Annonce

Beskyttelsen af tillidsvalgte er ikke til forhandling!

Det er bemærkelsesværdigt at vi stadig skal råbe vagt i gevær overfor respektløse arbejdsgivere efter 117 år, hvor de har nydt godt af den danske model.
Social dumping, dagpengeforringelser og gule snylterfirmaer er blandt de helt relevante og handlingskrævende udfordringer, vi i fagbevægelsen må og skal tage hånd om. Det vigtige arbejde med at sikre anstændige løn- og arbejdsvilkår i overenskomster og lovgivning er imidlertid langt fra fuldendt, hvis ikke vi formår at beskytte vores tillidsvalgte. De er nemlig i høj grad omdrejningspunkt for det, vi kalder den danske model.

Social dumping, dagpengeforringelser og gule snylterfirmaer er blandt de handlingskrævende udfordringer

Gennem historiebøger og oldeforældrefortællinger har de fleste af os en klar forestilling om de kummerlige og ofte groteske arbejdsforhold, der herskede for lønmodtagerne i starten af det forrige århundrede. Men tiden var også karakteriseret ved, at der midt i al elendigheden blev plantet oaser af håb om noget bedre.

Som det eksempelvis skete, da arbejdsgiverne i 1900 i en overenskomst med Smede- og Maskinarbejderforbundet for første gang anerkendte arbejdernes ret til at vælge en tillidsrepræsentant.

Dansk model inspirerer

Blot to år senere blev der indføjet en bestemmelse, der gav tillidsrepræsentanten udvidet beskyttelse mod fyring. Og i 1926 blev afskedigelsesreglerne udvidet med en bestemmelse om, at tillidsrepræsentanten havde ret til et udvidet opsigelsesvarsel. I udlandet fremhæves de første danske tillidsmandsoverenskomster med rette som et eksempel på et velfungerende overenskomstsystem. Det gælder også den dag i dag.

I udlandet fremhæves danske tillidsmandsoverenskomster som et eksempel på et velfungerende overenskomstsystem

Siden er tillidsrepræsentanten blevet et mere og mere fast omdrejningspunkt i den danske model. Til gavn for arbejdsgiveren, der igennem den valgte lønmodtagerrepræsentant kan forhandle og lede under nogle strukturerede rammer af gensidig overenskomst. Men naturligvis også til gavn for den enkelte ansatte, der via tillidsrepræsentanten kan kanalisere sine ønsker om bedre løn- og arbejdsvilkår.

Anullerer fyringer af tillidsvalgte

De tillidsvalgtes centrale rolle i modellen er som udgangspunkt ikke uden omkostninger. Man er udsat, når man stiller krav. Når man forhandler og stiller kritiske spørgsmål. Derfor er beskyttelsen af vores tillidsvalgte helt afgørende.

Beskyttelsen af vores tillidsvalgte er helt afgørende

Ikke desto mindre har vi i løbet af det seneste års tid oplevet, at nogle af vores tillidsvalgte er varslet afskediget. Det skete i Mariagerfjord Kommune i december sidste år. I sidste måned var det så Københavns Kommunes tur til at forsøge at skille sig af med en af vores tillidsvalgte.

I begge tilfælde skete det uden nogen som helst gyldige begrundelser. Og i begge tilfælde har vi måtte råbe så højt, at fyringerne er blevet taget af bordet.

Hjerteblod

Jeg kan komme helt op i det røde felt, når vores tillidsvalgtes rettigheder bliver trådt under fode. Vi bør til enhver tid afvise arbejdsgivere uden respekt, forståelse og viden om, hvordan partssystemet fungerer. Beskyttelsen af vores tillidsvalgte er hjerteblod for mig. Jeg kan håbe, at den seneste tids fyringsvarsler er resultatet af nogle fundamentale misforståelser hos nogle nye typer ledere, der endnu ikke er klædt ordentligt på til at varetage deres ansvar.

Jeg kan komme helt op i det røde felt, når vores tillidsvalgtes rettigheder bliver trådt under fode

I HK Kommunal bliver vi heldigvis flere og flere, der kan repræsentere os i kommuner og regioner, når der skal forhandles løn- og arbejdsvilkår. Fra 1.250 tillidsrepræsentanter i 2016 til i dag 1.275. Vores dygtige og uundværlige tillidsfolk fortjener mere end et klap på skulderen fra alle, der vil den danske model det bedste.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Bodil Otto er formand for HK-Kommunal.


Flere artikler om emnet