Blikkenslagernes tre ønsker til det nye folketingsår

En aftale om værdig tilbagetrækning, styrkelse af dagpengene og et sundt indeklima. Det er Blik- og Rørarbejderforbundets ønsker til det nye folketingsår.
Et nyt folketingsår er officielt skudt i gang. Og fra Blik- og Rørarbejderforbundet skal der lyde en opfordring til, at de 179 folkevalgte politikere bruger det kommende folketingsår på at finde løsninger på tre specifikke udfordringer, som berører mange danskere:

1) En ret til værdig tilbagetrækning

Først og fremmest skal der sikres en ret til en værdig tilbagetrækning. Regeringen, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har været i intense forhandlinger de seneste uger. Og det er ikke underligt, for der er mange forskelligartede interesser, der skal mødes, hvis de fire partier skal nå til enighed om en aftale, de alle kan stå på mål for.

Én ting er dog sikkert: Alle de respektive partiers vælgere forventer, at der kommer en aftale i hus.

Og de forventer alle, at netop deres parti er blandt dem, som stolt kan præsentere danskerne for en historisk ny aftale, som skal sikre en værdig tilbagetrækning for dem med de længste og hårdeste arbejdsliv.

2) Stop for udhulingen af dagpengene

Et andet tema, som unægteligt kommer til at præge dagsordenen det kommende folketingsår, er dagpengesatsen.

For med både udhulingen af kompensationsgraden, forkortelsen af dagpengeperioden og forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget er dagpengesystemet langsomt ved at miste sin styrke. Forringelserne svarer, ifølge Danske A-kasser, samlet set til, at ét års dagpenge er skåret ned til ca. 10 måneder.

Den danske model eroderer langsomt i takt med udhulingen af dagpengesatsen.

Diagnosen er simpel: Den danske model eroderer langsomt i takt med udhulingen af dagpengesatsen.

Og hvis ikke politikerne én gang for alle får sat en stopper for udhulingen af dagpengesatsen, så risikerer vi, at medlemmerne langsomt søger væk fra det fællesskab, som udgør det fundament, hele vores arbejdsmarked hviler på.

3) Bedre indeklima i offentlige institutioner

I løbet af den seneste tid har flere eksperter peget på vigtigheden af rent indeklima i lyset af den stigende smitte med corona. I sidste måned opfordrede tre danske forskere til, at der installeres ventilationsanlæg i folkeskoler og børnehaver.

Også i Sundhedsstyrelsens senest opdaterede anbefalinger, er der nu tilføjet et afsnit om ventilation.

Det er godt at se, at styrelsen har sat fokus på luftkvalitet og ventilation, for i takt med at vejret bliver koldere, vil det ikke længere være en mulighed bare at åbne et vindue.

Men selvom Sundhedsstyrelsen nu anbefaler, at der indføres eller optimeres ventilation i offentlige institutioner, så er det ikke den realitet, der møder vores børn og unge i børnehaven eller folkeskolen.

Alt for mange af dem møder stadig op hver dag til lokaler, hvor indeklimaet er så dårligt, at det er direkte sundhedsskadeligt.

Løsningen er faktisk forholdsvis enkel. Der skal stilles krav til, at kommunerne skal lave - og følge - handleplaner for indeklimaet i de bygninger, de har ansvaret for.

Indtil nu har det ikke kunnet lykkes et samlet flertal i Folketinget at finde en løsning, på trods af flere beslutningsforslag fra hver af tingets fløje.

Vil dette folketingsår være året, hvor vores børns indeklima for alvor kommer på den politiske dagsorden? Det vil vi i hvert fald kæmpe for i Blik- og Rørarbejderforbundet.

 

Kiki Jano Nielsen er sekretariatschef i Blik- og Rørarbejderforbundet.


placeholder

Annonce