Annonce

BørneTelefonen skal hjælpe minoritetsbørn

Alle børn og unge skal have en god og tryg opvækst - uanset om deres forældre er fra Slagelse eller Somalia. Derfor skal BørneTelefonen på banen.
Børn og unge med minoritetsbaggrund er mere udsat for fysisk vold i hjemmet end andre unge. Alligevel er de langt mindre tilbøjelige end andre børn og unge til at søge hjælp og rådgivning. Sådan skal det ikke være i Danmark.

Alle børn og unge skal have en god og tryg opvækst - uanset om deres forældreer fra Slagelse eller i Somalia

Vi er i Socialdemokratiet meget optaget af, at alle børn og unge skal have en god og tryg opvækst. Uanset om deres forældre har rødder i Slagelse eller i Somalia. Vi ved også, at der er mange forskellige faktorer, som kan påvirke børn og unges trivsel.

Flere med minoritetsbaggrund skal bruge BørneTelefonen

Derfor har vi i Folketinget netop aftalt, at afsætte fire millioner kroner over de kommende år til Børns Vilkår, der driver BørneTelefonen. Målet er, at få flere unge med minoritetsbaggrund til at bruge BørneTelefonen.

Med BørneTelefonen kan børn og unge ringe og få anonym og kompetent rådgivning til at håndtere problemer som social kontrol, fysisk vold og mistrivsel.

Kompetent rådgivning til at håndtere problemer som social kontrol, fysisk vold og mistrivsel

Det er en rigtig god aftale. Socialdemokratiet har gennem forhandlingerne presset på for, at der kom penge til netop det område.

Der er desværre alt for mange børn og unge med minoritetsbaggrund, som udsættes for social kontrol. Hvor forældrene bestemmer, at man skal bære tørklæde, hvem man må være kærester med og om man må tage til fest med vennerne.

Mere grov vold blandt børn med minoritetsbaggrund

Samtidig kan vi se, at de i langt mindre grad end andre børn og unge søger hjælp og rådgivning. Det viser en undersøgelse, som Als Research har gennemført for Børns Vilkår. Eksempelvis vil blot 30-34 procent af de minoritetsetniske børn fortælle om det, hvis de blev udsat for fysisk vold i hjemmet. Blandt det majoritetsetniske børn er tallet 54-61 procent.

Blot 30-34 procent af de minoritetsetniske børn vil fortælle om det, hvis de blev udsat for fysisk vold

Samtidig ved vi fra en undersøgelse Børnerådet har gennemført, at børn og unge med minoritetsbaggrund er mere udsatte for grov vold i hjemmet end andre børn. Så behovet for et frirum, hvor de kan tale om deres oplevelser og få kompetent rådgivning, er bestemt til stede.

De fire millioner kroner skal blandt andet bruges til at udbrede kendskabet til BørneTelefonen i udsatte boligområde og til at rekruttere rådgivere, der har erfaring i at arbejde med minoritetsetniske børn.

Der er også afsat penge til at opkvalificere de frivillige, så de er bedre rustet til at rådgive børn og unge med minoritetsbaggrund om eksempelvis social kontrol.

Det er vigtigt, at alle børn og unge, der vokser op i Danmark, kan ringe og tale anonymt om de problemer, de oplever i deres hverdag.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Integrationsordfører for Socialdemokratiet


Flere artikler om emnet