Børneorganisationer om Sjælsmark: Danmark skal handle ud fra barnets tarv

Red Barnet, Børns Vilkår og Børnerådet: Enten må forholdene på Sjælsmark op på normalt dansk niveau eller også må børnefamilierne væk fra udrejselejren
En række børneorganisationer er stærkt kritiske over for forholdene for børn på det omstridte udrejsecenter Sjælsmark i Nordsjælland.

Red Barnet, Børns Vilkår og Børnerådet understreger således i en fælles kronik i Politiken, at Danmark skal handle ud fra barnets tarv.

De tre organisationer anerkender, at ”politikerne står med en politisk udfordring og et problem, fordi børnene sammen med deres forældre er nægtet opholdstilladelse, og forældrene ikke vil rejse til deres hjemland.”

Organisationerne erklærer sig grundlæggende enige med Folketingets Ombudsmand, der i rapporten ”Børns forhold i Udrejsecenter Sjælsmark” fra 20. december fastslår,  at forholdene ”er egnede til væsentligt at vanskeliggøre børnenes opvækst og begrænse deres muligheder for naturlig udvikling og livsudfoldelse.”

Tag udgangspunkt i barnets tarv

Organisationerne opfordrer til, at politikerne skal anlægge en børnevinkel på problemet, for selve det, at familierne er nægtet opholdstilladelse, og at forældrene nægter at rejse til deres hjemlande, fritager ikke Danmark fra at handle ud fra barnets tarv.  

Organisationerne minder i den forbindelse politikerne om, at Danmark tilsluttede sig FN’s Børnekonvention tilbage i 1991, og derfor skal børn i Danmark leve op til konventionen. Organisationerne mener ikke, at Danmark med opholdslængden og forholdene på Sjælsmark lever op til konventionens forpligtelser til at sikre børn omsorg og et børne- og familieliv, der understøtter deres trivsel og udvikling.

Derfor ser børneorganisationerne reelt kun to løsninger:

Den ene mulighed er, at forholdene for børnene på Sjælsmark ”bringes op på almindeligt dansk børneniveau med fuld mulighed for omsorg for børnene i deres egen familie”.

Men den bedste løsning vil ifølge børneorganisationerne være, at ”børnefamilierne skal kunne flytte ud af Sjælsmark og leve et normalt hverdagsliv, indtil de kan rejse til deres hjemland.”

Fejlanbragte familier

Direktør på Trampolinhuset, Morten Goll, der er et medborgerhus for flygtninge og asylansøgere og har lokaler i Københavns Nordvest-kvarter, argumenterer i en kronik i Politiken, for, at en række familier på Sjælsmark i virkeligheden er fejlanbragte.

Det gælder afviste familier – ofte med børn – der frivilligt medvirker til hjemrejse til hjemlandet, men hvor hjemlandet nægter at modtage de afviste asylsøgere. Og det gælder familier, hvor kun en del af familien er udvist.

Goll er helt enig med børneorganisationerne i, at børn grundlæggende ikke hører hjemme på Sjælsmark, men de to nævnte kategorier af familier er fejlanbragte på Sjælsmark, og hører, ifølge Goll, derfor slet ikke hjemme på Sjælsmark.

Sjælsmark opfylder ikke sin hensigt

Goll oplever fra sin nære kontakt til familier på Sjælsmark, at afviste asylsøgeres manglende motivation til hjemrejse, for nogle familier kan hænge sammen med, at man mangler netværk og ressourcer til genetablering i hjemlandet.

Denne gruppe ville, ifølge Goll, formentlig kunne motiveres til frivillig hjemrejse, hvis Danmark etablerede uddannelsesprogrammer og støtte til business start-ups i hjemlandet.

Morten Goll anbefaler også, at myndighederne i hvert enkelt tilfælde tager et kik på, hvad det er, der mere præcist afholder de afviste fra at returnere. Et sådant modvilje-tjek vil i flere tilfælde kunne lette beslutningen om alligevel at rejse hjem frivilligt.

Udrejsecenter Sjælsmark fungerer ikke efter hensigten

Han mener i øvrigt at hele hensigten med Udrejsecenter Sjælsmark er slået fejl:

”Udrejsecenter Sjælsmark fungerer ikke efter hensigten. Sjælsmark har nu fungeret siden 2015, og der er ikke flere afviste asylansøgere, der rejser frivilligt hjem end før 2015. Så det her med at motivere afviste asylansøgere ved at byde dem dårlige forhold, fungerer altså ikke efter hensigten. Sjælsmark er dyrt at holde kørende, og det opfylder ikke sin målsætning. Det bør politikerne notere sig,” understreger Morten Goll over for Netavisen Pio.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce