Annonce

Blå partier fortryder: Vil alligevel stemme for dele af 'flere hænder'-pakke

Venstre, De Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance på retræte
Venstre, De Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance fortryder nu deres hidtidige blokering af dele af den flere hænder-aftale, som blev indgået mellem S-regeringen, Dansk Folkeparti, SF, De Radikale og Kristendemokraterne i januar.

Mandag eftermiddag meddeler de fire blå partier således under et doorstep-pressemøde, ifølge Ritzau, at de nu alligevel vil stemme for tre dele af aftalen: Nemlig lavere dimittendsats, stop for modregning i folkepension og øget beskæftigelsesfradrag. Tre ting, som hver for sig vil skaffe flere hænder til det arbejdskrafthungrende erhvervsliv.

"En fremstrakt hånd"

“Vi vil give en fremstrakt hånd til regeringen i forhold til den aftale, vi ikke er en del af. Der er brug at få arbejdskraft til de mange virksomheder og offentlige institutioner, der mangler hænder,” siger Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, til Ritzau ifølge netmediet A4.

De fire blå partier står uden for aftalen, som har taget sit udgangspunkt i S-regeringens reformudspil “Danmark kan mere I”.

De tre dele af aftalen, som de fire blå partier nu alligevel vil stemme for, er forligsbelagte. Derfor har de hidtil kunnet blokere de tre dele af aftalen indtil efter et valg. Også selv om der nu er et flertal bag aftalen.

Partierne vil fortsat ikke støtte de dele af aftalen, de er imod. Det gælder blandt andet en markant nedsættelse af beløbsgrænsen fra de nuværende 448.000 kroner til 375.000 kroner, en forhøjelse af det årlige fradrag for fagforeningskontingent fra 6.000 til 7.000 kroner og højere dagpengesats i de første tre måneder.

Venstre, De Konservative og Liberal Alliance har ellers længe og indædt kæmpet for at beløbsgrænsen blev nedsat. Men de tre borgerlige partier har accepteret et ultimativt krav fra Nye Borgerlige om, at den udenlandske arbejdskraft skal sorteres efter religion. På den baggrund siger de fire borgerlige partier nu i fællesskab nej til udenlandsk arbejdskraft fra lande med overvejende muslimsk baggrund.

Aftalen mellem S-regeringen, De Radikale, SF og Kristendemokraterne, der sænker beløbsgrænsen med 73.000 kroner, sorterer derimod  ikke den udenlandske arbejdskraft efter religion.

De fire blå partiers fremstrakte hånd er dog betinget af, at pengene bliver brugt på andre tiltag i oplægget, der udvider arbejdsstyrken, understreger de fire partier på pressemødet.

S: Fint, de dropper blokaden

“Vi ændrer selvfølgelig ikke på de aftaler, vi har indgået med et flertal af partier. Aftalen er et hele, og derfor bliver der ikke ændret i den. Men det er fint hvis de borgerlige nu ikke længere vil blokere for tiltag, der skaffer erhvervslivet flere hænder, til efter et valg,” siger Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen, til Netavisen Pio.

fint hvis de fire blå partier nu ikke længere vil blokere for tiltag

Han glæder sig over, at Venstre, De Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance har droppet de korslagte armes politik:

“De har tilsyneladende indset at de korslagte armes politik er til stor skade for dansk erhvervsliv og dansk økonomi, som jo har brug for flere hænder.”

De fire blå partiers nye position kommer efter, at arbejdsgiverne i et fælles opråb torsdag i Berlingske gav en fiskerlussing til alle Folketingets partier. Direktøren for Dansk Industri, Lars Sandahl, formulerede lussingen således på Twitter:  

"I Berlingske sender jeg sammen med Jacob Holbraad og Brian Mikkelsen  en klar opfordring til politikerne: Vend tilbage til forhandlingsbordet, find sammen om brede løsninger der sikrer flere hænder til dansk erhvervsliv, og læg valgkampsretorikken til side. Opgaven er ikke løst." 
placeholder

 

Opdateret

Fremsætter egne blå beslutningsforslag

Her er Venstres, De Konservatives, Nye Borgerliges og Liberal Alliances brev til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S): 

"Tak for jeres breve angående forligsbelagte forslag, som regeringen ønsker gennemført.

Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance er enige i, at den akutte mangel på arbejdskraft kalder på politisk handling.

Manglen på arbejdskraft koster virksomhederne ordrer og vækst, med langvarige og negative konsekvenser for vores samfund og velstand til følge.

Derfor ser Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance også meget gerne, at vi så hurtigt som muligt gennemfører tiltag, der øger arbejdsudbuddet. Vi vil bringe flere værktøjer i spil, som bidrager til det. Heriblandt også en del af de forslag, som regeringen har foreslået.

Regeringen har valgt at indgå en aftale uden om os fire partier, som disponerer provenuet fra aftalen på tiltag, der ikke løfter arbejdsudbuddet eller endda trækker i den gale retning.

Det kan vi selvsagt ikke medvirke til.

Hvis regeringen kommer på andre tanker og ønsker at indlede reelle forhandlinger med vi fire partier, møder vi gerne op – hellere i dag end i morgen.

For at sikre at de forslag vi og regeringen er enige om bliver til virkelighed, vil vi fremsætte et beslutningsforslag, således at Folketinget kan vedtage de tiltag, som øger arbejdsudbuddet.

Alle de valgte forslag er hentet fra den aftale, som regeringen og flere andre partier indgik fredag den 21. januar.

Vi går ud fra, at regeringen vil kunne stemme for og ikke vil forsinke vedtagelsen af disse nødvendige tiltag.

Det er uholdbart, hvis regeringen vælger at blokere for forslag, som den selv har indgået en aftale om, fordi den insisterer på at anvende provenuet til andre formål. I så fald vil det gå ud over dansk økonomi og dansk erhvervsliv. Forslagene fra vores partier vil øge arbejdsudbuddet mere end regeringens forslag, fordi hele provenuet fra reformerne anvendes på tiltag der styrker dansk økonomi.

Derudover har vi også fremsat beslutningsforslag i Folketinget om øget adgang til rekruttering af international arbejdskraft på rimelige arbejdsvilkår. Det vil også være et væsentligt værktøj til her og nu at sikre yderligere arbejdsudbud i Danmark.

Vi fire partier vil fremlægge følgende forslag i Folketingssalen, som er taget direkte fra aftalen ”En ny reformpakke for dansk økonomi” for især at øge arbejdsudbuddet:

  • Tiltag for at få nyuddannede dimittender hurtigere i job
  • Forøget SU-fribeløb
  • Afskaffelse af modregning som følge af partners arbejdsindkomst i social pension
  • Afskaffelse af modregning af egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg
  • Afskaffe den grønne check for ikke-pensionister og forøget grøn check til børn
  • Nedsættelse af elafgiften
  • Forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag med 4.900 kr. per dansker

Denne pakke af forslag giver – koblet med den nævnte udmøntning af Nordsøaftalen – en positiv økonomi for de offentlige finanser.

Selv om tiltagene bevidst er holdt inden for de tiltag, som aftalepartierne nåede frem til den 21. januar, så giver det et øget arbejdsudbud på over 13.000 fuldtidspersoner.

Det er mere end den samlede aftale fra 21. januar og dermed et udtryk for, at vi har større ambitioner for Danmark – også inden for den af regeringen anførte ramme.

Med venlig hilsen
Troels Lund Poulsen, Venstre
Rasmus Jarlov, Det Konservative Folkeparti
Pernille Vermund, Nye Borgerlige
Alex Vanopslagh, Liberal Alliance"

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Men alle de massetilvandrede og masseimporterede syriske og afghanske kvinder i Danmark, de skal ikke arbejde. Vi danskere er simpelthen for dumme, og vi har maksimalt en generation tilbage til at sikre Danmark en fremtid som danskernes land. Jeg frygter desværre, at vi allerede i mine børnebørns liv, bliver en føderal kommune i et storglobalt massemultietnisk EU, hvor danskere intet har at sige.

