Borgmester: Bare de opdager os

Kommunerne i udkantsområderne har alle muligheder for at skabe vækst. Hvis bare København giver dem lov, mener Hjørrings borgmester, Arne Boelt.
”Bare de opdagede os!”. Det er min første reaktion, når man spørger om forholdet mellem ”min” kommune, Hjørring, og det, der foregår på Slotsholmen i København.

Politikere og planlæggere skal erkende, at de ønsker et helt Danmark og stræbe efter det. Udligningsreform, økonomiske kompensationer, udbygning og investering er i dag med til at gøre Danmark mere skævt.

Planlægning, økonomiske modeller, prognoser osv. tager for det meste udgangspunkt i det, der sker i store byer. Det betyder eksempelvis at Hjørring – trods sit store befolkningstal (ca. 65.500) og geografi ‐ ikke altid kan genkende sig i de beregninger, der lægges frem. Vi har vænnet os til at blive underkompenseret hver gang landspolitikere taler om at kommunerne får dækket deres udgifter. Det koster os altid penge.

I virkeligheden er det noget underligt noget. Vi har i Hjørring Kommune så mange styrker, at der burde være en flot fremtid for os og for landsdelen. Vi kan tilbyde meget af det, moderne mennesker kræver: Veldrevne virksomheder, gode arbejdspladser, god infrastruktur, godt miljø, mængdevis af oplevelser, et liv med kvalitet. Alligevel trækker de store byer, deres intensitet og jag efter karriere. Den udvikling skal vi i fællesskab vende. Man kan godt bo her og eksempelvis arbejde internationalt. Ja, selv på Sjælland!

At vende skuden kræver imidlertid nogle ting. Politikere og planlæggere skal erkende, at de ønsker et helt Danmark og stræbe efter det. Udligningsreform, økonomiske kompensationer, udbygning og investering er i dag med til at gøre Danmark mere skævt.

En del af Danmark har fraflytning – en anden del har tilflytning. Men man satser i høj grad på de sidste og glemmer de første. For år tilbage var placeringen af statslige virksomheder en del af balancen mellem de forskellige dele af landet. Nu centraliseres de i den hellige økonomis navn og man glemmer, hvad det økonomisk og socialt koster de områder, man forlader.

Fibernet er afgørende, hvis der skal ske erhvervsmæssig udvikling i hele landet. Men det skal jo følges op af en mental inspiration så det udnyttes.

Økonomiske mekanismer bør indrettes, så det eksempelvis ikke koster Hjørring penge, at en kaserne lukkes i Sønderjylland. Hvad har det egentlig med hinanden at gøre? Der er mange ting landspolitikerne kunne gøre, hvis de ville.

Erkend vi er her! Erkend vore styrker! Lad os udvikle dem sammen. Giv os fair vilkår – så kan jeg love, vi bliver et dansk kraftcenter.

Vi klynker ikke. Vi kan så meget og har så meget. Hos os er udviklingen i Hirtshals Havn diamanten i mosaikken. Vi har Skagerraks svar på Padborg. Vi er porten til Norge – og det giver både arbejdspladser og afgifter for gods. Vi sikrer os et fælles arbejdsmarked mellem bl.a. Norge og Danmark, hvor vi udveksler viden og arbejdskraft til fælles bedste. Vore virksomheder og værksteder kan også ting, nordmændene har brug for. Den udveksling er alfa og omega for os – og kan tilføre Danmark mange arbejdspladser og penge. Hertil kommer så godstransporten – både pr. tog og bil. Mange grinede af de nordjyske motorveje, da de blev bygget. Nu er de ved at udvikle sig til én af hovedtransport vejene i Danmark. Det er det, der hedder forudseenhed. Nu mangler vi bare at få udbygget jernbanen til dobbeltspor, så den kan tage endnu mere gods. Det er én af de investeringer, der virkelig ville give økonomi og omsætning. Men det skal ikke være gods det hele.

Forskningen omkring havbiologi, akvakultur, produktforædling i fiskeindustrien, energi produktion, alt sammen kan give både arbejdspladser og økonomi. Det kræver blot øget samarbejde med virksomheder, forskningscentre og universiteter i hele landet. Men vi er klar!

Derfor er det eneste, vi beder om: Erkend vi er her! Erkend vore styrker! Lad os udvikle dem sammen. Giv os fair vilkår – så kan jeg love, vi bliver et dansk kraftcenter.

Arne Boelt (f. 1961) er borgmester Hjørring Kommune for Socialdemokraterne


placeholder

Annonce