Birk Olesen 2012 vs. Samuelsen 2013

Anders Samuelsen kalder vækstpakken for ’beskeden’, til trods for at Liberal Alliance selv foreslog præcis det samme for et halvt år siden.
Hvis en sænkelse af skatten fra 25% til 22% viser sig virkningsløs, hvor mange jobs kaster det så af sig, at sænke den yderligere til 12,5%, som Ole Birk Olesen har foreslået?

Dagens citat. Anders Samuelsen mener, at regeringens vækstpakke er uambitiøs, lille og latterlig. I en kronik i Berlingske i går forklarer han, hvordan vækstpakken i virkeligheden kun bidrager med 1.500 jobs:

Nu er vi nede på, at den reelle effekt af det, vi blev præsenteret for forleden, er 1.500! (..) At effekten ikke er større, kan egentlig ikke undre i lyset af, hvor beskeden regeringens pakke er. Man aflyser nogle lastbilsafgifter, lemper lidt på verdens højeste energiafgifter, og man sætter selskabsskatten lidt ned, men ikke mere end, at vi lige kommer på niveau med Sverige. I løbet af kort tid vil vi igen være bagud. Det giver ikke meget tillid hos virksomheder, som skal foretage langsigtede investeringer.

Anders Samuelsen har altid elsket at fremstille sig selv som den lille dreng, der peger fingre af etablissementet og påpeger, når de andre politikkere ikke har noget tøj på. Således anklager han hyppigt de borgerlige partier for at være socialdemokrater.

Men i virkeligheden rammer Anders Samuelsen sig selv i nakken med denne argumentation.

Mens almindelige mennesker således kan slås om disse jobs, kan de kigge på, hvordan de 1.000 rigeste i samfundet vil få en årlig gevinst fra Liberal Alliances skattepolitik på over 600.000 kr.

For tilbage i september foreslog Liberal Alliances skatteordfører, Ole Birk Olesen, præcis den samme medicin til den skrantende, danske økonomi:

Vi er nødt til at følge i Sverige og Storbritanniens fodspor og sænke selskabsskatten (..) Hvis partierne var villige til blot at øge forbruget med 0,4 procent om året, så ville der stort set kunne skaffes økonomisk råderum til løbende at sænke selskabsskatten (..) Både danske og udenlandske erhvervsinvesteringer i Danmark ville få et enormt boost. Det ville være en ’kickstart’, der virkede!

Men hvis en lettelse i selskabsskatten på tre procentpoint kun bidrager med 1.500 ekstra job, hvorfor pokker består hovedelementerne i Liberal Alliances vækststrategi så i at sætte selskabsskatten yderligere ned? Hvis en sænkelse af skatten fra 25% til 22% viser sig virkningsløs, hvor mange jobs kaster det så af sig, at sænke den yderligere til 12,5%, som Ole Birk Olesen har foreslået? To tusind, fem tusinde eller måske hele titusinder af jobs? Næppe løsningen på de over hundredetusinde industriarbejdspladser, som Danmark har tabt siden Finanskrisen.

Og mens almindelige mennesker således kan slås om disse jobs, kan de kigge på, hvordan de 1.000 rigeste i samfundet vil få en årlig gevinst fra Liberal Alliances skattepolitik på over 600.000 kr. Sådan er kapitalismen.


Kommentarer fra Facebook