Annonce

Bredt forlig: Største renovering af almene boliger nogensinde

Et bredt politisk flertal enige om at renovere almene boliger for 30 milliarder kroner - med aftalen oprettes 3.400 praktikpladser
Et bredt politisk flertal er enige om at renovere almene boliger - grønt - for 30,2 milliarder frem mod 2026. Aftalen medfører, at der yderligere skabes Oprettelsen af 3.400 praktikpladser indgår som en del af aftalen.

Bag aftalen står S-regeringen og dens tre støttepartier De Radikale, SF og Enhedslisten, men også de tre stor partier i blå blok Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative er med i forliget. Også Alternativet og løsgænger Sikandar Siddique er med i aftalen. Kun Liberal Alliance og Nye Borgerlige er ikke med i aftalen.

Godt 450 renoveringsprojekter på Landbyggefondens venteliste for 18,4 milliarder kroner bliver men med den politiske aftale er projekterne fremrykket så renoveringerne udføres i år og næste år. Som led i en genstart af økonomien oven på coronakrisen.

"Største investering i den almene boligsektor nogensinde"

“Vi har besluttet at investere 18,4 milliarder kroner i løbet af det næste halvandet år. Det er den største investering i den almene boligsektor nogensinde og den grønneste,” understregede boligminister Kaare Dybvad, da aftalen blev præsenteret tirsdag.

Regeringen kom med sit udspil for tre uger siden, og et politisk flertal er nu enige om at renovere de 72.000 boliger.        

Pengene hentes i Landsbyggefonden. Det er en fond, som lejere betaler til via deres husleje. Pengene bruges typisk til renovering af almene boliger.

Kaare Dybvad oplyser, at hver syvende beskæftiget i projekterne skal være lærlinge. Eller i alt 3.400 praktikpladser. Aftalen vil føre til lidt over 2.000 arbejdspladser i år og lidt under 6.000 næste år.

På Facebook skriver Kaare Dybvad, at han godt forstår, at mange beboere i almene boliger er blevet trætte af at vente på lovede renoveringer:

Mange af jer har været utålmodige efter mange års ventetid

"Siden jeg blev minister har jeg besøgt danskere i lejeboliger i hele Danmark. Mange af jer har været utålmodige efter mange års ventetid med skimmelsvamp, fugtskader, nedslidte udearealer osv. Det forstår jeg godt. Men nu går vi igang."

placeholder

 

Knap 50.000 ton mindre udledning af CO2

Klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) er også meget tilfreds med aftalen:

“Vi regner med, at det samlet kan føre til energibesparelser, der svarer til, hvad det koster at opvarme 40.000 lejligheder,” siger han. Det svarer til at knap 50.000 ton mindre udledning af CO2.

Vi regner med, at det samlet kan føre til energibesparelser, der svarer til, hvad det koster at opvarme 40.000 lejligheder

“Aftalen er ikke kun den største samlede boligaftale nogensinde. Det er også den grønneste og udgør et strukturelt skifte i tilgangen til renoveringer af almennyttige boliger. Renoveringer af de almene boliger bliver i fremtiden markant grønnere, og samtidig får vi afprøvet fremtidens bæredygtige løsninger som store varmepumper og intelligent digital styring af energiforbrug i bygninger, som kan have stor betydning for den grønne omstilling på længere sigt,” siger Dan Jørgensen ifølge en pressemeddelelse.

Formand for 3F’s Byggegruppe, Claus von Elling, glæder sig især over de mange nye praktikpladser:

“Vi står til at miste op mod 7.500 praktikpladser på grund af corona-krisen, så der er rigtig godt, at der kommer nye her. Vi mener så også, at der bør være klausuler på alt, hvad man bruger offentlige midler til, så vi kan sikre nok praktikpladser i det hele taget,” siger Claus von Elling til Fagbladet 3F.

Blandt de blå partier er der også stor tilfredshed med aftalen.

Venstres boligordfører, Heidi Bank, noterer på twitter, at Venstre især lægger vægt på, at aftalen holder "hånden under danske jobs i hele landet":

placeholder

 

Den konservative boligordfører, Mona Juul, glæder sig over, at aftalen er til gavn både for lejere og dansk økonomi:

"Boligaftale Godt at få de 18,4 mia ud og arbejde. Til gavn for lejerne og den krise dansk økonomi står i. Vi har sikret at grønne private aktører kommer til at spille en afgørende rolle i boligaftalen, så det samlede beløb til energirenoveringer bliver langt større end ellers"

placeholder

 

 

Fakta: 453 byggeprojekter i den almene boligsektor fremrykkes

Boligaftalen betyder, at der afsættes 30,2 milliarder kroner fra Landsbyggefonden til renovering af den almene boligsektor i 2020-2026.

