Brexit og amerikansk enegang kræver skærpet nordiske samarbejde

Vi mener ikke, at det Nordiske Råd er et levn fra gamle dage, men derimod en politisk platform som er helt afgørende for at skabe en bedre fremtid.
Efter 2. verdenskrig blev der politisk arbejdet for et stærkere internationalt samarbejde. I samme tidsrum blev FN og Europarådet dannet, og de første skridt mod EU blev taget. Samtidig var indgående drøftelser om et tættere nordisk samarbejde i gang, og det blev en realitet i 1952 med dannelsen af Nordisk Råd.

I en verden med Brexit og America First, så er det endnu vigtigere at vi værner om vores nordiske fællesskab

Og i dag, næsten 70 år senere, er det nordiske samarbejde stadig vigtigt og aktuelt – måske endda vigtigere end vi har været vidne til i flere år. I en verden med Brexit og et USA, der i højere grad tænker America First, så er det endnu vigtigere at vi værner om vores nordiske fællesskab. Samarbejdet mellem vores nordiske lande er naturligt, men samtidig mangfoldigt.

Fire fokusområder 

I Norden er vi verdenskendte for vores velfærdsmodel, og i Nordisk Råd arbejder vi netop for at opnå fælles nordisk nytte for alle borgere i Norden. Vi tænker måske ikke over det i vores dagligdag, men der er en række områder, hvor det nordiske samarbejde er til stor gavn! Samarbejdet er med til at gøre dagligdagen både lettere og bedre. F.eks. er der stort fokus på at nedbryde meningsløse grænsehindringer mellem de nordiske lande, så det er nemmere at være nordisk ligegyldigt hvilket nordisk land, du vælger at bosætte dig i og arbejde i.

Der er stort fokus på at nedbryde meningsløse grænsehindringer mellem de nordiske lande

I de 4 fagudvalg i Nordisk Råd arbejdes der målrettet med politiske forslag og sager:

• Kundskab og Kultur i Norden

• Holdbart Norden

• Vækst og Udvikling i Norden

• Velfærd i Norden

Lad os skabe verdens førende klimaregion

Som medlemmer af Nordisk Råd kan vi se, at der er et stort potentiale i at styrke det nordiske samarbejde. Områder som ligestilling, miljø, klima og energi er oplagte områder for de nordiske lande at samarbejde mere om. Derudover må vi ikke glemme hele det arktiske område, som giver store fælles udfordringer for de nordiske lande. Der er en stor fælles udfordring med sø-redning, forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål, forurening osv. Derudover kan der også være fordele i at styrke samarbejdet om eksempelvis turismeområdet.

Kunne vi ikke skabe verdens førende klimaregion til gavn og inspiration for resten af verden?

Lidt lavpraktisk kan man se fordele og erhvervsperspektiver i, at de nordiske lande i fremtiden kan blive bedre til at udnytte det store turismepotentiale, som der vil være ved fælles markedsføring osv. Vi kan også via det nordiske samarbejde styrke identitetsfølelsen i det danske rigsfællesskab. Hvis vi lader ballonen flyve endnu højere, hvorfor så ikke tænke skridtet endnu videre og spørge os selv, om vi ikke kan gå sammen og skabe verdens førende klimaregion til gavn og inspiration for resten af verden?

Styrket nordisk forsvarssamarbejde 

De senere år har vi også set, at viljen til at styrke det danske engagement i det nordiske forsvarssamarbejde er øget. Ledelsen i Nordisk Råd har de senere år fokuseret mere og mere på forsvars- og sikkerhedspolitik. Med annekteringen af Krim-halvøen i 2014 og øgede bekymringer omkring Ruslands ageren i nærområderne er behovet for tættere samarbejde mellem de nordiske lande på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område også blevet mere tydeligt.

Vi mener ikke, at det Nordiske Råd er et levn fra gamle dage

Mens Danmark, Norge og Island i 1949 var med til at stifte NATO, forblev Finland og Sverige udenfor blokkene under hele Den Kolde Krig. Ligesom Sverige meldte Finland sig først ind i EU i 1995 efter Den Kolde Krigs afslutning, og ligesom Sverige er Finland den dag i dag heller ikke medlem af NATO. Således er der alt mulig grund til, at vi i Norden samarbejder.

Vi mener også med fordel at medierne kan give det nordiske samarbejde en større opmærksomhed

Vi vil i vores arbejde i Nordisk Råd gøre vores til, at det nordiske samarbejde bliver styrket. Vi mener ikke, at det Nordiske Råd er et levn fra gamle dage, men derimod en politisk platform som er helt afgørende for at skabe en bedre fremtid. Vi mener også med fordel at medierne kan give det nordiske samarbejde en større opmærksomhed.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Folketingsmedlem og fødevare- og dyrevelfærdsordfører for Socialdemokratiet.

Kasper Roug er folketingsmedlem for Socialdemokratiet.


Flere artikler om emnet

Annonce