Britt Bager: ”Jeg kender ikke til nogen særlig ånd i loven”

Venstres politiske ordfører udtaler sig for første gang til landspressen om hendes valgkampsbidrag på 100.000 kroner fra samme person - oplyste ikke om firmanavne, kun cvr-numre
Venstre politiske ordfører, Britt Bager, udtaler sig nu for første gang til landspressen i sagen om hendes fem valgkampsbidrag á 20.000 kroner op til valget i 2015, som hun fik af samme person. Det sker i mail-svar til Altinget og Ritzau.

Britt Bager har hidtil hævdet, at de fem valgkampsbidrag kom fra fem forskellige virksomheder, men af Britt Bagers mail-svar til både Ritzau og Altinget fremgår, at Britt Bager aldrig oplyste de fem påståede firmaers navne til sin Venstre-kreds, men alene fem cvr-numre.

Britt Bager aldrig oplyste de fem påståede firmaers navne til sin Venstre-kreds, men alene fem cvr-numre

Netavisen Pio afslørede onsdag i sidste uge, at Venstre i hendes gamle kreds, Favrskov-kredsen betegner Britt Bagers oplysninger som utilstrækkelige, og at Venstre i Region Midtjylland i en skriftlig redegørelse til Region Midtjylland betegner hendes oplysninger som udokumenterede.

"Det har intet med sagen at gøre, hvem der ejer virksomhederne," skriver Britt Bager nu i en mail til Altinget.

Det har intet med sagen at gøre, hvem der ejer virksomhederne

"I strid med lovens ånd"

Op til valget i 2015 modtog Britt Bager 100.000 kroner fra en person, som delte donationerne op i fem portioner a 20.000 kroner og donerede dem, ifølge Britt Bager, gennem fem forskellige selskaber.

Britt Bager oplyste alene fem CVR-numre til sin valgkreds og heller ikke identiteten på selve giveren af de 100.000 kroner. Af samme grund er donoren heller ikke nævnt i partiets regnskab.

Politiken fulgte senere onsdag op på Netavisen Pio’s afsløring. Over for Politiken betegnede juraprofessor Jørgen Albæk Jensen Britt Bager-metoden som værende "i strid med lovens ånd", og at der er tale om "et hul i loven".

Britt bryder tavsheden pr. mail

Efter en uges tavshed − bortset fra en kort kommentar til lokalaviser på Djursland og i Favrskov – meddelte Britt Bager sig for første gang i aftes, men kun pr. mail:

"Jeg kender ikke til nogen særlig ånd i loven, og jeg kan ikke se, hvad det er, der skulle være forkert i at følge loven. Det er fuldstændig lovligt at modtage 20.000 kroner fra forskellige virksomheder, og det har intet med sagen at gøre, hvem der ejer virksomhederne. Jeg har fulgt de gældende regler," skriver hun blandt andet i mailen.

Jeg har fulgt de gældende regler

Britt Bager får opbakning fra Venstres partisekretær, Claus Richter.

"I Venstre følger vi de regler, som Indenrigsministeriet har udstukket," skriver han i en anden mail til Altinget.

Partisekretæren understreger, at metoden også fremover vil blive accepteret i Venstre, så længe loven er overholdt.

"Det er helt efter reglerne"

Altinget har stillet Britt Bager tre spørgsmål, som Britt Bager nu har besvaret pr. mail.

1. spørgsmål lyder:

Du modtog fem gange 20.000 kroner fra den samme person, men gennem fem virksomheder. Hvem betalte pengene?

Britt Bagers mail-svar lyder:

"Kredsen modtog 20.000 kroner fra fem forskellige virksomheder, og jeg har oplyst de fem virksomheders CVR-numre. Det er fuldstændig efter reglerne at modtage for eksempel fem donationer a 20.000 kroner fra fem forskellige virksomheder."

