Bødskov: Fuld og fair erstatning til minkavlerne og de berørte følgeerhverv

Enhedslisten ikke med i aftale, der koster skatteyderne mellem 15,5 og 18,7 milliarder: "Minkavlerne overkompenseres med tre milliarder"
Foto: Danske Minkavlere
Minkfarm, dansk
Mandag aften blev der indgået et forlig om erstatning til minkavlerne og følgehvervene.

Forliget - indgået mellem S-regeringen, Venstre, De Radikale, SF og Liberal Alliance - er historisk. Aldrig før har man lukket et hverv fuldstændigt ned fra nærmest den ene dag til den anden, og den forventede, samlede erstatningssum er rekordhøj: Udgiften til skatteyderne anslås til at løbe op i mellem 15,5 og 18,7 milliarder kroner.

Med aftalen forventes der at blive udbetalt mellem 10,9 og 11,9 mia. kroner i direkte erstatning til landets 1.100 minkavlere. Hver enkelt minkavlers økonomiske forhold vil nøje blive gennemgået af en taksationskommission.

Det vil derfor tage tid, før hver minkavler får udbetalt det endelige erstatningsbeløb. Af samme grund indgår det i aftalen, at man skal se på, om hver enkelt minkavler i forløbet kan få udbetalt et a conto beløb.

Minkavlernes gæld skønnes at udgøre omkring 8,6 mia. kroner. Langt den største del af erstatningen vil altså gå til at betale minkavlernes gæld.

Erstatning til følgeerhverv som pelserier, auktionshuse, foderfabrikker og grossister udgør andre mellem 3,1 og 4,1 mia. kroner, inklusive en omstillingspulje på 100 millioner kroner.

Oveni kommer en pænt stor udgiftspost  på mellem 1,9 og 3,1 mia. kroner til nedrivning af produktionsanlæg

Oveni kommer en pænt stor udgiftspost på mellem 1,9 og 3,1 mia. kroner til nedrivning af produktionsanlæg, nødvendige miljøforanstaltninger og en pulje til driften af taksations-kommissionerne på 100 millioner.

De Konservative og DF ønskede mere til opstart 

Der er afsat et forholdsvis beskedent beløb - 60 millioner kroner - til minkavlere, der satser på at starte op igen efter den lovbestemte dvaleperiode, der løber til udgangen af i år.

De Konservative og Dansk Folkeparti står uden for forliget. Begge partier finder, at der netop er afsat for få penge til minkavlere, som ønsker at starte op igen. Liberal Alliance er enig i, at beløbet er for lille, men partiet valgte alligevel at tilslutte sig forliget med henvisning til, at aftalen er vigtig for det store flertal af avlere, der venter på erstatning.  

Fungerende finansminister og skatteminister Morten Bødskov (S) siger, at med aftalen kan avlere, ansatte og lokalsamfund nu se fremad:

Nu kan avlere, ansatte og lokalsamfund begynde at se fremad

“Vi har indgået en bred aftale, som sikrer minkavlerne og de berørte følgeerhverv fuld og fair erstatning. Nu kan avlere, ansatte og lokalsamfund begynde at se fremad.”

Bødskov betegner baggrunden for aftalen som helt ekstraordinær:

“Ingen kan være i tvivl om, at situationen for de berørte har været helt ekstraordinær, hvilket aftalen afspejler. Men når et helt erhverv bliver ramt så hårdt, som minkbranchen er blevet under udbruddet af corona, så må samfundet træde til og hjælpe. Det gør vi nu.”

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) lægger ikke skjul på, at det har været vanskelige forhandlinger:

Minkavlerne har løftet en stor opgave for folkesundheden

“Jeg er glad for, at vi efter vanskelige forhandlinger kan præsentere en god og bred aftale, som giver minkavlere og følgeerhverv en god mulighed for at komme videre. Minkavlerne har løftet en stor opgave for folkesundheden og det fælles bedste, og med denne aftale er vi endnu et skridt tættere på at kunne udbetale en fuldstændig erstatning.”

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, mener, at S-regeringen oprindeligt forsøgte at spise minkavlerne af med en erstatning, som ville have ført til at mange minkavlere måtte gå fra hus og hjem:

“Det kunne Venstre ikke acceptere. Vi har derfor over de seneste måneder arbejdet ihærdigt for at sikre en markant bedre aftale baseret på et sagligt grundlag med fakta bag. Det har båret frugt, og vi står nu med en aftale, som givet omstændighederne sikrer minkavlerne og følgeerhverv en ordentlig erstatning for lukningen af deres erhverv.”

EL: Voldsom favorisering

Enhedslisten går ind for en fuldstændig erstatning til minkavlerne, men partiet mener, at det aftalte er udtryk for en overkompensation af minkavlerne på omkring tre milliarder kroner:

Vi skal også kunne se alle de mennesker i øjnene, der har mistet deres arbejde

“I Enhedslisten er vi af den holdning, at minkavlerne skal have fuld erstatning efter de gyldige erstatningsretlige principper for handel og vandel efter nedlukning af erhvervet. Med den aftale der er indgået, får minkavlerne samlet set langt mere end det. Da vi forlod forhandlingerne stod de til at få mere end 1/3 eller knap 3 mia. kr. mere, end de ville have fået, hvis ekspropriationen blev afgjort ved domstolene,” siger Enhedslistens erhvervsordfører, Victoria Velasquez, og tilføjer: 

“Vi skal også kunne se alle de mennesker i øjnene, der har mistet deres arbejde, eller dem som kæmper med at holde liv i deres lille restaurant eller frisørbutik. Det kan vi ikke, hvis minkavlerne bliver favoriseret så voldsomt, som det er tilfældet her.”

