Børsen manipulerer i artikel om konkurrenceevnen

Børsen påstår i en artikel, at det går den gale vej med den danske konkurrenceevne. Men tallene er stærkt manipulerede og tegner i virkeligheden det modsatte billede.
I onsdags rapporterede Børsen i en stort opslået artikel under overskriften ’OECD: Kriselande sætter Danmark til vægs’ (kræver login), at det går den forkerte vej med den danske konkurrenceevne. Baseret på OECD’s nye opgørelse af konkurrenceevnen konkluderer Børsen, at Danmark fremover vil få sværere ved at producere og eksportere varer.

Artiklen skriver blandt andet at:

”Det (går) den gale vej med omkostningerne ved at producere i Danmark (..) Prisen for at producere en vare i Danmark i stedet for at falde fortsætter med at vokse frem mod 2014. Udviklingen står i skærende kontrast til ikke mindst udviklingen i Sydeuropa, hvor den dybe økonomiske krise har udløst en hurtig genopretning af konkurrenceevnen. (..) Danmark (vil) i 2014 være det næstdyreste land at producere i”.

Artiklens konklusioner bygger på en opgørelse af de såkaldte enhedslønomkostninger, der er et samlet mål for virksomhedernes produktionsomkostninger. Børsen påstår, at udviklingen i disse enhedslønomkostninger stiller Danmark i en ringere position i forhold til resten af Europa frem mod 2014.

OECD’s nye tal viser, at udviklingen i Danmark går i den rigtige retning. Hvorfor Børsen ønsker at tegne et dystert og vildledende billede af udviklingen, kan man kun gisne om.

Men Netavisen Pio kan i dag afsløre, at disse tal er stærkt manipulerede, og at tallene faktisk viser det stik modsatte billede. Udviklingen i de danske enhedslønomkostninger er i virkeligheden blandt de laveste i EU.

Hvis man ser bort fra Spanien og Irland spurter Danmark, sammen med Sverige, foran alle andre lande i EU. Dette kan ses i nedenstående figur, som viser udviklingen i enhedslønomkostninger siden 2009 og inkluderer OECD’s forventninger for 2012-2013. Som det tydeligt fremgår er den langsomme stigning i de danske enhedslønomkostninger kun overgået af Sverige.

Men disse tal ignorerer Børsens artikel fuldstændigt. Artikler ser fuldstændigt bort fra, at Danmarks konkurrenceposition forbedres i forhold til de fleste lande i EU, herunder Tyskland, Holland og Storbritannien.

Men OECD’s nye tal viser, at udviklingen i Danmark går i den rigtige retning. Hvorfor Børsen ønsker at tegne et dystert og vildledende billede af udviklingen, kan man kun gisne om.


Kommentarer fra Facebook