Børnefamilier fra Sjælsmark skal til Avnstrup

Senest april 2020 er de børnefamilier, der ønsker det, ude af Udrejsecenter Sjælsmark – glæde hos Dansk Røde Kors
Regeringen har besluttet, at de børnefamilier, der i dag er indkvarteret på den tidligere kaserne Sjælsmark i Hørsholm Kommune, fremover skal indkvarteres på det tidligere Avnstrup Sanatorium i Lejre Kommune.

Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Center Avnstrup fungerer i dag som hjemrejsecenter, hvor der indkvarteres afviste asylansøgere. Der er i dag både enlige og familier på Center Avnstrup. Fra foråret 2020 vil det kun fungere som center for børnefamilier uden lovligt ophold i Danmark.

Denne løsning sker på baggrund af en politisk forståelse mellem regeringen, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, der i november 2019 blev enige om en række konkrete ændringer af rammevilkårene og om, at børnefamilierne tilbydes mulighed for at kunne flytte ud af Sjælsmark senest i april 2020.

Drives ikke af Kriminalforsorgen

Det tidligere tuberkulosesanatorium i Avnstrup blev taget i brug i 1940 og ligger i et skovområde uden for Hvalsø. Der er ikke hegn rundt om centret, som der er omkring Udrejsecenter Sjælsmark. Der vil blive etableret køkkenfaciliteter til beboerne, så de selv kan lave mad. Det vil desuden ikke være kriminalforsorgen, der bliver indkvarteringsoperatør på centret.  Det gør derimod Dansk Røde Kors.

Derudover vil de pædagogiske tilbud blive styrket, og der vil som noget nyt være et vuggestuetilbud til alle børn på centret.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) siger, at regeringen før lovede, at der behov for at skærme børnene bedre – og det er det, der sker nu:

”Vi sagde før valget, at der er behov for at skærme børnene noget bedre. Det gør vi nu. Først og fremmest ved fremover at tilbyde vuggestue og styrke børnehave og fritidstilbud, ligesom børnene ikke mere skal bo bag et hegn," udtaler Tesfaye.

Han føjer dog til, at vi fortsat vil se børn i udrejseposition have det svært:

Men vi skal også være ærlige over for hinanden. Vi vil stadig se børn, der har det svært

"Men vi skal også være ærlige over for hinanden. Vi vil stadig se børn, der har det svært. Ikke på grund af dagens beslutning, men på trods af den. Sådan vil det være, så længe forældrene ikke følger myndighedernes afgørelse om at rejse hjem.”

Der vil ikke komme til at bo enlige på centeret. De beboere, der i dag er indkvarteret på Center Avnstrup, og som ikke er i målgruppen for det kommende udrejsecenter, vil blive flyttet til et af Udlændingestyrelsens øvrige indkvarteringssteder.

Dansk Røde Kors: God løsning

Dansk Røde Kors synes, det er en god løsning, der nu er fundet. Det skriver organisationens generalsekretær på det sociale medie, Twitter:

placeholder

Ikke mindst hos de radikale og Enhedslisten er der glæde over, at børnefamilier meget snart kan forlade Sjælsmark.

Den radikale gruppenæstformand, Sofie Carsten Nielsen, skriver således på twitter, at hun er ”meget glad for at børnefamilierne nu kommer ud af Sjælsmark til et sted der er langt bedre egnet til børn.”

Enhedslisten udlændingeordfører Rosa Lund betegner det som ”en god nyhed”, at børnefamilierne nu kan forlade Sjælsmark:

”Avnstrup bliver bygget om så det lever op til at familierne selv kan lave mad. Vi følger sagen tæt,” skriver hun på Twitter.

placeholder
 

Hos Dansk Folkeparti er der derimod vrede over Sjælsmark-løsningen. Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, skriver således på twitter, at Avnstrup-løsningen belønner familier, der burde være udrejst:

placeholder

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce