Boris Johnson er testet positiv og der bliver ikke kapacitetsproblemer

Netavisen Pio samler de væsentligste historier fra dansk politik, fagbevægelsen og verdens gang
Først blev prins Charles testet positiv for coronavirus. Fredag kom så meldingen om at også den engelske premierminister, Boris Johnson, er testet positiv.

Herhjemme får justitsminister Nick Hækkerup sin vilje: Det giver en tur i brummen, hvis man i denne coronatid stjæler håndsprit fra hospital eller apotek.

Corona-krisen har kastet ekstra næsten 32.000 ud i arbejdsløshed. Og så endelig en rigtig god nyhed her ved indgangen til weekenden: Intet tyder på, at der vil opstå kapacitetsproblemer på vores sygehuse under corona-krisen. Der er både læger, sygeplejersker og respiratorer nok.

Pas på hinanden og velkommen til dagens Aktuelt.

 

Boris Johnson er testet positiv for coronavirus

Den britiske premierminister, den 55-årige Boris Johnson, er testet positiv for coronavirus. Det skriver premierministeren på Twitter.

“I løbet af de seneste 24 timer har jeg udviklet milde symptomer, og jeg er testet positiv for coronavirus. Jeg går nu i selvisolation, men jeg vil fortsat lede regeringen via videoopkald, mens vi bekæmper virusset,” skriver Boris Johnson.

Den engelske premierminister blev testet i embedsboligen på Downing Street, skriver nyhedsbureauet Reuters.

 

Nick Hækkerup får sin vilje

Trods murren i krogene er der bred politisk opbakning til fængsel for at stjæle håndsprit fra hospitaler og apoteker.

Enhedslisten og SF ønsker en højere bagatelgrænse end de 200 kroner, som regeringen lægger op til, men afviser ikke at stemme for. Regeringens tredje støtteparti, De Radikale, kræver derimod indrømmelser for at stemme for. Men den er justitsminister Nick Hækkerup ikke parat til at give.

“Selvfølgelig er det ikke lige meget, når man stjæler begrænsede værnemidler. Det er en verden til forskel, om man stjæler håndvægte eller håndsprit. For vi mangler ikke håndvægte, men håndsprit er en begrænset ressource,” sagde Nick Hækkerup da sagen blev førstebehandlet i Folketinget torsdag.

Enhedslistens Søren Søndergaard, sagde under lovens 1. behandling, at det at stjæle værnsmidler er det modsatte af solidaritet og sammenhold:

“At stjæle værnemidler er det stik modsatte af solidaritet og sammenhold. Vi er normalt ikke meget for signalpolitik, men kald det bare signalpolitik, det kan være, det ikke har den store virkning på de tomhjerner, der laver den slags ting.”

Han føjede til, at proportionerne skal være i orden:

“Det er vigtigt, at proportionerne er i orden. Loven skal ikke bruges til at sende en sosu-assistent eller en læge i fængsel, fordi vedkommende tager en håndsprit. Folk vil jo grine af det.”

Såfremt hastelovforslaget vedtages, står det til at udløbe 1. marts 2021.

Læs mere her.

 

Næsten 32.000 nye arbejdsløse

Der er kommet næsten 32.000 nye ledige til under corona-krisen. Corona-ledigheden har ramt alle egne af Danmark.

Det skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Den første opdeling af ledighedstallene på regionalt niveau viser, at andelen af nye ledige er størst i Vestjylland, hvor der er 27,4 procent flere i perioden fra 8. – 26. marts end normalt, svarende til 1.614 nye ledige. Dernæst kommer Nordjylland og hovedstadsområdet med en stigning på henholdsvis 25,3 og 25,1 procent, mens region Østjylland er det område, hvor andelen er lavest med 21,9 procent.

Samlet set har tilvæksten i hele landet været på 31.763 ledige i perioden.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: 

“Det er desværre klart, at krisen nu rammer bredt over hele landet. Selvom andelen er lidt større i nogle regioner end andre, så er de alle ramt. Derfor er jeg også glad for, at virksomhederne nu kan søge om lønkompensation, så de undgår at opsige medarbejdere, men kan sende dem hjem med løn, og det kan vi heldigvis se, at tusindvis har søgt om bare i løbet af det første døgn.”

Hummelgaard opfordrer til at virksomhederne benytter sig af regeringens hjælpepakke:

“De meget store hjælpepakker, vi har lavet, er med til at holde hånden under økonomien i denne meget svære tid, så vi redder så mange arbejdspladser som muligt. Jeg vil igen opfordre til, at man bruger de muligheder for kompensation for blandt andet lønudgifter og andre faste indtægter, som vi nu stiller til rådighed, så lønmodtagerne har et arbejde at vende tilbage til, når krisen er slut.”

 

Sundhedseksperter: Intet tyder på store kapacitetsproblemer på hospitaler

Selv uden nedlukning af offentlige institutioner, forretninger og forbud mod store forsamlinger kunne det danske sundhedsvæsen formentlig have klaret presset under coronakrisen uden at bryde sammen, som mange ellers frygter.

