BoligJobordningen bliver til en skjult skattelettelse for de rigeste

Et større servicefradrag vil betyde, at Danmark tiltrækker mere ufaglært udenlandsk arbejdskraft, som kommer for at arbejde som rengøringshjælp for slaveløn.
I 2011 indførte VK-regeringen det såkaldte håndværkerfradrag, som blev præsenteret som et værktøj, der skulle lede Danmark ud af den økonomiske krise ved at kickstarte en ellers stillestående byggesektor.

Håndværkerfradraget – også kaldet BoligJobordningen – er siden blevet brugt flittigt af den danske befolkning. Men ordningen har også været genstand for stor politisk debat, hvorfor fradraget er blevet afskaffet og genindført af flere omgange i skiftende regeringer.

BoligJobordningenkunne skal bane vejen for en grønnere og mere klimavenlig fremtid

I Blik og Rør bakkede vi op om den oprindelige ordning, fordi vi mente, den kunne være med til at sikre en investering i energirenoveringer, som skal bane vejen for en grønnere og mere klimavenlig fremtid. I dag fungerer ordningen sådan, at borgeren kan få 12.200 kr. i fradrag til håndværkerudgifter og 6.100 kr. til serviceudgifter. Nu har skatteminister Karsten Lauritzen (V) indkaldt partierne til forhandlinger om ordningen, og både Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti lægger op til, at en større andel af de i alt 18.300 kr. skal kunne bruges på serviceydelser som for eksempel rengøringshjælp, børnepasning og havearbejde.

Skjulte skattelettelser forklædt som grøn omstilling

I Blik og Rør mener vi, det er en ærgerlig udvikling. BoligJobordningen skal ikke kun handle om, at borgerne kan spare en skilling på håndværker- eller serviceydelser. For os har ordningen altid handlet om, at vi fra byggebranchen ønskede at støtte op om ændringer, der kan sikre, at vi får installeret nogle mere klima- og energivenlige løsninger i vores boliger. Og at det også ville være muligt for de danskere, som ellers normalt ikke ville have råd til sådan nogle renoveringer.

Skjulte skattelettelser til de rige i samfundet

Det mener vi stadig, der er behov for, når det kommer til den grønne omstilling. Der er brug for at arbejde med energieffektivisering af vores huse samt at sikre, at vores hjem kan kobles på vedvarende energiformer i fremtiden, hvis vi skal nå de målsætninger, et enigt Folketing vedtog i Energiaftalen i sommers.

Derfor mener vi, at fradraget skal stille krav til målrettede energieffektiviseringer og løsninger med vedvarende energi og ikke bare give skjulte skattelettelser til de rige i samfundet, som har råd til at betale sig fra rengøringen.

Danske lærlinge skal bære den grønne omstilling i fremtiden 

Med et håndværkerfradrag med fokus på grøn omstilling styrker vi desuden udviklingen af de lærlinge, som skal bære den grønne omstilling i Danmark. Vi investerer i at sikre, at de lærlinge, som skal bygge fremtidens grønne klimavenlige bygninger og omstille fortidens boliger til mere energieffektive enheder, får god erfaring med teknikkerne.

Desuden vil det samlede arbejdsudbud på energirenoveringer bidrage til, at flere kan få elevpladser på erhvervsuddannelserne og dermed fremme målsætning om at uddanne mere dansk, faglært arbejdskraft.

Et større servicefradrag vil kunne medføre, at Danmark tiltrækker endnu mere ufaglært, udenlandsk arbejdskraft

Det står i skarp kontrast til de negative konsekvenser, det vil have, hvis vi gør det muligt at få et større servicefradrag. Et større servicefradrag vil kunne medføre, at Danmark tiltrækker endnu mere ufaglært, udenlandsk arbejdskraft, som kommer til Danmark for at arbejde som rengøringshjælp i hjemmene for slaveløn, under kummerlige forhold uden overenskomst.

Nej tak til skjult topskattelettelse

I Blik og Rør opfordrer vi derfor politikerne til at sætte større visioner for BoligJobordningen end de forslag, der er på forhandlingsbordet nu. Den ordning, vi bakkede op om, skulle ikke kun handle om vækst og skillinger sparet. Den skulle handle om, at vi alle tog arbejdstøjet på for at sikre vores fælles klima i fremtiden.

Fradraget skal og må ikke blive endnu en topskattelettelse til de rigeste

Den økonomiske krise, som vi stod i, da ordningen for første gang blev prøvet af, er bag os. Nu er det tid til at investere i langsigtede og bæredygtige løsninger for fremtidens boliger.

Fradraget skal og må ikke blive endnu en topskattelettelse til de rigeste.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

 Forbundsformand Blik og Rør 


placeholder

Annonce