Britt Bager-sagen bliver ikke efterforsket

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at man ikke genoptager efterforskning i sagen om manglende oplysninger om valgkampbidrag - heller ikke Britt Bager-sagen
Britt Bager-sagen efterforskes ikke.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi over for Netavisen Pio.

"Der har ikke været og der er ikke grundlag for at iværksætte efterforskning mod enkeltpersoner i anledning af anmeldelsen, idet indberetningspligten alene påhvilede partiorganisationen, og sagen betragtes således som afsluttet," skriver sekretariatschef Mette Hermansen i en officiel meddelelse på vegne af Midt- og Vestjyllands Politi.

Politianmeldt af Region Midtjylland

Netavisen Pio bad fredag Midt- og Vestjyllands Politi tage stilling til, om man ville efterforske Britt Bager-sporet. Det skete med henvisning til, at Netavisen Pio i fredags kunne oplyse, at Region Midtjylland 24. maj sidste år havde meldt sagen til Midt- og Vestjyllands Politi.

Det fremgår af akter, som Netavisen Pio har fået aktindsigt i.

Det fremgår af akterne, at chefen for Region Midtjylland, Poul Carstensen, anmelder forholdet i en mail til afdelingen for Økonomisk Kriminalitet under Midt- og Vestjyllands Politi 24. maj kl. 12.52. En time og ti minutter senere sendes anmeldelsen videre til den efterforsker, der har sagen. Samme efterforsker kvitterer over for Poul Carstensen for modtagelsen af anmeldelsen dagen efter, altså den 25. maj.

Netavisen Pio talte fredag med pågældende efterforsker. Denne erkendte, at han har modtaget anmeldelsen, og også at han ikke fangede betydningen af indholdet i anmeldelsen.

”Hvis jeg havde fanget betydningen af mailen fra Poul Carstensen, så havde jeg selvfølgelig gjort noget ved det,” sagde politiassistent Michael Fyrstman til Netavisen Pio.

Politianmeldelsen har med andre ord samlet støv hos politiet i over ni måneder

Det er baggrunden for, at Midt- og Vestjyllands Politi først onsdag har taget stilling til politianmeldelsen fra Region Midtjylland. Politianmeldelsen har med andre ord samlet støv hos politiet i over ni måneder.

Fyrstman var hovedefterforsker på den sag, som for et par måneder siden blev afgjort med en bøde på 10.000 kroner til Venstre i Region Midtjylland for ikke – og i strid med reglerne - at have oplyst om 16 store bidrag på over 20.000 kroner til udlændingeminister Inger Støjberg, finansminister Kristian Jensen, transportordfører Kristian Phil Lorentzen og klimaordfører Thomas Danielsen.

Venstre om Bagers oplysninger: "Utilstrækkelige"

Mandag kunne Netavisen Pio oplyse, at Region Midtjylland telefonisk orienterede Venstres partisekretær, Claus Richter, 23. maj sidste år om den forestående politianmeldelse. Og også at V-partisekretæren fik kopi af politianmeldelsen dagen efter den 24. maj.

13. marts kunne Netavisen Pio oplyse, at formanden for Venstre i Favrskov, Gunnar Vinge Hansen, og formanden for Venstre i Region Midtjylland, Jens Nicolai Vejlgaard, sår tvivl om Britt Bagers oplysninger om fem donationer á 20.000 kroner, som blev givet af samme donor op til valgkampen i 2015.

Gunnar Vinge Hansen betegnede over for Netavisen Pio Bagers oplysninger for helt utiltrækkelige. Han oplyser, at Britt Bager alene har oplyst fem cvr-numre, ikke firmanavne eller navet på giveren af de fem bidrag. Britt Bager har siden erkendt, at hun alene har oplyst cvr-numre til kredsen.

Britt Bager har siden erkendt, at hun alene har oplyst cvr-numre til kredsen

Venstres formand i Region Midtjylland, Jens Nicolai Vejlgaard, tager i en skriftlig redegørelse til Region Midtjylland, som Netavisen Pio har fået aktindsigt i, tydelige forbehold over for Britt Bagers oplysninger. Han betegner Bagers oplysninger som ikke-verificerede.

Britt Bager fastholder, at der er tale om fem donationer fra fem juridisk adskilte selskaber, og netop derfor er regelerne overholdt. Donationer på til og med 20.000 kroner kunne frem til årsskiftet holdes anonyme, mens valgkampsbidrag på 20.001 kroner og derover skulle offentliggøres.

Fra 1. januar kan donationer til og med 20.900 kroner holdes anonyme, mens valgkampsbidrag på 20.901 skal oplyses.

Fakta: Det fulde svar fra Midt- og Vestjyllands Politi

 

Her er det officielle svar fra Midt- og Vestjællands Politi:

"Vedrørende din henvendelse i sagen, hvor Venstre i Midtjylland har vedtaget en bøde på 10.000 kr. for overtrædelse af partistøtteloven, herunder om der i den forbindelse er foregået en efterforskning omkring modtagelsen af 5 x 20.000 kr. til Venstre i Faurskov-kredsen, kan jeg supplerende oplyse følgende:

Bødeforelægget af  17. december 2018, som der tidligere er givet aktindsigt i,  er udstedt til Venstre i Midtjylland og har følgende ordlyd:

” Overtrædelse af partistøttelovens § 14 a, stk. 2, jf. § 10b, stk. 2, jf. stk. 1, ved for regnskabsperioderne 2015 og 2016 fra foreningens daværende adresse, Højvangsalle 29 i Horsens, at have afgivet urigtige eller mangelfulde oplysninger efter § 10 b til Region Midtjylland, Skottenborg 26 i Viborg, idet foreningen ikke indsendte erklæring til Regionsrådet med oplysning om, hvorvidt foreningen i det foregående kalenderår fra samme private tilskudsyder har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr., inden udgangen af det efterfølgende kalenderår, hvilket vil sige inden den 31. december 2016 vedrørende 2015 og inden den 31. december 2017 vedrørende 2016, eftersom foreningen først indsendte erklæringen den 12. marts 2018.”

Bødeforelægget blev udstedt på baggrund af en anmeldelse mod partiet Venstre fra en borger den 21.12.2017, og efter at Midt- og Vestjyllands Politi havde indhentet relevant materiale fra Region Midtjylland og fra Venstre Midtjylland, og efter en samlet juridisk vurdering af sagens omstændigheder.

Som det fremgår af ovenstående vedrører bøden på 10.000 kr. urigtige eller mangelfulde oplysninger om tilskud til foreningen Venstre vedrørende regnskabsperioden 2015 og 2016 og vedrører flere modtagne bidrag. Der er ikke foretaget nærmere efterforskning af  de enkelte bidrag, da dette er vurderet uden betydning for foreningens overtrædelse af partistøtteloven.

Der har ikke været og der er ikke grundlag for at iværksætte efterforskning mod enkeltpersoner i anledning af anmeldelsen, idet indberetningspligten alene påhvilede partiorganisationen,  og sagen betragtes således som afsluttet."

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook