Boligsocialt arbejde kræver lokalpolitisk vilje

Det boligsociale arbejde fungerer bedst, når kommunerne prioriterer samarbejdet med boligselskaberne, og når der sikres et stærkt lokalt politisk ejerskab til det boligsociale arbejde.
Udover at være byrådsmedlem i Køge, så er jeg også formand for Center for Boligsocial Udvikling (CFBU), og her kan vi se, at de bedste erfaringer i det boligsociale arbejde opnås, når samarbejdet på tværs fungerer.

Det være sig samarbejdet mellem boligselskaber, afdelingsbestyrelser, frivillige, helhedsplanen, politiet og kommunerne. Der er rigtig mange instanser og personer inde over indsatserne, og hvis arbejdet virkelig skal lykkes, så er det vigtigt, at alle arbejder sammen på tværs.

De bedste erfaringer i det boligsociale arbejde opnås, når samarbejdet på tværs fungerer

Jeg mener, at politikerne på Christiansborg sagtens kan have nogle klare forventninger om samarbejde, og at der etableres organisationer, der omfavner alle aktørerne omkring de boligsociale indsatser. Forventninger til et samarbejde og en organisering, der i langt højere grad forpligter alle parter til, at alle har et ansvar for, at det boligsociale arbejde opnår succes og resultater.

Vigtigt med lokalt politisk ejerskab
Fra mit kendskab til det kommunale landskab ved jeg, at der er meget store forskelle på, hvor godt samarbejdet mellem det boligsociale arbejdes aktører, fx en beboerrådgiver, og kommunen fungerer. Jeg ved også, hvor fuldkommen afgørende det er, at kommunens øverste politiske ledelse og aktørerne har et godt samarbejde.

Samtidig er det ikke i det boligsociale arbejde, at klassiske kommunale velfærdsopgaver ligger. Det er vigtigt, at kommunerne vedkender sig deres ansvar for, hvad der er kommunale opgaver, og hvad der er de boligsociale indsatsers opgave.

Kommunernes Landsforening har lavet nogle fine anbefalinger til det boligsociale arbejde. Den første anbefaling er, at der skal være et lokalt politisk ejerskab til det boligsociale arbejde i kommunen. Ved politisk ejerskab og styring vil også den øverste ledelse i administrationen have det boligsociale arbejde på sin dagsorden, og det vil have en afsmittende effekt hele vejen rundt i administrationen på rådhuset og ud på institutionerne.

Den første anbefaling er, at der skal være et lokalt politisk ejerskab til det boligsociale arbejde

Kommunen er en vigtig samarbejdspartner i hverdagen. Det kan være når et ungt menneske skal i uddannelse, et barns skolegang skal diskuteres med den lokale folkeskole, når en mor på kontanthjælp skal hjælpes i arbejde eller på et andet punkt, hvor de enkelte borgere har brug for kommunen og de kommunalt ansatte.

Ved lokalt politisk ejerskab vil samarbejdet mellem de boligsociale indsatsers aktører og kommunen glide nemmere. Alle parter vil vide, at samarbejdet prioriteres. Og det vil derfor være nemmere at invitere de boligsociale aktører indenfor i de kommunale kontorer og institutioner.

Fuld politisk opbakning til boligsocialt arbejde 
Enhver leder og medarbejder ved, at det er prioriteret fra højeste politiske og ledelsesmæssige sted, og at de derfor har opbakning til at spille konstruktivt med, når boligsociale medarbejdere måtte henvende sig. Derfor er det så uendelig vigtigt, at kommunerne i den politiske ledelse og i den øverste administrative ledelse prioriterer det boligsociale arbejde - også på politikernes og administrationens egne dagsordener.

I Ålborg Øst har de rigtig gode erfaringer med tæt samarbejde med kommunen og rådhuset. De oplever, at når beboerrådgiveren eksempelvis gerne vil besøge en børnehave - måske lave et projekt med et teaterstykke - så er det ikke noget problem at komme i kontakt med børnehaven. Børnehavens leder ved nemlig, at der er fuld opbakning bag hende både fra hendes chefer og poltiske ledere til det boligsociale arbejde.

De boligsociale aktiviteter stemmer overens med de målsætninger, som hendes poltiske ledere også har

Faktisk har de været så smarte, at de poltiske målsætninger på børneområdet og målsætningerne for i dette tilfælde helhedsplanen stemmer overens med hinanden. Det betyder, at når børnehavelederen skal prioritere sin og sine ansattes tid og ressourcer, så er det ikke noget problem, at deltage i de boligsociale aktiviteter, for de stemmer overens med de målsætninger, som hendes poltiske ledere også har. På samme nåde stemmer målsætningerne overens med hinanden på kulturområdet, på arbejdsmarkedsområdet osv.

Det er vigtigt for mig at understrege, at det ikke kun er kommunerne, der har en opgave at løfte. Politiet og boligselskaberne spiller en ligeså stor rolle og har et ligeså stort ansvar. Ligesom den lokale afdelingsbestyrelse også skal kunne finde sin plads i samarbejdet.

Ingen boligområder og ingen kommuner er ens, og derfor bør det aftalte samarbejde afspejle den lokale kontekst. På trods af forskelligheder er der dog en række fællestræk, for den gode organisering af samarbejdet, der gør det oplagt at lade sig inspirere sig af andre steder, andre boligsociale indsatser og kommuners erfaringer.

 

Marie Stærke (f. 1979) er uddannet stud.mag. og har siddet i Byrådet i Køge siden 2001. I perioden fra 2007-2013 var hun borgmester. I dag er hun viceborgmester og gruppeformand for Socialdemokraterne i Køge.

‘Kommunale rødder’ er en fast klumme på netavisen Pio, der to gang ugentligt vil bringe indlæg fra en række af socialdemokratiets førende byrådsmedlemmer.


placeholder

Annonce