Enhedslistens politiske leder, Pernille Skipper, skriver i et tweet, at man også skal kunne se dem, der forsøger at holde liv i en lille butik "i øjnene".

placeholder

 

Skal endeligt godkendes af EU

  • En erstatning for mink, der er slået ned i 2020, men som ikke er pelset, og derfor ikke kan sælges i 2021

  • En erstatning for tabt fremtidig indtjening i 2022-2030

  • Den forventede restværdi af minkavlerens udnyttede kapitalapparat, herunder stalde, bure m.m.

  • Aftalen forudsætter godkendelse i henhold til EU’s regler om statsstøtte.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Spændende at se facit, når regnskabet er gjort op. Men umiddelbart er jeg ikke særlig tryg ved aftalen. Den ser alt for profitabel ud for minkavlerne. De første meldinger fra avlerne lyder til at de er tilfredse, og så får man tanken: Hvis Venstres minkavlere er tilfredse, så er beløbet sikkert alt for højt.

"En erstatning for tabt fremtidig indtjening i 2022-2030"

Så bliver dagpengeperioden selvfølgelig også hævet til 10 år...

Jeg har lige læst at staten selv skal rive mink-husene ned og fjerne dem. Hvorfor kan avlerne ikke selv fjerne husene. De får da skattefri løn af staten i 8 år for ikke at lave noget, så de må da have tid nok.
Den erstatning kommer til at koste S stemmer, og Venstre griner bag de lukkede døre.

Fuld og fair erstatning til...? Det spændende bliver hvad der i fremtiden skal stå herefter. Dansk landbrug har fået statueret et eksempel, der kan give ro på bagsmækken i mange år. Mange partiers ønske om store CO2-reduktioner i landbruget allerede ved forhandlinger her i foråret, har fået nye overskrifter. “ Man skal ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt!” Og den seneste: “ Den der skyder mink med kanoner, koster landet milliarder af kroner!”
Midterpartierne med Socialdemokratiet, Venstre, SF, Det radikale Venstre og Liberal Alliance skabte roen på bagsmækken af dansk landbrug.
Og med en Lars Løkke der breder sig i midten af dansk politik, kan endda fiskeriet måske få en hjælpende hånd.

Det den borgerlige presse kaldte “Mettes krokodilletårer”, viste sig for minkavlerne at være “tårer af guld”.
Lars Løkkes bog om politiske aftaler hen over midten, viste sig at være tre milliarder ekstra værd for minkavlerne. Sjældent har blot en bogudgivelse været så mange penge værd!
Jeg skulle eje millioner om tårer var guld! Tragikomisk, men sandt! Mon minkavlerne husker at takke Lars?

Det tog lang tid at få erstatningen på plads, og det blev en dårlig aftale. Minkavling er et mærkeligt erhverv. Tusinder af små vilde rovdyr lukkes inde i små bure, fedes op, dræbes og pelses og pelsene sælges til et nu vigende marked. Minkejerne har kunnet klynke og manipulere sig til ekstraordinære fordele fordi regeringen havde kludret i det, da de beordrede alle mink aflivet. Sikkert en klog beslutning, men altså for hurtigt sat i værk.
Jeg mener, at EL ser ud til at være mest realistiske i denne sag.
Hver enkelt minkavler skal jo vurderes når erstatningen skal fastsættes. Jeg håber virkelig, at bremsen sættes i, så ingen forgyldes. Brancher forsvinder - det er ærgerligt for dem, det går ud over, og det kan koste penge og velfærd. Sådan er vel det. masser af vilde dyr i fangenskab ved vi er en trussel for folkesundheden.
Og i øvrigt er flere af disse farme ejet af udenlandske selskaber.

Det tog lang tid at få erstatningen på plads, og det blev en dårlig aftale. Minkavling er et mærkeligt erhverv. Tusinder af små vilde rovdyr lukkes inde i små bure, fedes op, dræbes og pelses og pelsene sælges til et nu vigende marked. Minkejerne har kunnet klynke og manipulere sig til ekstraordinære fordele fordi regeringen havde kludret i det, da de beordrede alle mink aflivet. Sikkert en klog beslutning, men altså for hurtigt sat i værk.
Jeg mener, at EL ser ud til at være mest realistiske i denne sag.
Hver enkelt minkavler skal jo vurderes når erstatningen skal fastsættes. Jeg håber virkelig, at bremsen sættes i, så ingen forgyldes. Brancher forsvinder - det er ærgerligt for dem, det går ud over, og det kan koste penge og velfærd. Sådan er vel det. masser af vilde dyr i fangenskab ved vi er en trussel for folkesundheden.
Og i øvrigt er flere af disse farme ejet af udenlandske selskaber.

Og vent og se,minkpelsene bliver holdt uden for erstatnig-bregeningerne
så når de sægler pelsen bliver det med en god fortjenste
da prisen uden tvivel vil stige over 100%
da minkpels vil blive en mangelvare rundt om i verden

så en god erstatning og en god pris for pelsen
så de må være mere end tilfredsese

Som socialdemokrat er det dybt beskæmmende, at regeringen betaler så voldsomt mange milliarder til minkerhvervet. Det er ikke en fair betaling, men en overbetaling. Hvor er modet til at tage kampen op og være realistisk i forholdt til befolkningen, der skal betale gildet. Hvorfor ikke to års arbejdsløshedsunderstøttelse plus hjælp til reduktion af gæld. I stedet skal vi i de næste tiår leve med nyheder om tidligere minkavlere der scorer millioner selv om de forlænget er påbegyndt et nyt arbejdsliv.

Annonce