Her er en række fakta om aftalen.

Overordnet om aftalen:

 • Der afsættes 30,2 mia. kr. fra Landsbyggefonden til renovering i den almene boligsektor i perioden 2021-2026.
 • Heraf fremrykkes 12 mia. kr. til 2020, og der afsættes 6,4 mia. kr. i 2021 til afvikling af hele ventelisten i Landsbyggefonden. Aftalen medfører, at der yderligere skabes incitament til at der energirenoveres for 6 mia. kr. i den almene boligsektor, fordi der udformes en ny grøn garanti. Samlet set vil der med aftalen i alt kunne renoveres for 36 mia. kr. i den almene boligsektor.

Grøn afvikling af ventelisten 2020-2021:

 • Der er 453 godkendte projekter på ventelisten, som vedrører 72.000 boliger.
 • Ventelisteprojekterne gennemgår en to-delt grøn screening og revurdering, som betyder, at projekter med grønne tiltag stiger fra 1/3 til op til 55 pct.

Grønne tiltag i forslaget:

 • Aftalen betyder et strukturelt skifte mod en grønnere almen sektor.
 • Landsbyggefonden skal fremover også prioritere støtte til sager med energibesparende tiltag sammen med sager, der indeholder udbedring af byggeskader og sunde boliger. I dag prioriteres der efter trangskriteriet, hvor det vurderes, hvilke projekter, der har det mest påtrængende behov. Trang og grønne tiltag skal fremover gå hånd i hånd og vurderingen er, at 85 – 90 % af nye projekter vil indeholde grønne tiltag.
 • Dette suppleres af to yderligere grønne tiltag:
  1) Der etableres en garantiordning i Landsbyggefonden, som skal garantere for rentable energiinvesteringer for op til yderligere 6 mia. kr. Det skal øge incitamentet for beboerne til at foretage energirenoveringer.
  2) Pulje på 200 mio. kr. i alt i 2021-2026. i forsøgsmidler til en mere grøn og bæredygtig og digital almen boligsektor bl.a. til forsøg med varmepumper i større bygninger. Heraf afsættes 50 mio. særskilt til digitalisering.

CO2 og Energi:

 • Aftalen skønnes at medføre en reduktion op til 47.000 tons CO2.
 • Aftalen forventes at sænke energiforbruget med ca. 470 gigawatt/timer, hvilket svarer til varmeforbruget for 38.000 lejligheder.

Mere gennemsigtigt støttesystem:

 • Landsbyggefondens støttesystem er generelt effektivt og understøtter sektorens formål. Systemet er dog kompliceret og indeholder en række uhensigtsmæssige incitamenter.
 • Med aftalen gennemføres en række ændringer af støttesystemet for at gøre det mere gennemsigtigt og målrettet.

Tilvejebringelse af flere billige boliger:

 • Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal undersøge, hvilke modeller der bedst kan understøtte tilvejebringelsen af billige boliger.
 • Arbejdsgruppen skal undersøge Nybyggerifondens økonomi i de kommende år og vurdere, hvor mange midler der kan aktiveres frem mod 2026.
 • Samtidig skal arbejdsgruppen se på, hvordan de billige almene boliger kan blive mere bæredygtige.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Hvorfor skulle statskassen dog støtte med flere penge, Lejerne i den almene sektor har i årevis betalt til Landsbyggefonden, som Tyveknægten Anders Fogh Rasmussen lænsede for mere end 20 milliarder kroner... Dem skylder bondepartiet at betale tilbage, for de blev foræret som skattelettelse til de rige...
Det var ikke staten der gav skattelettelserne, det var lejerne i den almene sektor der blev bestjålet, af den kriminelle regering med bondepartiet i spidsen.
Landsbyggefonden bliver ikke tømt, men den nuværende regering sørger for at der frigives 30 milliarder kroner til forbedring i de almene boliger og at en eventuel kommende bonderegering ikke vil kunne stjæle lejernes penge en gang til... og nej, S var ikke med i tyveriet... se på bondepartiet og Dansk Fjolseparti, med hjælp fra de radigale og konservastive...

Hvor lyder det godt med besparelserne på Co2 budgettet! Samme fordel opnåes jo eksempelvis når renoveringsopgaver gennemføres med støtte fra håndværkerfradraget, når der bestilles en håndværker. Selv er jeg glad for at indhente priser på flere forskellige håndværkere, for på den måde at få den bedste pris!
Se eksempelvis www.håndværkerpris.dk