Cepos burde skamme sig: Vi skal ikke sætte prissedler på menneskeliv

Cepos vil gerne sætte prisseddel på menneskeliv. Men måske de skulle udskyde bestræbelserne på at skabe en ny liberal storhedstid til coronakrisen er afsluttet
Foto: Colourbox
Hvad må det koste at redde menneskeliv under corona-krisen?

Her et par uger efter regeringens delvise nedlukning af det danske samfund for at mindske spredningen af smitte, begynder spørgsmålet om prisen på menneskeliv at dukke op. Et spørgsmål, der slet ikke burde være til diskussion i et velfærdssamfund, hvor den politiske dagsorden netop er sat med udgangspunkt i først og fremmest at beskytte de mest udsatte grupper.

Heller ikke selvom de mest liberale på den borgerlige fløj prøver at finde et ståsted i en tid, hvor de meget omfattende restriktioner for det almindelige samfundsliv fortsat har solid folkelig opbakning.

Prisseddel på et menneskeliv

Senest er den liberale tænketank Cepos gået på banen i Berlingske med en stærk kritik af, at regeringen ikke har givet “offentligheden indsigt i én eneste vurdering af,  hvor mange patienter man forventer at redde med forskellige foranstaltninger og forskellige strategier”.

Krav om prisseddel på det enkelte sparede menneskeliv

Og det er ikke blot et generelt overblik, Cepos vil have fremlagt. Tænketanken vil have antallet af sparede  liv med prisseddel hæftet på hver enkelt regeringsinitiativ  lagt på bordet gennem “modelleringer af gevinsterne ved de enkelte foranstaltninger”, herunder hvor mange redede liv “regeringen “forventede at opnå ved - imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger - at lukke grænserne og begrænse forsamlingsfriheden”.

Med disse krav om prisseddel på det enkelte sparede menneskeliv på hver eneste af regeringens initiativer til at få fællesskabet så godt som muligt gennem en sygdomskrise, som vi ingen erfaringer har med, så begynder jeg alligevel at kunne genkende Cepos og omegn igen.

Det handler om at tage ansvar for de svage

Den dagsorden, som statsminister Mette Frederiksen og sundhedsdirektør Søren Brostrøm satte fra første dag om, at vi alle gennem midlertidig begrænsninger af vores normale frihed og med skattekroner i milliardklassen skulle bidrage til at skærme de mest truede - de ældre, de kronisk syge og de socialt udsatte - er tydeligvis ikke Cepos & Co’s kop te.

De ultraliberale vil se først prissedlen. Hvad koster det?

De ultraliberale vil se først prissedlen. Hvad koster det? Er de udsatte grupper pengene værd? Kan de medmennesker overhovedet betale sig i en sundhedskrise?

Og de vil kunne holde prissedlen op mod, hvad pengene ellers kunne bruges til. Andre sygdomsinitiativer, topskattelettelser, nye vækstinitiativer, mere indkomstdifferentiering, og hvad tænketanken ellers har som mærkesager. Det er godt nok en syg tankegang, eller måske rettere en syg høne, der har lagt det æg, som de sagde i filmen “Blinkende lygter”.

Regneark igen, igen

Cepos ønske om at få prissedlen på bordet handler om at få gang i de værktøjer, som i forvejen har reddet den offentlige sektor som en mare. Regneark, økonomiske kalkyler, benchmark og de andre stærkt slidte redskaber i Cepos klassiske værktøjskasse.

Det er Djøf’ere og cool cash fremfor sundhedsfaglig ekspertise

Det er Djøf’ere og cool cash fremfor sundhedsfaglig ekspertise kombineret med sund fornuft og politiske holdninger, der i Cepos’ øjne skal sætte dagsordenen for vores fælles offentlige debat om krisen og de nødvendige tiltag.

Vi skal ikke blot tage sundhedsmyndighedernes og regeringens tiltag for gode vare og rette os efter dem, så længe krisen hjemsøger os. I Cepos øjne skal vi i stedet hver især kunne vurdere, om vi synes, at det ene eller andet tiltag er i orden ud fra tiltagets bidrag til prisen på menneskeliv.

Jeg må erkende, at det er en tankemåde, som er mig så inderligt imod.

Vi skal redde liv

Sundhedsmyndighederne laver formentlig i forvejen nogle af de ting, Cepos vil have offentliggjort. Men myndigheder og politikere bruger de redskaber til at forsøge at styre os nogenlunde helskindet gennem sundhedskrisen. Ikke til at skabe grundlaget for en debat om prisen på et menneskeliv, men for at redde liv.

Det er jo ærlig snak frit fra leveren

I samme udgave af Berlingske satte det tidligere konservative folketingsmedlem Helge Adam Møller Cepos-tænkningen i relief ved at vende det vigtigste spørgsmål til os alle sammen om: “Som man spørger, får man svar. Derfor svarer cirka 50 pct. af danskerne ja til, at »vi skal minimere antallet af dødsfald forårsaget af coronavirus uanset, hvor høj den økonomiske pris bliver.« Men prøv at stille samme spørgsmål konkret og jordnært til den enkelte dansker. »Er du personlig klar til de næste mange år, hver eneste måned, at betale 5.000 kr. ekstra i skat for at sikre at 500 færre danskere dør af coronasmitte?«

Det er jo ærlig snak frit fra leveren, selvom skattestigningen er fri fantasi.

Samfundssind fremfor pengepung

Den delvise nedlukning af samfundet koster. Indsatsen for at behandle smittede og forbygge smittespredning koster. De mange hjælpeforanstaltninger til erhvervsliv, lønmodtagere, kulturliv osv koster. Men at gøre spørgsmålet om , hvad vi kan gøre for det enkelte truede eller ramte menneske, til et spørgsmål om, hvorvidt det menneske er pengene værd, er en stemme fra fortiden. Og vi bør under ingen omstændigheder gøre det til en stemme fra nutiden.

Vi risikerer vi at starte en forråelse af dette dette samfund, som jeg tror, at de fleste meget gerne vil være foruden

Med denne debat, som Cepos sekunderet af Helge Adam Møller og andre på den liberale fløj prøver at puste liv i, risikerer vi at starte en forråelse af dette dette samfund, som jeg tror, at de fleste meget gerne vil være foruden. Det er pengepungen før den fælles ansvarlighed. Før det fælles samfundssind, som statsministeren så flot har foldet det ud ved efterhånden mange lejligheder.

Lige nu har vi brug for handlekraftige sundhedsmyndigheder og politikere, og ikke for Cepos-folkenes teoretiske gymnastikøvelser. Vi har brug for samfundssind og ikke prissedler.

Cepos-teoretikerne burde skamme sig over at fremvise et så ubehageligt menneskesyn

Cepos må simpelthen vente på at forsøge at skabe en ny liberal storhedstid, til vi er på den anden side af sundhedskrisen. Til den tid bliver der masser af muligheder for debat og armlægning om valg af udviklingsvej, når samfundet skal genopbygges og velfærden genskabes og finansieres.

I mellemtiden burde Cepos-teoretikerne skamme sig over at fremvise et så ubehageligt menneskesyn.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Fhv. forbundsformand, FOA


placeholder

Kommentarer

DUM-DUM Thomas - du har jo ingen anelse om hvad det at skamme sig betyder :-)

