Bredt skoleforlig: Kortere skoledage for de yngste

Regeringen, S, DF, de radikale og SF enige om justering af folkeskolereformen: Større lokal frihed kan give kortere skoleuge på mange folkeskoler
Kortere skoledage for de yngste, flere fagtimer, styrket understøttende undervisning, mere lokal frihed til folkeskolerne, færre vikartimer og en læseindsats er blandt initiativerne i en ny bred politisk aftale om folkeskolen.

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti ønsker med aftalen at justere Folkeskolereformen, der trådte i kraft sommeren 2014, for at skabe bedre rammer for god undervisning, høj faglighed, åben skole, varieret skoledag og trivsel blandt eleverne, fremgår det af regeringens hjemmeside regeringen.dk

Aftalepartierne er enige om at styrke kvaliteten i den understøttende undervisning, så den hænger bedre sammen med resten af skoledagen, og så den kommer til at virke godt og efter hensigten på alle skoler.

Konkret bliver der prioriteret 128 millioner kroner i 2019, 283 millioner kroner i 2020 og 249 millioner kroner fra 2021 og frem til den understøttende undervisning, som skolerne blandt andet kan anvende til lærere og pædagoger.

Skoleugen bliver 2 ¼ skoletimer kortere for de yngste

Aftalepartierne ønsker samtidig at holde fast i det stærke fokus på faglighed i folkeskolen. Derfor vil der blive tilført 90 ekstra fagtimer årligt til fremmedsprog i 5. klasse, billedkunst i 6. klasse og historie i 9. klasse.

Aftalen betyder også, at skoleugen bliver 2 ¼ klokketimer kortere for de yngste elever. For de resterende klassetrin får kommunerne og folkeskolerne øget frihed til lokalt at tilrettelægge skoleugen, ved at de får mulighed for at konvertere op til to timer af den understøttende undervisning til for eksempel flere voksne i undervisningen. Det vil kunne betyde en afkortning af skoleugen.

Finansminister Kristian Jensen for bordenden

Efter krav fra en samlet opposition har finansminister Kristian Jensen (V) – og ikke fagministeren, undervisningsminister Merete Riisager (LA), siddet for bordenden under det langstrakte forhandlingsforløb. Af samme grund blev aftalen præsenteret i Finansministeriet – og ikke i Undervisningsministeriet.

”Med aftalen prioriterer vi styrket faglighed - både i form af flere fagtimer og ved at styrke den understøttende undervisning med flere ressourcer, så eleverne bliver mødt af en spændende og varieret skoledag alle steder i landet. Jeg er glad for, at vi nu sætter fuldt tryk på folkeskolereformen og den understøttende undervisning, som er en helt afgørende faktor i at realisere reformens høje ambitioner om at øge trivslen og det faglige niveau hos alle elever, siger finansminister Kristian Jensen (V), ifølge en pressemeddelelse fra Finansministeriet.

"Med aftalen får folkeskolerne nu en større lokal frihed, så det bliver op til den enkelte skole og kommune at indrette en skoleuge, der passer til deres elever. Den beslutning bor bedst hos dem, der kender eleverne og de lokale behov, frem for på Christiansborg. Med flere fagtimer, en bred læseindsats og færre vikartimer understreger vi, at fagligheden i folkeskolen stadig har brug for fokus", siger undervisningsminister Merete Riisager (LA).

S: Mere kvalitet i understøttende undervisning

”Socialdemokratiet er meget tilfreds med, at vi nu sikrer en kortere skoleuge for de mindste elever, mulighed for kvalitetsforbedringer i undervisningen med blandt andet flere to-voksen timer, og at vi fortsat har et vigtigt fokus på den understøttende undervisning i folkeskolen,” siger Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, og den socialdemokratiske undervisningsordfører, Annette Lind.

Med aftalen sikrer vi derfor fortsat en folkeskole, der løfter alle børn, uanset den sociale baggrund

”Med aftalen sikrer vi derfor fortsat en folkeskole, der løfter alle børn, uanset den sociale baggrund. Vi har samtidig skabt en bred politisk enighed om folkeskolen, hvor vi har sikret, at pengene bliver i undervisningen, og at der herudover sikres økonomi til kommunerne til dækning af øget aktivitet i fritidstilbud,” siger Nicolai Wammen og Annette Lind.

Dansk Folkeparti glæder sig over en styrkelse af sprog, historie og billedkunst:

”Vi er tilfredse med, at rigsfællesskabet kommer på skemaet, at understøttende undervisning kan konverteres til konfirmationsforberedelse, og at vi forenkler brugen af to-voksenundervisning,” siger Alex Ahrendtsen, skoleordfører for Dansk Folkeparti, og Jens Henrik Thulesen Dahl, undervisningsordfører for Dansk Folkeparti.

Vi er tilfredse med, at rigsfællesskabet kommer på skemaet

Jelved: ”Det skal være sjovt at gå i skole”

Hos de radikale glæder man sig skoleeleverne en dag om ugen kommer ud og møde kunstnere, virksomheder og naturen:

”Det skal være sjovt at gå i skole for alle børn. Jeg arbejder for en skole, hvor alle elever kommer ud af skolen en dag om ugen og oplever kunstnere, virksomheder og naturen. I dag er vi kommet igennem med mere frihed og flere midler til skolen. Fremtiden og børnene kræver stadig en høj prioritering af skolen,” siger Marianne Jelved, undervisningsordfører for Det Radikale Venstre.

SF mener, at justeringen af folkeskolereformen betyder en bedre balance for folkeskoleleverne:

”Jeg er rigtig glad for, at vi lytter til de mange børn og forældre, der har råbt op om, at skoledagen var blevet for lang. Leg, kammerater, sport og hygge er mindst ligeså vigtige de første år i skolen, og nu sikrer vi altså en lidt bedre balance mellem den tid, der er i skolen, og den tid, der er børnenes egen,” siger Jacob Mark, skoleordfører for Socialistisk Folkeparti.

Læs aftaleteksten her.


Faktaboks: Initiativer i aftalen

Klarere rammer for tilrettelæggelse af skoledagen

 

1. Kortere skoleuge i indskolingen
2. Forenkling og klare rammer for anvendelsen af paragraf 16 b

Øget faglighed og kvalitet

3. Kvalitetsløft af den understøttende undervisning
4. Prioritering af udvalgte fag
5. Styrket læseindsats
6. Reduktion af nuværende faglige bindinger for undervisningen
7. Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning 
8. Kanonlister og styrket fokus på Rigsfælleskab 

Øget frihed

9. Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder
10. Mulighed for toårig valgperiode for forældrerepræsentanterne til skolebestyrelsen
11. Forenkling af elevplanen
12. Evaluering af de nationale test
13. Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce