætningen er at regeringen sikrer bedre økonomiske rammer og forventningsafstemmer med borgerne.

Jeg savner faktisk konkrete forslag, der vil styrke arbejdsglæden, i ministerens udspil. For mine kolleger trænger til arbejdsro. Ikke omstruktureringer med fine, nye bureaukratiske bestyrelser uden folkevalgte til at råbe op. Jeg er dybt bekymret for, at regeringen har valgt den forkerte medicin til at fremtidssikre sundhedsvæsnet.

Næstformand for Dansk Sygeplejeråd Kreds København


Kommentarer fra Facebook

Annonce