Ja Thomas man sat pris på liv før dette her, men det handler ikke om de som desværre bukker under influenza perioder mv.
men faktiske om at vi redde nok at de som normalt ikke dør, for folk holder ikke op med at få blodpropper , køre galt, osv, dem vil man gerne kunne redde, for melder du og din familie sig til at hvis vi åbner op, så lige meget hvad der sker, så får I ikke hjælp, da alle sygeplejersker og lægerne har travlt med passe de som får det dårligt af Covid-19.
Samt ser vi flere som ikke burde blive syge, blive det... bekymrende at yngre, raske bliver så syge de skal indlægges, og desværre dør nogle.
Samt er hver eneste liv som dør før tiden, et tab for samfundet, og tænkt på yngre som arbejder i nu som kan dø eller få bivirkninger af sygdomme, det bliver tab for os som samfund og mennesker.
Hvis du kalder dig selv dansker, burde du tage tab med ro og tænke på dem som vi forsøger at redde fleste af, er de som bygge vores samfund op efter krigen, og gav deres blod og sved for os, så vi kunne få uddannelse og et samfund som fungerer, og er en af de bedst i verden, også til at lave forretninger i.
Vi kommer til at leve lidt småt efter det her, men kan vi ikke det, tænkt på dem efter først og anden verdens krigene, eller er penge det eneste som har værdi for dig, eller er Danmark mest for dig.
mvh Alex.

Fordi vi med din logik skal betale med mange mennesker hvis liv vi ikke mistede før, man ved jo at særligt de svække og svage dør, det ikke noget nyt ej heller det vi er i gang med at betale for her i krisen.
De jo for at beskytte dig og dine, fordi du kan køre galt, få blodprop og alt andet, men mand som du er melde du dig og dine til ikke at modtage behandling hvis hospitals væsnet får for travlt??
Men at du jo frivillige melde folk til at dø er fint, de som vi normalt vil redde, samt må jeg fortælle at man giver ret dyre behandling til børn og mennesker som koster mange millioner, for at redde dem i få år.

Og du Tomas lyder som en der skruet forkertsammen i hovedet

Alle verdenssamfund ville se BEDRØVELIGE ud såfremt der ikke fandtes mennesker med sociale og medmenneskelige holdninger. TAK til enhver der har et empatisk menneskesyn.
Menneskeliv skal ALDRIG gøres op i penge. Det siges at "intet er så skidt at det ikke er godt for noget".CORONAKRISENs rasen overalt i verden, kan forhåbentlig få MANGE til at tænke i andet end mønt og griskhed.Den største VÆRDI er selve LIVET. Hvad betyder PENGE i forhold til LIV ?

Hej! Thomas Fup, det er dog utroligt som du kan harcelere over andres humane tilgang til vores samfundsstruktur, din misundelse over vores statsministers flotte håndtering af " coronakrisen " er til at få øje på, din foragtelse af andres mening,( bortset fra ultraliberal )er ualmindelig udtalt, det er dig som burde skamme sig over dit " ego ", jeg alene vide. Længe leve demokratiet.

Det er fordi Thomas er en båtnak.

Det er fordi Thomas er en båtnak.

Det bør ALTID være muligt at diskutere noget - uanset, hvor upopulært emnet måtte være!

Vi er alle med til at betale for Cepos uanstændige politiske korstog.
Cepos skøjter hen over de grundlæggende problemer i deres analyser. Med deres klare neoliberale ideologiske udgangspunkt vil svaret på de emner de undersøger være givet på forhånd. Det værste er at de har enorm politisk indflydelse og derfor har fået særbehandling og som den eneste politiske tænketank fået prædikatet almennyttig organisation. Det betyder at alle deres støttebidrag er skattefri og vi dermed som skatteborgere alle er tvangs indlagt til inddirekte at støtte organisationen. https://cepos.dk/stoet-cepos/
Jeg savner svar fra Cepos på hvorfor de finder det rimeligt at modtage denne statsstøtte
når de i den grad plæderer for markedsfundamentalisme.

Jeg skal indledningsvis beklage det lange indlæg, men håber man vil give sig tid til at læse det igennem. Jeg vil blive glad, hvis det gav anledning til at tænke en anden tanke, end den man plejer.

Først og fremmest så skaber ord virkelighed. Vi har kun vores egen virkelighed og det er nogle gange forskellig fra andres, men fordi man ikke forstår andres virkelighed, er det ikke ensbetydende med, at disse personer er dumme. De har bare et andet perspektiv. Perspektiver er værdibaserede.

Vi kan i kampen for at redde måske op til 10000 menneskeliv ikke sætte hele samfundet over styr. Altså vinde slaget og tabe kriget i billedsprog. Det ved regeringen godt, og for en gangs skyld vil jeg gerne kerditere Mette F. som siger "Alt kommer med en pris". Hun ved udemærket godt, hvad det her koster også i penge.

Øvelsen her går ud på at finde den vej igennem, som koster færrest liv sammenholdt med de omkostninger visse dele af samfundet*1 pålægges. Når Mette F. siger at alt kommer med en pris, så er det fordi at hun og hendes rådgivere er helt bevidste om, at når man propper et problem*2 ned et sted i et system, så popper det op et andet sted i en anden forklædning. Meget forenklet sagt, så koster redede menneskeliv arbejdspladser og små firmaer, der lever af menneskelig kontakt, som f.eks. restauranter.

Mette F. ved godt, at hun ikke kan holde landet lukket i 3 måneder, for det vil "koste" for meget. Når jeg siger koster, hvad er så prisen på en lille virksomhed, der giver dagligt brød til 2 - 4 mennesker? Hvad er prisen på et menneskeliv? Det får vi ikke svaret på, men i CEPOS optik ville en galoperende pandemi i DK klart have været billigere i kr. og øre. Lad de svage dø og gør erhvervslivet stærkere. At jeg kan se CEPOS pointe, betyder ikke, at jeg mener etikken er i orden på den her. Vi kunne jo på samme måde ud fra en rent økonomisk betragtning sige, at børn, der ville blive født med et alvorligt handicap, ikke skulle have lov til at leve, idet de ville koste penge (Skattekroner). Hvis penge, indtjening og skattelettelser til den enkelte er de eneste værdier man styrer efter, ja så er det klart at den enkelte i lige den værdimæssige opfattelse af verden, vil se handicappede som en ikke rentabel forretning. Men mennesker er mere end en rentabel forretning - derfor findes der også noget der hedder etik og moral.

Regeringens opgave er, at beskytte befolkningen til gengæld for at have magten og retten til at udskrive skatter - det er hele den demokratiske kontrakt. Om noget er rigtigt eller forkert bygger på menneskelige værdier og ikke økonomiske betragtninger, idet penge ikke er et mål men et middel.

Derfor nytter det ikke noget at kalde hinanden for dumme og alt muligt andet. Alle har jo ret i deres antagelser, men vi skulle måske diskutere vore værdier i stedet for. Det er jo det underliggende i denne diskussion.

Som man spørger får man svar: Ja og ved at stille spørgsmålene, påvirker vi svaret. Derfor er diskussionen om, hvem der har ret uden et svar, for det afhænger af betragterpositionen, og de værdier denne position repræsenterer.

Lad være med at kalde CEPOS tilhængere for dumme. De er ikke dumme. Men de har andre værdier. Det nytter heller ikke noget, at kalde socialister for forvirrede - man kan ikke angribe andre mennesker for, at deres levevilkår har givet en bestemt tilgang til livet.

Vi skal skabe en fælles mening, hvor det at kunne give men navnligt tage er vigtigt. Vi kan kalde et snit/gennemsnit, som i grunden ikke passer på nogen, men passer alle, fordi det er det mulige.

*1: Visse dele af samfundet er i sidste ende de, der kommer til at betale gennem skatter og lukkede virksomheder eller mistet job.
*2 For lidt pandemiberedskab sparet væk af moderniseringsstyrelsen og finansministeriet gennem stram styring af offentlige finanser, som groft sagt er CEPOS-modellen.)

Kapitalens allerstærkeste,.. burde sætte sig sammen i"pengetankene".For derfra i ro og mag at sikre "beholdningen". Mod "De svages Corona", og andet der kunne virke "forstyrrende" og negativt på deres "udbytte".INDLYSENDE og NATURLIGVIS ER COVID 19 et verdensomspændene omfattende problem.Og NATURLIGVIS koster denne virus penge. Det gør den for ALLE. For dem der har pengene og for dem der ikke har.
I filmen "Sophies choice" ser man en scene hvor Meryl Streep, af en SS officer bliver TVUNGET til at skulle VÆLGE mellem hendes to børn,om HVEM af de to der skal sendes i gaskammeret.Man ser "moderen" stå i fortvivlelse og PANIK uden at ane HVORDAN hun overhovedet kan "vælge". En scene så stærk at alle burde se den. Illustration på at der gives "valg" der ikke og aldrig skal træffes. Fordi de drejer sig om MENNESKELIV.Og at valg om menneskeliv er absurde og ude af proportion. Menneskeliv er VIGTIGERE end penge til hver en tid. Intet menneske står højere end et andet. Ethvert menneske HAR ret til at leve.Der skal IKKE kalkuleres med LIV. Aldrig nogensinde.

Til ALLE de UANSVARLIGE og UBEHØVLEDE, der glemmer ALT om den NÆSTE, der står i køen i Brugsen,Bilka,Føtex,Irma,Netto,Rema,Aldi, og hvad de nu hedder landets butikker. Fordi DU TROR dig sikker i forhold til, ikke at kunne blive ramt af COVID 19,kan du IKKE tillade dig at tromle gennem køen,og presse andre,og ikke holde afstand.Du har INGEN ret til, dermed at kunne være en af dem, der måske smitter, en anden svagere borger med virus. Bare fordi du skal frem. Tænker du mon på at din ånde,tale samt hoste eller nysen, kan dræbe hvis du er syg ? Hvorfor går du UD, hvis du ER klar over at du ER syg ? Hvad får dig til ikke at blive hjemme ? Hvordan kan du være så ligeglad med andre ?
Det er ikke sjovt, for de mange der ikke kan tåle at blive smittet med den farlige CORONAvirus. Hvad skal de gøre ? Hvor skal de gå hen med deres ANGST. Selv på plejehjem og i hjemmepleje samt på hospitaler florerer smitten. Smitte der kan betyde DØD for andre,der bare bliver lagt som døde under et lagen.Som et TAL.Skrevet op som endnu et OFFER i statistikken for CORONAFALDNE.

DESVÆRRE står kolde kontanter stærkere end menneskeliv.Derfor landet snart "genåbner".
REJS JER alle der tænker at MENNESKELIV er langt mere værd.

Sundhedsvæsnets "sundhedsguder" nævner at 6o til 7o % af landets borgere skal smittes. Og fremviser to kurver,hvor en er rød, og en anden grøn. Den grønne kurve står for den forventede langsomme smittespredning,og den røde står for rædselsscenariet hvor den røde kurve stiger i for hurtigt tempo.
Målet ER at befolkningen skal opnå "immunitet".Akkurat som i barndommen, hvor man hørte mødre tale med hinanden om diverse børnesygdomme. Hvor "lille pus, helst skulle nå at få skoldkopper inden ferien". Fordi det "ligegodt var det bedste for børn at få smitten". Der var INGEN der spurgte BARNET om hvad det tænkte omkring at skulle være SYG. Med hensyn til COVID 19 bliver ingen af samfundets svageste borgere "spurgt" om HVAD de mener om når SUNDHEDSVÆSNET kalkulerer med en smitteprocent på mellem 6o til 7o. Der bliver bare opstillet nogle TAL. Hvem der DØR og HVEM der overlever er ligesom underordnet. HVORFOR SATSES DER IKKE PÅ AT SÅ FÅ SOM ABSOLUT MULIGT SMITTES ? Det vil automatisk også give MINDST antal døde. Rundt omkring i landet sidder mange der udmærket godt VED de er LOST hvis Danmark "genåbnes" efter påske.

Søde Ika - hvor sympatisk det end er at ville redde liv, så er det et biologisk faktum, at populationers immunitet opstår gennem smitte. Udfordringen har været, at der ikke er intensivpladser nok, hvis for mange smittes på en gang. Der bliver ikke bare opstillet tal. Den slags ved man meget om, og det er undersøgt mange gange. