Børsting fastholder: Rigtig at LO gik med i dagpengekommission

Trods kritiske røster fastholder LO-formand Harald Børsting, at det var rigtigt af LO-fagbevægelsen at tage medansvar for udviklingen af et nyt dagpengesystem. Alternativet havde været meget værre for lønmodtagerne, mener den afgående LO-formand.
Torsdagens aftale om et nyt dagpengesystem har sat sit markante præg på de seneste dages LO-kongres i Aalborg. Mens der generelt var positive ord om de nye muligheder for en mere fleksibel genoptjening og muligheden for højere dagpengesats til de lavtlønnede, så var der udbredt kritik af, at politikkerne kun kunne finde frem til at tilføre systemet 300 millioner kroner udefra.

Den afgående formand Harald Børsting understregede i sin beretning, at ”Vi står over for et bedre dagpengesystem end det, vi kender i dag. Flere vil få en længere dagpengeperiode. Færre vil opbruge deres dagpengeret. Der tilføres yderligere 300 millioner kroner. Og det vil betyde et mere trygt og fleksibelt dagpengesystem”.

Børsting ærgrede sig dog over, at politikkerne kun tilførte dagpengesystemet 300 millioner kroner, og ikke de 600 millioner kroner, som fagbevægelsen havde ønsket. ”Her synes jeg simpelthen de har været for fedtede”, lød det fra Børsting. Han frygter, at nedsættelsen af dagpengesatsen til nyuddannede vil betyde, at færre unge vil melde sig ind i en a-kasse.

Derudover var han kritisk over for den skelnen, der fremover vil være mellem nyuddannede forsørgere, som ikke sættes ned i ydelse, og nyuddannede ikke-forsørgere. ”Det er ikke en arbejdsmarkedspolitisk skelnen. Det er socialpolitik, som ikke hører hjemme i et forsikringssystem”. I sin replik var han endnu skarpere: ”Det er noget makværk”.

Vigtigt at fagbevægelsen sad med ved bordet
Mens Børsting fastholdt, at reformen alt andet lige sikrer et bedre dagpengesystem, var andre langt mere kritiske. Prominente LO-folk som formandskandidat Flemming Vinther, HK-formand Kim Simonsen, FOA-formand Dennis Kristensen og Fødevareforbundets Ole Wehlast har både i medierne og på kongressen udtrykt sig kritisk om finansieringen i aftalen.

Det har også ført til diskussion om, hvorvidt fagbevægelsen i det hele taget burde have taget imod invitationen til at sidde i en kommission, hvor udgangspunktet var, at ”dagpengesystemet ikke måtte blive dyrere”. Da kritikerne mener, at fagbevægelsens tilstedeværelse i kommissionen har gjort det nemmere for politikkerne efterfølgende at gennemføre besparelserne i form af karensdage og lavere ydelse til nyuddannede.

Den logik accepterede Børsting imidlertid ikke. ”Resultater skabes bedst ved forhandlingsbordet, frem for at stå udenfor og råbe ind”, fastslog han. Han fremhævede, at alternativet til den lavere sats til nyuddannede havde været en gradvis aftrapning af dagpengesatsen i løbet af dagpengeperioden. Noget der især ville have ramt de langtidsledige LO-medlemmer.

FOA-forslag nedstemt
Kongressen vedtog lørdag en resolution, som også balancerede mellem ros af den mere fleksible genoptjening og kritik af den manglende finansiering: ”Kongressen finder det kritisabelt, at den politiske aftale ikke følger det forslag til finansieringen af den nye dagpengemodel, som fagbevægelsen anbefalede i kommissionen. Regeringen og forligspartierne bidrog med 300 mio. kr. til at rette op på dagpengesystemet. Det er ikke godt nok

FOA stillede i den forbindelse forslag om, at kongressen udtrykte beklagelse over indførelsen af karensdage og indførelsen af lavere dimittendsats. Forslaget var dermed en kritik af ikke kun regeringen, men også af LO og FTF, som i forbindelse med kommissionens arbejde gav opbakning til tre karensdage og en sænkelse af ydelsen til nyuddannede fra 82 til 78 procent. Forslaget blev imidlertid nedstemt af et stort flertal på kongressen.


Kommentarer fra Facebook