Annonce

Bred aftale om en inflationshjælpepakke til 2,4 milliarder

Finansminister Nicolai Wammen (S) afviser at SVM-regeringen gav sig selv en start på krykker.
Foto: Netavisen Pio/Jan Kjærgaard
Jakob Engel-Schmidt (M), Nicolai Wammen (S), Troels Lund Poulsen (V) præsenterer forligsaftale om inflationshjælpepakke
Regeringen er fredag sammen med SF, Danmarksdemokraterne, De Radikale, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige blevet enige om at afsætte i alt 2,4 milliarder kroner til ny inflationshjælp til nogle af de befolkningsgrupper, som er særlig hårdt ramt af de høje energi- og fødevarepriser.

De Konservative, Liberal Alliance og Enhedslisten står uden for forliget.

Pensionister, udsatte børn og købmænd

Forliget om en ny inflationshjælpepakke betyder blandt andet: 

  • At folkepensionister uden tillægspension (ATP) og pensionsopsparing vil få udbetalt 5.000 kroner skattefrit i år ( 1.120 mio. kr.).
  • At der afsættes penge til at hjælpe borgere, der modtager SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger (12. mio. kr.) og borgere med høje medicinudgifter (125 mio. kr.).
  • At virksomhedernes frister for betaling af A-skat og AM-bidrag bliver udskudt (315 mio. kr.).
  • At der afsættes en særlig pulje på 75 millioner kroner til mindre købmænd, bagere, slagtere og andre energiudsatte fødevareforretninger i små byer.
  • At der afsættes 300 millioner kroner i 2023 til økonomisk udsatte børnefamilier. Rammes udmøntes i forhandling med forligspartierne.

Dagplejere, børnepulje på 100 millioner og nyt forsøg på mellemhandler-beskatning 

Forligspartierne sætter en række aftryk for inflationspakken: 

  • Organisationer, der hjælper udsatte borgere og børnefamilier, får tilført 100 millioner kroner. Pengene kan anvendes til “øget kapacitet på ferielejre, indkøb af basale varer, oplevelser og aktiviteter, som kan være med til at styrke børns trivsel og adgang til fællesskaber, for eksempel i kultur-,idræts- og foreningslivet.”
  • Der afsættes en særlig pulje på 50 millioner kroner til hjælp til dagplejerne. De er særlig hårdt ramt af inflationen, fordi de er forpligtede til at holde en pæn varme i deres private hjem og købe mad og udstyr til børnene i dagplejen. Finansministeriet har beregnet, at hvis en dagplejer får et vederlag på cirka 300.000 kroner, så har hjælpen fra inflationspakken en skatteværdi på godt 6.000 kroner i år.
  • SVM-regeringen er gået med til - endnu engang - at se på, om det ikke er muligt at beskatte energisektorens mellemhandlere, som har tjent ekstraordinært meget på de høje energipriser. Skatteminister Jeppe Bruus (S) opgav i første omgang at beskatte mellemhandlerne på grund af tekniske vanskeligheder.
  • Der afsættes 200 millioner kroner til en afkoblingsordning. Den betyder, at husstande og erhverv kan søge om fritagelse for at betale afgift for at blive afkoblet fra gasnettet. Afgiften er typisk på omkring 8.000 kroner.

Wammen: Kun mig, der startede på krykker  

I forbindelse med præsentationen af inflationshjælpepakken afviser finansminister Nicolai Wammen (V) over for Netavisen Pio, at SVM-regeringen har givet sig selv en start på krykker ved at lægge ud med afskaffelsen af store bededag - frem for at lægge ud med inflationshjælpepakken:

Jamen, jeg synes ikke regeringen som helhed er startet på krykker

“Jamen, jeg synes ikke regeringen som helhed er startet på krykker. Jeg kan ikke - i bogstaveligste forstand løbe fra, at jeg er,” siger Nicolai Wammen - med henvisning til at han i disse uger går på krykker, fordi han har været så uheldig at få revet sin ene akillessene over.

Wammen understreger, at afskaffelsen af store bededag som fridag efter regeringens opfattelse har vist sig nødvendig på grund af Ruslands krig mod Ukraine: 

“Vi har jo fra regeringens side fremlagt vores forslag om at afskaffe store bededag, fordi vi desværre har en forfærdelig situation, hvor Rusland har angrebet Ukraine og fører krig dér. Og et samlet sikkerhedsbillede, der gør, at der er brug for at vi styrker dansk forsvar. At vi rykker vores investeringer frem fra 2033 til 2030. Det koster nogle penge, og der bidrager det, at vi afskaffer store bededag med nogle af de penge, vi skal bruge på at passe godt på Danmark. Det er baggrunden for, at vi har lagt det forslag frem,” siger finansministeren til Netavisen Pio.

Kritikken er konstant, rosen er sjælen

Han understreger, at i politik må man som regering regne med kritik som “en konstant faktor”:

“Og så er det jo for en regering - uanset hvad farve den måtte have- , opgaven at lægge den politik frem, som man mener er den rigtige for Danmark. Og noget af det, får man kritik for. Og det har vi fået fra mange sider i forhold til store bededag, men vi mener fortsat, det er den rigtige beslutning. Og noget kan man få ros for. Jeg har været i politik så længe, at jeg ved at kritikken er en konstant faktor. Rosen skal man være glad for, når man ser den.”

Rosen skal man være glad for, når man ser den

K: Forkert

De Konservatives finansordfører, Rasmus Jarlov, mener det er blevet en grim vane, at uddele hjælpechecks til alle mulige grupper. Af samme grund er De Konservative ikke med i forligskredsen bag inflationshjælpepakken:

"Det er blevet en grim populistisk vane, at regeringen jævnligt uddeler hjælpechecks til alle mulige tilfældige grupper uden nogen klare kriterier for, hvem det skal være. Det er ikke den rigtige måde at føre økonomisk politik, og Konservative takker nej til at være med," skriver Jarlov på Twitter.

Det er blevet en grim populistisk vane

Inflationshjælpepakken er blandt andet finansieret ved, at gennemføre EU-forordningens indtægtsloft og solidaritetsbidrag, mens aftalepartierne også er enige om at udmønte cirka 0,6 milliarder kroner fra de generelle reserver afsat på det tidligere fremsatte finanslovsforslag fra august 2022.

Opdateret kl. 13.20 med kommentar fra De Konservative

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Vi lever i et voldsomt rigt overflodssamfund. Så hvorfor skal nogen overhovedet have for lidt?

Forslag til weekendudflugt:
Kør ud til nærmeste "almennyttige" kontanthjælps- og boligstøtteghetto, og studér bilparken på parkeringspladserne. Prøv at tælle henholdsvis BMW, Audi og Mercedes-Benz i en tabel.

"Vi lever i et voldsomt rigt overflodssamfund. Så hvorfor skal nogen overhovedet have for lidt?!
Det skyldes, at landets statsminister synes, at der, der i forvejen har alt for meget, skal have endnu mere.
Når de nu ikke kan proppe mere foie gras i halsen, skal de naturligvis have en ny Tesla, en feriebolig i Frankrig eller en lille helikopter. Ellers gider de ikke arbejde, må man forstå. Og - nå ja - det er her, man finder det "nye" socialdemokratis vælgere.
Mette Frederiksen selv er jo borgerlig liberal på baggrund af et nationalsocialistisk menneskesyn.
Jovist - tjek bare hvad Socialdemokratiet og K. K. Steincke stod for i trediverne. Det ses i øvrigt tydeligt på hvordan, hun fuldstændig ukritisk overtog DFs menneskesyn og udlændingepolitik og siden bare har drejet det yderligere til højre. Tænk - hun vil oprette lejre målrettet muslimer i en afrikansk diktaturstat.
Velbekomme!

En vigtig gruppe er overset i ovenstående. Flygtninge og indvandre på integrationsydelse. De skal have et ordentligt økonomisk bidrag og ikke snydes.

Kære Erik Johannsen
Hvem forhindrer dig i at donere dine penge til flygtninge og indvandrere? Hvorfor holder du dig tilbage? Du burde stå ude i Mjølnerparken, foran dommervagten eller i fængslerne nu og fordele dine penge, så du selv kan få rettet op på den ubalance, du beskriver.

"En vigtig gruppe er overset i ovenstående. Flygtninge og indvandre på integrationsydelse. De skal have et ordentligt økonomisk bidrag og ikke snydes."

Med det menneskesyn Mette Frederiksen står for, er det netop meningen, at de skal snydes. I øvrigt skal det nok lykkes DF at sørge for, de får endnu mindre. De er da ikke nogen, Mette Frederiksen gider kæmpe for. Tværtimod!

Kære Ole
Du har ret i, at de bliver snydt af deres hjemlande i nærområderne, herunder verdens rigeste lande Saudi-Arabien, Qatar og UAE.

Super godt at få en lille ekstra skilling oven i ældre-checken. Så behøver jeg ikke sælge nogle af mine guldmønter eller fine malerier af Asger Jorn og P.S. Krøyer.
Dejligt at Danmark sørger godt for os fattige pensionister.

Hans Jensen: Hvis du har SÅ mange guldmønter og fine malerier - Så er du nok ikke modtager af ældrecheken og så er du heller ikke berettiget til de 5000 kr.
Hvis du bare har ondt der hvor du er højest når du plukker jordbær - så skam dig!
Dette er til de ældre som har mindst!

Jane, du må sætte dig noget mere ind i tingene INDEN du kommenterer, du har tydeligvis ikke indsigt i reglerne.
PS. jeg har ikke ondt af at de fattige pensionister får hjælp.
Men igen, sæt dig ind i reglerne, og skam dig bagefter.

https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/tillaeg-til-folke--og-foertid...

Betingelser for at få ældrecheck
Du kan kun få ældrecheck, hvis du:
er folkepensionist og bevilget folkepension senest pr. 1. januar
har en personlig tillægsprocent højere end nul
har en likvid formue pr. 1. januar, der er mindre end 95.800 kr. (2023)
Din likvide formue pr. 1. januar kan bestå af:

indestående i danske og udenlandske pengeinstitutter m.v., herunder nedsparingslån og kassekredit med pant i fast ejendom samt udenlandske obligationer og pantebreve
kursværdien af danske obligationer
pantebreve i dansk depot
kursværdien af deponerede, børsnoterede aktier
kursværdien af investeringsforeningsbeviser
kontant beholdning
andre værdipapirer, både i Danmark og i udlandet.
---
Ældrechecken er et ikke gennemtænkt misfoster. Langt fra alle udgifter betales hver måned, og medfører derfor en 'opsparing'.
Så omsæt formuen i kontanter, køb f.eks. små guldbarer eller andre ædelmetaller der sælges stykvis så indestående ikke kommer over 95800, eller hvis du ingen økonomiske forpligtelser har: brug rub og stup på fornøjelser, f.eks. en bil.

Kurt, fin service til Jane. Man bliver aldrig for gammel til at lære.

Det er positivt, at regeringen har lavet et bredt forlig om at yde akuthjælp til de mange, som befinder sig længst nede i samfundspyramiden. Og til Peter Jensen. Det er endnu ikke lykkedes mig at finde en eneste positiv kommentar fra dig i mands minde. Overvej venligst om dine indlæg overhovedet gavner andre end dig selv.
Rasmus Jarlovs argument for at stå uden for den brede forligskreds er patetisk. Hverken mere eller mindre.

fl. riedel, vil du benægte at der er bare et gran af sandhed i det Peter Jensen skriver?

Nej, der er ikke noget af det Peter Jensen skriver som forekommer korrekt. Han

fl. riedel - hvilke nyhedsmedier benytter du dig af?

Nå, så blev den almindelige folkepensionist liiige taberen igen!
Gør din pligt og kræv din ret er jo statsministerens mantra.
Gad vide hvornår det bliver den almindelige pensionists tur?
Desværre må vi jo nu konstatere at Yupiierne eller 1 maj børnene…først mig først mig og så lige mig, der er kommet til magten på borgen.

"Gør din pligt og kræv din ret er jo statsministerens mantra."
Hun forlanger det første og afviser det sidste skulle have nogen gang på jord.
Hun er statsminister fra den øvre middelklassse og opefter. Nedefter er vi bare en pøbel, der er i vejen og skal takke og bukke, når hun deler almisser ud.
Vi skal sådan set opføre os som min barndoms "negerdukke", der pænt nikkede, når vi puttede en- og toører i sprækken

Hvem kan forklare at langtidsledige kontanthjælps modtager plus 60 år
der bliver truket 1000 kr hver månede på grund af at der ikke er
nogle arbejdsgiver der vil ansætte dem.

De har minder at leve for end en folkepensionist der nu får 5000 kr extra

Hvem kan forklare at de skulle have nemmer at leve for langt minder
og hvad har de gjordt siden de skal straffes med en bøde på
1000 kr hver mående,imens de kan se naboen (folkepensionist)
få en chek på 5000 kr ???

@Jens Kamp.
Det er i hvert fald helt sikkert, at statsministeren ikke vil svare. Hun aner ikke, det finder sted og gider heller ikke tage sig af det.
Når de rige mangler en ny Tesla, er hun derimod årvågen..
Stem aldrig på hende!

Annonce