Brexit var ikke noget meningsfuldt valg

Cevea rider på deres kæphest, når de giver EU skylden for at uligheden i Storbritannien er eksploderet. Omfordeling og velfærd er et nationalt anliggende, mener Malte Kjems fra Tænketanken EUROPA.
Onsdag d. 22. august skriver Ceveas politiske chef, Kasper Fogh, en analyse her på Netavisen Pio, hvor han konkluderer, at briterne med Brexit, beslutningen om at træde ud af EU, har truffet et ”ret meningsfuldt valg”.

Valget om at forlade EU er ifølge Kasper Fogh en naturlig konsekvens af, at lønmodtagerne er blevet endnu fattigere, og at der er ikke i tiltrækkelig grad sket omfordeling af velstanden. Den kurs, Storbritannien har styret efter de sidste otte år, har ikke været til gavn for almindelige briter, skriver han.

Cevea rider deres kæphest
Spørgsmålet om omfordeling og den ”almindelige” lønmodtagers afkobling fra velstandsfremgangen er ikke en ukendt melodi fra Cevea og flere blandt andet socialdemokratiske politikere, der henter inspiration hos for eksempel den fransk økonom Thomas Piketty.

Men som forklaring på Brexit er melodien cirka lige så god, som hvis den borgerligt-liberale tænketank Cepos lagde for høje indkomstskatter til grund for briternes valg. Analysen virker mest af alt som et forsøg på at lade briterne ride Ceveas kæphest.

EU har i mange år givet strukturstøtte – også til kriseramte britiske regioner – men i sidste ende er og bliver omfordeling af velstanden og velfærdspolitik et nationalt anliggende. Fogh burde derfor rette skytset imod de ansvarlige politikere i Storbritannien og ikke EU.

EU har ikke ansvaret for briternes ulighed
Jeg skal ikke kunne sige, om omfordeling er et kardinalpunkt for britiske lønmodtagere, men hvis det er tilfældet, så burde de stemme anderledes til deres nationale parlamentsvalg frem for at stemme sig ud af EU.

I stedet for at lave en bedre fordeling af de økonomiske gevinster, som Storbritannien har importeret i mange år via det indre marked og via EU-medlemsskabet, så har den britiske politiske elite ladet ulighederne vokse, og man har ikke gjort synderligt for at hjælpe for eksempel de marginaliserede arbejdere i de nordengelske byer.

Hvis Brexit betyder, at Storbritannien forlader EU’s indre marked (hvilket i øjeblikket virker som det mest sandsynlige scenarie), vil det have betydning for næsten halvdelen af den britiske eksport. Eksporten er med til at sikre britisk velstand, og mange lønmodtagere er ansat i de britiske eksportindustrier.

Det indre marked er desuden den vigtigste driver for direkte investeringer i Storbritannien. ”Almindelige” lønmodtagere kan meget vel blive dem, der rammes først og hårdest i form af lavere realløn, tabte job og større økonomisk usikkerhed, når (hvis) Brexit realiseres.

UK ikke ramt af Merkels spareiver
Det er kendt, at Cevea er en stærk kritiker af EU’s finanspolitik, som ifølge tænketanken er for stram. Storbritannien står imidlertid uden for EU’s økonomiske og monetære samarbejde, ØMU’en, og i de seneste år har den britiske regering faktisk ført en mere ekspansiv finanspolitik, der har bragt den offentlige gæld op omkring 90 pct. af BNP. Briterne kan i øvrigt – i modsætning til Danmark – føre egen pengepolitik, da de ikke har langt pundet fast i forhold til euroen.

Beslutningen om at forlade EU har fået pundet til at dykke, og det har skåret omkring en tiendedel af britiske lønmodtageres købekraft hvad angår importerede varer. Her hjælper det altså heller ikke briterne at stemme sig ud af EU – muligheden for at ændre noget ligger i de nationale politikeres hænder.

”Så kan man i virkeligheden blive overrasket over at mange i bunden af samfundspyramiden stempler ud af status quo og foretrækker at prøve noget andet,” spørger Kasper Fogh retorisk, for svaret er implicit ”nej”.

Måske ikke, men det er da sørgeligt, hvis det er lykkes nogen at bilde briterne ind, at Brexit vil løse de problemer, som Kasper Fogh og Cevea peger på. Det kan selvfølgelig godt være, at generel utilfredshed, politikerlede og bekymringer for fremtiden eller globaliseringen har fået briterne til at ønske ”noget andet”, men ”kuren” – Brexit – vil blot forværre situationen. Og derfor synes det ikke at være noget særligt meningsfyldt valg.

 Malte Kjems er kommunikationschef i Tænketanken EUROPA


Kommentarer fra Facebook