2. spørgsmål – hvor der henvises til Netavisen Pio’s interview med formanden for Favrskov-kredsen, Gunnar Vinge Hansen - lyder:

Formanden for Venstre i Favrskov-kredsen, hvor du dengang stillede op, siger til Netavisen Pio, at du aldrig indgav mere dokumentation for, hvor pengene kom fra, end fem CVR-numre og nogle virksomhedsnavne: ”Vi havde gerne set sagen belyst yderligere, men Britt Bager oplyste til os, at vi ikke kunne få mere at vide,” siger han. Hvorfor ville du ikke oplyse donorens navn?

Britt Bagers mail-svar lyder:

"Fordi det ikke er påkrævet i henhold til reglerne, som jeg henholder mig til. Det er helt efter reglerne at modtage for eksempel fem donationer a 20.000 kroner fra fem forskellige virksomheder."

3. spørgsmål lyder:

Hvad siger du til juraprofessor Jørgen Albæks kritik af, at din måde at bruge reglerne på som minimum er ”i strid med lovens ånd” og muligvis ulovlig?

Britt Bagers mail-svar lyder:

"Jeg kender ikke til nogen særlig ånd i loven, og jeg kan ikke se, hvad det er, der skulle være forkert i at følge loven. Det er fuldstændig lovligt at modtage 20.000 kroner fra forskellige virksomheder, og det har intet med sagen at gøre, hvem der ejer virksomhederne. Jeg har fulgt de gældende regler."

Altinget understreger, at netmediet ikke har haft mulighed for at stille opfølgende spørgsmål.

Bager gentager over for Ritzau: Oplyste kun CVR-numre

Britt Bager sendte også mail-svar til Ritzau i aftes.

Af svarene fremgår endnu engang, at Britt Bager kun har oplyst sin daværende Venstre-kreds, Favrskov-kredsen, om de fem påståede firmaers cvr.numre - ikke navnene på de fem firmaer:

"For det andet har jeg allerede oplyst, hvem bidragene kom fra: De kom fra fem forskellige virksomheder, og jeg har oplyst CVR-numrene på de fem virksomheder," skriver Britt Bager i mail-svar til Ritzau.

Ritzau spørger herefter Britt Bager:

Var det penge fra samme person, eller var det donationer fra virksomheder, som blot var ejet af den samme person?

"Det var donationer fra fem forskellige virksomheder, og det er det, som jeg forholder mig til."

Dragsted: Arrogante svar

Enhedslistens Pelle Dragsted betegner i et tweet Britt Bagers svar som arrogante:

placeholder

Juraprofessor trækker i land

I mandags trak juraprofessor Jørgen Albæk Jensen i øvrigt sine udtalelser til Politiken onsdag i sidste uge tilbage.

Til dagbladet Politiken udtalte Jørgen Albæk Jensen om Britt Bager-donor-arrangementet, at ”der er ikke noget galt ved det rent juridisk.” Den udtalelse trækker Albæk nu tilbage.

Den udtalelse trækker Albæk nu tilbage

Albæk Jensen skriver således i en skriftlig kommentar til Netavisen Pio, at han – nu da han har dykket yderligere ned i sagen – er ude af stand til at konkludere, om Britt Bager har overholdt reglerne eller ej:

"Min udtalelse til Politiken skete på baggrund af oplysninger om, at der var tale om 5 selvstændige firmaer – men det er klart, at sagen stiller sig anderledes, hvis dette ikke er tilfældet. Det afgørende er, om der er tale om 5 selvstændige juridiske enheder – er der ikke det, men også formelt samme giver i alle 5 tilfælde, skulle støtten klart have været indberettet. Det afgørende er altså ikke det reelle (om firmaerne har samme ejer), men det formelle (om der er tale om 5 selvstændige firmaer med hver sit CVR-nummer). Jeg er ikke på det grundlag, jeg har set, i stand til at konkludere, om reglerne er overtrådt, eller om der ”blot” er tale om at udnytte et hul i loven.”

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Hvis Bager og hendes kreds har overholdt de formelle regler, er der vel ikke så meget at komme efter. Men hvorfor dog ikke bare offentliggøre alle donationer? Så er vi ude over problemet.

Annonce