Beskyttede naturområder: Regeringen rydder op efter sig selv

Først droppede regeringen 28.000 ha – nu udpeger VLAK 30.000 ha til beskyttede naturområder: ”Regeringen går med aftalen bare i nul," siger S-ordfører
Først fjernede miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) tilbage i maj 2016 med Naturpakken 28.000 ha. beskyttede Natura-2000 naturområder – og nu har en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti udpeget 30.000 nye hektarer til beskyttede naturområder.

Det sker blandt andet fordi det viste sig, at en stor del af Natura 2000-områderne ikke er natur, men blandt andet er intensivt dyrket landbrugsjord.

Og jeg er glad for, at vi er enige om at beskytte mere af den rigtige natur

”Man pynter sig med lånte fjer, hvis man naturbeskytter kornmarker, gylletanke og havnemoler. Vi skal selvfølgelig ikke kalde noget natur, der ikke er det. Jeg synes, at det er vigtigt med beskyttet natur i Danmark. Og jeg er glad for, at vi er enige om at beskytte mere af den rigtige natur med udpegningen af de omkring 30.000 hektar nye naturarealer. Det bliver en kæmpe gevinst for naturen i Danmark, at vi nu får beskyttet mere af den værdifulde natur, skriver miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i en pressemeddelelse.

"Regeringen går med aftalen i nul"

Socialdemokratiet er langt fra imponeret over aftalen:

”Regeringen rydder sådan set bare op efter sig selv. Regeringen går med aftalen i nul. Det er totalt uambitiøst,” siger Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, til Netavisen Pio.

”Med Naturpakken tog man 28.000 ha. ud af beskyttelse. Hvor man dog ville kompensere ved at udpege andre 5.000 ha. beskyttede arealer. Det har vi så kritiseret markant og vedvarende. Først forsøgte den nye miljøminister at forsvare det store udtag af beskyttede arealer med, at det bare var landbrugsjord og gylletanke. Men nu går han så kontra og siger, at man tager det samme areal ind til beskyttelse, som man tidligere tog ud af beskyttelse med Naturpakken. Jamen, tak for det. Så er vi tilbage på nul. Så det her er desværre bare små hop på stedet,” siger Rabjerg Madsen.

Så det her er desværre bare små hop på stedet

”Regeringen skulle hellere bruge kræfter på at se på, hvordan vi skaber mere sammenhængende, beskyttet natur. Regeringen har desværre slet ikke forstået, at vi står midt i en biodiversitets-krise, som kalder på hurtig og markant handling.”

S-plan med 15 naturparker på 60.000 hektar

Socialdemokratiet fremlagde i maj en klima- og miljøpakke ”Danmark skal igen være en grøn stormagt – en klima- og miljøpolitik der samler Danmark.” Ifølge Christian Rabjerg Madsen en ambitiøs miljø-plan, der netop tager fat på at genoprette den danske natur og bremse den markante tilbagegang i antallet af arter.

Blandt andet vil partiet oprette 15 naturparker med et samlet areal på 60.000 hektar og have 75.000 hektar urørt skov. Bekæmpe forureningen med plastik i den danske natur, blandt andet ved at indføre pant på flere typer af plastikflasker og højere afgifter på plastikposer.

Grundvandet skal også sikres, blandt andet ved at forbyde sprøjtemidler i bestemte zoner, og mængden af kemi skal nedbringes gennem flere forbud og afgifter.

Mængden af affald skal nedbringes ved at satse mere på genbrug – cirkulær økonomi – og så skal der gøres mere for at fremme økologi og undgå madspild, foreslår Socialdemokratiet.

Danmark bundskraber i EU

Christian Rabjerg Madsen betegner Danmark som en bundskraber i EU, når det kommer til beskyttet natur.  EU-landene har i snit 18 procent beskyttet natur, mens Danmark ligger helt i bund med under otte procent.

Danmarks Naturfredningsforening er helt på linje:

”Danmark er bundskraber, når det handler om beskyttet natur. Vi er naturligvis meget glade for, at regeringen har slået bak og droppet nedskæringerne på Natura2000,” skriver organisationen i et tweet.

Samme toner lyder fra WWF Verdensnaturfonden. I et tweet skriver organisationens generalsekretær Bo Øksnebjerg: ”Danmark er stadig blandt bundskraberne i EU, når det kommer til beskyttet natur.”

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce