Boligformand: Giv os mulighed for at komme af ghettolisten

Netop nu udformes lovforslagene i aftalen om parallelsamfund. En aftale med mange torne, hvor en enkelt kriminel kan betyde, at hjem skal rives ned
Det er sandt, at der er problemer i nogle af vores store boligområder. Problemer med parallelsamfund, utryghed, bandeaktivitet mm. Der er for mange uden for arbejdsmarkedet. For mange uden uddannelse.

Men de almene boliger er ikke en del af problemet. Vi er en del af løsningen!

Den gode nyhed er nemlig, at vi allerede ER på rette vej. I Københavns Kommune er antallet af boligafdelinger, hvor andelen af beboere uden for arbejdsmarkedet er over 40 procent, reduceret fra 63 til 6.

København er gået fra at have 10 ghettoområder i 2010 til 4 i 2017.

Det er resultaterne af en målrettet indsats og et godt samarbejde mellem kommunen og boligorganisationerne.

Musefælden klapper - Ghettolisten binder
Ødelæg ikke vores resultater med firkantede, tilfældige og udokumenterede definitioner på, hvem der er ”for mange af”. Hvor en enkelt dom til en kriminel kan betyde, at 60 procent af beboernes hjem skal rives ned.

Husk, det er rigtige mennesker, vi taler om. Mennesker, som er bange for at miste deres hjem.

Det bliver en gambling med, hvem der skal flytte. Og hvor de skal flytte hen?

Indret lovgivningen, så vi i boligforeningerne reelt har en mulighed for at komme af listen igen

Hvem skal have et stempel på ryggen som uønsket og placeres i andre afdelinger, som så også kan ende på ghettolisten? Som så efter 4 år er uden håb om at komme af listen igen? Musefælden klapper.

Her kommer kattelemmen ind. Indret lovgivningen, så vi i boligforeningerne reelt har en mulighed for at komme af listen igen – også efter de 4 år. Tag udgangspunkt i de lokale udfordringer i stedet for tilfældige definitioner af, hvem der er for mange af.

Thatcher er et dårligt forbillede
Det handler basalt set om ideologi. Løb ikke efter de liberale mørkemænd. De vil ødelægge et velfungerende dansk boligmarked med blandede byer med boliger til alle – både ejerboliger, andel, lejeboliger – og almene lejeboliger.

Lad os ikke få et boligmarked, baseret på Margaret Thatchers ”right to buy”.

Lad os ikke få et boligmarked, baseret på Margaret Thatchers ”right to buy”.

Hvor man med lovgivningen skaber mangel på boliger, der er til at betale med almindelige indkomster. Hvor man forbeholder bydele til dem, der har råd til at købe. Og andre bydele, der forsumper og lejes ud uden regulering af hvem der flytter ind – og hvor vi først for alvor får problemer.

Den almene boligsektor er i fuld gang med løsningen sammen med kommunerne.

Så please, kære politikere

I Mjølnerparken i København har Bovita og kommunen for eksempel lavet en udviklingsplan, der helt grundlæggende ændrer strukturen og løfter området. Det samme er på vej i Tingbjerg.

Vi er i fuld gang med at benytte fleksibel udlejning, så dem i arbejde kommer først i boligkøen.

Hvis I er i tvivl, så spørg os

Så please, kære politikere, giv os muligheden for at komme ud af fælden på de 4 år – giv os mulighed for at handle.

Giv os, ja, en kattelem, vi kan bruge, inden musefælden klapper!

PS: Hvis I er i tvivl, så spørg os. Vi ved noget om, hvad der skal til.

 

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Formand for Boligforeningen 3B, København


placeholder

Annonce