Kære Peter. Jeg håber og drømmer om, at samtlige anden etniske borgere i DK nedlægger deres arbejde i 6 måneder, at du i den periode er nødt til at frekventere et hospital. Eller er tvunget til at køre med bus. Eller at din mor bor på et plejehjem f.eks.

Anje, hvis de gør som du ønsker, så må de selvfølgelig ikke selv benytte bus, hospitaler og plejehjem. Og ikke modtage offentlige ydelser. Og ikke begå kriminalitet (så kan politiet fået en pause).

Kære Anje, lad dig ikke trække ned på det bundniveau, som Peter og Kurt har.
De er nogle stakler, der sandsynligvis hedder noget andet end de angiver.
Fremmedhadet ligger så dybt i dem, at de er udenfor en hver rækkevidde.
Til gengæld er de dygtige til at få enhver debat til at handle om "de fremmede".
Lidt ligesom en hvis tapetsersvend brugte jøderne tilbage i trediverne.

Manipulator P.J. har vrøvlet igen !

De blå holdt lille pressemøde med krav om genforhandling, det får de ikke, de kan stemme for eller lade være, det der er vedtaget, noget er forligsbelagt, og stemmer de ikke for de blå, vil det ske efter et valg, det er helt op til dem, det stunt de lavede i dag, var mere teater end realiteter, men vi får se.

Afskaffelse af den grønne check. Det vil sige det først og fremmest er de mest fattige borgere i samfundet, som skal betale for den grønne omstilling. Og det samtidig med det er de mennesker, som har det mindste CO2 aftryk. Jo rigere, jog større CO2 aftryk. Verden 10% rigeste personer udleder således 50% af CO2 og anden forurening. Alene deres aftryk er mere end nok til at iværksætte klimakatastrofen.

Med andre ord. Uden tiltag til at begrænse de rigestes CO2 aftryk og forurening kraftigt, er alle andre tiltag komplet ligegyldige.

Det blå svindlerhold fortsætter deres løgne og manipulation af den danske befolkning.

Det blå svindlerhold

og DET RØDE SVINDLERHOLD har hentet en etbenet pirat til Danmark

Når de røde ønsker grønne biler
Sandheden om CO2 langsomt siler
Driver som dråber på klar glas
Der omgiver vort fælles palads

Straffesparks-konkurrencer forsvinder
Inflationen bliver den sikre vinder
Flaskehalse der fattigdom skaber
Paris-fremtidshåbet alle efteraber

Paradis på jord uden sved og smerte
Moder jord der mistede sit hjerte
Olympiske lege og Nations cup
Evolutionen har nået sin højeste top

Køer der ej længere prutter
Babyer der ej mere sutter
Menneskelivet i ren symbiose
Planeten i CO2-atmosfærisk osmose

Salah og Mané som den lille prins
Der redder klodens regn i oilskins
Ronaldo og Messi i fælles glans
Skaffer ørkener vand i regnbue-dans

Lille Danmark i Grand Départ
Alle cykler til afgang er klar
Dansen om CO2-kalven afgår
Verden i Danmark en klar vinder får

Putin klapper i sine små hænder
Europa al sin energi forbrænder
Tidens vindmøller blir den store vinder
Alle små fisk fra havet forsvinder

Adam og Eva på egen vejr-station
Googler på “Paradisets vegetation”
Blot et enkelt rødt æble at spise af
Al kundskaben kan forskerne ha’

Men arbejdsudbuddet er indtakt
Thi ingen glemmer Vor Herres pagt
“Med møje skal du skaffe dig føden
I dit ansigts sved spise planter i aftenrøden”

Henrik Dørge, journalist på WeekendAvisen skriver under overskriften: Fatamorganaet: max 3.500 personer kommer til DK på basis af de 360.000 kr. Siger arbejdsgiverne.
Der er kamp efter hænder/hoveder i de fleste EU-lande, og vores “venlighed” overfor gæster er vist ikke en hemmelighed.
PS: er mere spændt på hvor 10.000 sygeplejersker og 40.000 sosuer skal komme fra....udover et hav af faglærte...