Bestyrelsen

Bestyrelsen angiver retningen for Netavisen Pio.

Max Meyer

Bestyrelsesformand for Netavisen Pio

Marina Hoffmann

Næstformand for bestyrelsen i Netavisen Pio