Bjarne-effekten giver S-fremgang i rigmandsghettoer

På fem udvalgte valgsteder i Syd- og Sønderjylland, som kan karakteriseres som rigmandsghettoer, får Bjarne Corydon flere personlige stemmer, end han generelt gør i de respektive kommuner.
Den nu tidligere finansminister Bjarne Corydon gik blandt politiske venner og fjender under kæle- eller øgenavnet “Blå Bjarne”. Det har fået politiske nørder til at fremsætte den tese, at Corydon appellerer til en helt særlig gruppe af danskerne, nemlig de velstillede.

Netavisen Pio har efterprøvet påstanden og kan nu påvise, at Bjarne Corydon får særlig stor tilslutning i de områder, hvor der bor en stor andel velhavende danskere.

bjarne-effekten

I vores uvidenskabelige undersøgelse har vi udvalgt fem valgdistrikter i Syd- og Sønderjylland, som dækker over særligt velhavende kvarterer eller byområder. De er udvalgt efter lokalkendskab, og alle fem områder ligger ned til vand i form af eksempelvis en fjord.

Det mest tydelige eksempel er Høruphav uden for Sønderborg, hvor Bjarne Corydon får 90 procent flere stemmer end han gør i den samlede kommune

Sådan gjorde vi:
Vi har valgt fem valgdistrikter uden for Corydons egen opstillingskreds (Esbjerg): Vi har udvalgt Bredballe i Vejle (valgsted: Hældagerhallen), Strandhuse i Kolding, Skærbæk i Fredericia Kommune (valgsted: Taulov), Høruphav i Sønderborg Kommune og Kollund i Aabenraa Kommune ned til Flensborg Fjord (valgsted: Kruså).

Det er klart, at der er en usikkerhed i undersøgelsen, da valgdistrikterne ofte dækker over større geografiske områder end blot de velhaverghettoer, som er vores udgangspunkt. Det gælder særligt i vores eksempler Skærbæk, Bredballe og Kollund, hvis valgdistrikter altså må formodes at have en bredere socioøkonomisk sammensætning.

Ved hvert valgsted har vi sammenlignet hans personlige stemmetal opgjort som andel af de samlede personlige stemmer til Socialdemokraterne med den generelle opbakning til Bjarne i den pågældende kommune, også opgjort som procentdel af alle personlige S-stemmer.

Hvor Corydon altså står særligt særligt i velhaverkvartererne, står han svagt i klassiske arbejderkvarterer og centerbyerne

Det viser tallene: Blå Bjarne tiltrækker de velstående
Tendensen er klar. Det mest tydelige eksempel er Høruphav uden for Sønderborg, hvor Bjarne Corydon får 90 procent flere stemmer end han gør i den samlede kommune. 4,44 procent af de personlige S-stemmer i Sønderborg Kommune gik til Corydon - i Høruphav er det 8,46 procent. I Kolding, hvor Bjarne Corydon får pæne personlige stemmetal, er andelen særligt høj i området Strandhuse, og så fremdeles. Det ses af ovenstående grafik.

Til sammenligning får Bjarne Corydon eksempelvis kun mellem 3 og 4 procent af de personlige stemmer i Nordborg, Havnbjerg og Egen på Nordals, som er klassiske arbejderhøjborge med en stor del af befolkningen ansat på Danfoss. I centerbyerne Vamdrup og Lunderskov uden for Kolding får Corydon lige over 10 procent af de personlige S-stemmer. Begge procenttal er lavere end det respektive kommunale gennemsnit. Hvor Corydon altså står særligt særligt i velhaverkvartererne, står han svagt i klassiske arbejderkvarterer og centerbyerne.

I alle fem tilfælde - bortset fra en, nemlig Kruså/Kollund - er Socialdemokratiet også gået frem ved valget. Særligt i Strandhuse i Kolding og Bredballe i Vejle oplevede liste A en stigende opbakning. Henholdsvis 3,1 procent og 2,3 procent flere vælgere satte her kryds ved Socialdemokraterne i 2015 end i 2011, og fremgangen i disse områder er også markant større end den generelle fremgang i de pågældende kommuner.

Hvor Socialdemokratiet gik frem på både valgstederne Høruphav i Sønderborg Kommune og Skærbæk/Taulov ved Fredericia, gik partiet samlet set tilbage i de to kommuner. På Kruså-valgstedet er partiet ganske vist gået tilbage, men tilbagegangen i Kruså (-2,5 procent) er interessant nok mindre end den generelle tilbagegang i hele kommunen (-3,0 procent).

Public affairs- og pressekonsulent hos Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Tidligere student på Netavisen Pio


Kommentarer fra Facebook

Annonce