Bødskov om få ansættelser af seniorer i staten: "Vi har et problem her"

Efter afsløring af at der sjældent ansættes folk over 50 i ministerierne, vil skatteminister Morten Bødskov have analyseret statens ansættelseskultur.
Foto: Skatteministeriet
Skatteminister Morten Bødskov (S)

Skatteminister Morten Bødskov (S), der også er øverste chef for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen - og dermed arbejdsgiver for statens 180.000 ansatte - går nu til kamp for, at staten ansætter flere seniorer over 50.

Initiativet kommer efter at Politiken forleden afslørede, at ministerierne sjældent ansætter folk over 50. Det viser avisens aktindsigt og gennemgang af ansættelserne gennem de sidste fire år i seks ministerier.

Finansministeriet ansatte én over 50 på fire år

Fra 2016 til 2019 er der kun ansat en enkelt medarbejder over 50 år i Finansministeriet. Tendensen er den samme i Kulturministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Skatteministeriet.

Politikens gennemgang viser, at Finansministeriet på fire år kun har ansat én medarbejder på over 50 år.

Statens arbejdsgiver, skatteminister Morten Bødskov, er meget overrasket over tallene:

"Vi har et problem her, som der skal gøres noget ved. Det skal altså også være muligt at arbejde i et ministerium, når man har passeret de 50 år," siger Bødskov til Politiken og fortsætter:

Jeg vil gerne sige, at tallene overrasker mig

“Jeg vil gerne sige, at tallene overrasker mig, og derfor vil jeg nu invitere Djøf og andre relevante fagforbund ind til en drøftelse, hvor vi i første omgang kan komme dybere ned i de her tal og få nogle input til, hvad vi kan gøre for at rette op på skævhederne.”

Morten Bødskov understreger, at hans holdning er, at også centraladministrationen skal  afspejle aldersfordelingen på det generelle arbejdsmarked. Og at staten derfor også har et medansvar for at sikre, at ministerierne har medarbejdere i alle aldersgrupper:

“Jeg kan ikke se, at der er noget, der kan stå i vejen for, at et rummeligt arbejdsmarked og en aktiv seniorpolitik også kan udfolde sig i centraladministrationen,” siger Bødskov.

Djøf Offentlig: "Bekymrende"

Formanden for Djøf Offentlig, Sara Vergo, er bekymret på baggrund af tallene:

“Vi ikke ved, hvem der har søgt de opslåede jobs, så vi ved ikke hvor stor skandalen er. Men det ser da umiddelbart mærkeligt ud, at man har så skæv en fordeling i aldersfordelingen af dem, man har ansat de senere år. Det synes jeg er bekymrende. Jeg synes, det er et bekymrende billede, vi ser,” siger Sara Vergo til Netavisen Pio.

Djøf Offentlig har aftalt med Offentlige Chefer i Djøf, at man i fællesskab laver en undersøgelse af området: 

“Jeg har aftalt med formanden for Offentlige Chefer her i huset, Hanne Fugl, at vi laver en undersøgelse blandt Djøf-chefer og spørger dem, hvad det er for faktorer, der afgør, hvem man ansætter. I forvejen ved vi, at der er en overrepræsentation af seniorer i forbindelse med fyringer. Det vil vi alt sammen gerne grave nærmere ned i,” siger Vergo.

Hun og Djøf Offentlig har et par ideer til, hvordan man kunne komme den tilsyneladende diskrimination af seniorer til livs:

En ide kunne være, at man anonymiserer ansøgningerne, så man ikke kan se hvor gamle folk er

“En ide kunne være, at man anonymiserer ansøgningerne, så man ikke kan se hvor gamle folk er - eller hvilket køn ansøgeren har. Vi sidder lige nu og forbereder i forhold til OK21, om man skulle gøre dyrere fortsat at lade seniorerne være overrepræsenteret i forbindelse med fyringsrunder. Man kunne også gøre det mere besværligt. Vi overvejer i øjeblikket om vi kunne stille krav på den front i forbindelse med overenskomstforhandlingerne næste år,” oplyser Vergo.

Magistrene: "Absurd ansættelseskultur"

Formanden for Dansk Magisterforening, Camilla Gregersen, skriver på Twitter, at der er tale om en "absurd ansættelseskultur, der sorterer medarbejdere på 50+ fra, når ledige stillinger skal besættes i staten".

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook