Bredt flertal går til kamp mod organiseret momssvindel og stråmænd

Skatteøkonomisk kriminalitet er blevet mere organiseret. Derfor er et bredt politisk flertal blevet enige om at give indsatsen et markant løft.
Foto: Skatteministeriet
Skatteminister Morten Bødskov (S)
Den skatteøkonomiske kriminalitet bliver mere organiseret.

Derfor er et bredt flertal - bestående af S-regeringen, V, SF, De Radikale, Enhedslisten, De Konservative, Nye Borgerlige, Frie Grønne Alternativet og Kristendemokraterne - blevet enige om at styrke indsatsen mod skatteøkonomisk kriminalitet med blandt andet 100 nye medarbejdere.

Samlet tilføres skattevæsenet næste år 250 nye medarbejdere.

nogle virksomheder og enkeltpersoner spekulerer i, hvordan de kan slippe for at bidrage til fællesskabet

”Sager som Operation Greed, Panama Papers og senest Pandora Papers har vist, hvordan nogle virksomheder og enkeltpersoner spekulerer i, hvordan de kan slippe for at bidrage til fællesskabet. Derfor er jeg glad for, at et bredt flertal i Folketinget nu styrker indsatsen mod økonomisk kriminalitet, så danske myndigheder effektivt og tidssvarende kan sætte ind,” siger skatteminister Morten Bødskov (S).

Nye skattecentre i Slagelse og Ringe

Udspillet er det tredje af i alt fire etaper til en styrket skattekontrol i Danmark.

Regeringen og partierne bag finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 har sammen sikret finansieringen af den samlede reform og ansættelsen af 1.000 ekstra medarbejdere. I alt er der bevilget knap 800 mio. kr. årligt, når reformen er fuldt indfaset i 2023.

Ligesom i de to foregående etaper tilføres der yderligere 250 medarbejdere til skattevæsenet, og der åbnes to nye skattecentre i Slagelse og Ringe i 2022.

Udover de 100 nye medarbejdere til bekæmpelse af skatteøkonomisk kriminalitet, skal flere nye medarbejdere være med til at sikre, at de borgere og virksomheder, der gerne vil bidrage, betaler den korrekte skat.

Sætter ind over for både snyd og fejl

Der er derfor tale om en styrket indsats, både over for dem, der snyder, men også dem, der af den ene eller den anden grund har fejl i deres oplysninger. Det betyder 70 nye medarbejdere til styrket kontrol med moms og afgifter og 80 medarbejdere til tidlig kontrol og styrket opkrævning.

”Udover snyd ser vi desværre også, at der kan ske fejl i oplysningerne fra både borgere og virksomheder. Det er dyrt for fælleskassen, men det er også frustrerende for den enkelte. Derfor skal vi som myndighed blive bedre til at rådgive og kontrollere. Flere og tidligere kontroller kan mindske antallet af fejl og bevidste forsøg på snyd,” siger Morten Bødskov.

I fjerde og sidste etape af reformen skal der tages stilling til ansættelsen af de sidste 250 medarbejdere og åbnes nye skattecentre i Svendborg og Frederikshavn.

På Facebook takker skatteminister Morten Bødskov partierne bag aftalen:

“Meget bredt flertal bag markant løft af indsatsen mod skatteøkonomisk kriminalitet. 250 medarbejdere. 2 nye skattecentre. Bl.a. styrket indsats mod organiseret momssvindel og stråmænd. Tak til S, V, SF, RV, EL, K, NB, FG, ALT og KD.”

placeholder

 

S: Vi genrejser tilliden til skat

Troels Ravn (S): 

En styrket skattekontrol er nødvendig for at kunne genrejse tilliden til skatteforvaltningen

“At genrejse skatteforvaltningen og borgernes tillid til skatteforvaltningen er en vigtig opgave for Socialdemokratiet. En styrket skattekontrol er nødvendig for at kunne genrejse tilliden til skatteforvaltningen.” 

Louise Schack Elholm (V): 

”Venstre har i denne aftale prioriteret, at vi både styrker skattekontrollen og samtidig forenkler reglerne vedrørende sanktioner. Det er samtidig vigtigt, at vi fortsætter genopbygningen af skattevæsenet. En genopbygning som Venstre igangsatte i bredt samarbejde, da vi var i regering.”

Kathrine Olldag, De Radikale:

“I Radikale er vi glade for, at det endelig nu ser ud til, at vi er ved at vende mange års politisk forsømmelse af skattekontrollen. Med denne lovpakke er vi kommet endnu tættere på at få styr på kontrollen med moms og skatteøkonomisk kriminalitet.”

EL: Vi gør det sværere at være svindler og plattenslager

Rune Lund, Enhedslisten:

”Endnu engang styrker vi skattekontrollen og gør det sværere at være svindler og plattenslager. Det er både politisk rigtigt – og økonomisk fornuftigt, fordi vi ved, at medarbejdere i skattekontrollen kan tjene deres løn hjem mange gange. Jeg er derfor stolt af og glad for aftalen”.

Lars Boje Mathiesen, Nye Borgerlige:

Der er ingen tvivl om at skattevæsenet i Danmark har været i dårlig forfatning

 ”Der er ingen tvivl om at skattevæsenet i Danmark har været i dårlig forfatning. Nu tilføres der midler til at få rettet op på dette.”

Dansk Folkeparti og Liberal Alliance står uden for aftalen.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Fremragende, ingen tvivl om det. Men også bemærkelsesværdigt med den brede tilslutning selv fra dem, som i sin tid selv har været med til at vingeskyde Skat.

Kan vi også få gjort noget ved denne sag og lignende?
Den rigtige mand Lindy Aldahl har modtaget penge fra kompensationspakken for tabt omsætning - den såkaldte selvstændige-ordning samtidig med at ham skyldte det offentlige. Hvorfor forhindrer systemet ikke det?

https://ekstrabladet.dk/underholdning/dkkendte/skatte-hykler-naegter-at-...

Ifølge artiklen vedrørende ekstra aftale om at styrke indsatsen yderligere mod økonomisk kriminalitet og svindel er det særligt bemærkeligt at Dansk Folkeparti ikke er deltager i aftalen. Mærkværdigt, mener jeg.

Tiltale for økonomiske kriminalitet er næste ophørt hos politiet. Der skal også bevilliger til at stykke retsforfølgelse af skattesnyderen.

Annonce