Sådan lyder det samstemmigt fra fire professorer i sundhedsøkonomi, der alle har stor erfaring i at analysere kapacitet i sundhedsvæsenet.

Det skriver netmediet Altinget.

De har gransket Sundhedsstyrelsens rapport, der udkom mandag i denne uge og ser på kapaciteten på de intensive sygehusafdelinger, når coronaepidemien stopper.

"Der er ikke noget, der tyder på nogen form for nedsmeltning af sundhedsvæsenet, næsten ligegyldigt hvordan det går," siger Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive).   

"Jeg er ikke bekymret. Det er min vurdering, at kapaciteten kommer til at slå til," siger Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi og sundhedspolitik på Syddansk Universitet.

Professor og UCL-direktør Mickael Bech tilslutter sig vurderingen:

"Jeg har fuld tillid til de scenarier, Sundhedsstyrelsen har lavet, og vi kommer derfor efter min bedste overbevisning ikke til at komme over kapacitetsloftet på sygehusene. Sundhedsvæsenet har formået på rekordtid at omlægge, sådan at der nu står tilstrækkelig kapacitet til rådighed, både på hospitalerne og i kommunerne," siger han.

Jes Søgaard, professor ved Syddansk Universitet, bakker op om sine kollegers vurdering, med det forbehold, at forudsætningerne for prognoserne ikke skal ændre sig meget, for at kapaciteten kan blive udfordret.

Læs mere her.

 

Regeringen sænker grænsen for hjælp til corona-ramte selvstændige, freelancere og kunstnere

Flere selvstændige, freelancere, kunstnere og sæsonarbejdere kan nu få hjælp af regeringen, hvis de er ramt på pengepungen af corona-udbruddet.

Kompensationsordningen for selvstændige med og uden CVR-nummer dækker nu personer med en omsætning eller indtægt på mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit mod før 15.000 kr.

Beløbsgrænsen er sænket for at hjælpe flere freelancere, kunstnere og personer med mindre indkomst f.eks. eksamensvagter, visse sæsonarbejdere og løsarbejdere inden for restaurationer, som forventer et indtægtstab pga. COVID-19.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Vi knokler for at holde hånden under danske arbejdspladser og give de danske lønmodtagere ro i maven. Ingen danskernes arbejdsliv er ens, og derfor kræver det også, at vi arbejder over en bred kam. Vi forsøger hele tiden at favne flest muligt og i særlig grad dem, som er hårdest ramt.Derfor har regeringen nu besluttet at sænke grænsen for, hvornår for eksempel freelancere og kunstnere kan blive omfattet af ordningen.”

Kulturminister Joy Mogensen:

”Vi har arbejdet hårdt de sidste par dage for at få sat beløbsgrænsen ned. Det er gode nyheder for de kunstnere, som før havde svært ved at opfylde betingelsen om minimum 180.000 kr. om året i B-honorar. Det løser ikke alle problemerne på kulturområdet, og vi knokler for at finde de bedste svar på de udfordringer, vi har tilbage.”

Kompensationsordningen for freelancere mv. er et led i Regeringens, Venstres, Dansk Folkepartis, Radikale Venstres, Socialistisk Folkepartis, Enhedslistens, Det Konservative Folkepartis, Nye Borgerliges, Liberal Alliances og Alternativets Aftale om COVID-19-initiativer fra den 19. marts 2020.

Med aftalen etableres der en midlertidig kompensationsordning for selvstændige på 10 mia. kr. i 2020. Ordningen gælder fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020, svarende til tre måneder. Parterne bag aftalen er enige om, at der tilstræbes den hurtigst mulige udbetaling af tilskud, og Erhvervsstyrelsen forventer at åbne kompensationsordningen for selvstændige onsdag.

Ordningen er et supplement til de øvrige tiltag, der allerede er taget som følge af COVID-19, herunder udskydelse af moms og skat, lånegarantiordninger og trepartsaftale om lønkompensation.

Journalistforbundets formand, Tine Johansen, takkede fredag eftermiddag for corona-hjælpen til selvstændige og freelancere på Twitter på denne måde:

 

FAKTA: Kompensationsordning for selvstændige, freelancere mv.

  • Ordningen dækker personer med omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit.
  • Selvstændige, der forventer et tab i B-indkomst på mindst 30 pct. som konsekvens af corona-virus, kan få dækket 75 pct. af det forventede tab i B-indkomsten, dog maksimalt 23.000 kr. per måned.
  • Det er et krav, at den selvstændige ikke må have en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.
  • Ansøgers omsætning eller B-indkomst skal være på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned opgjort med udgangspunkt i de seneste 12 måneder op til den 1. marts 2020.
  • Ansøger, der ikke historisk har en omsætning eller B-indkomst i den sammenlignelige periode i 2019, skal dokumentere det forventede tab med udgangspunkt i data, der er tilgængelig for en anden relevant periode. Disse virksomheder skal kunne dokumentere en omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 kr. i gennemsnit i minimum måneden op til den 9. marts.

Nyhedsoverblikket Aktuelt skrives på skift eller i fællesskab af redaktionen på Netavisen Pio.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook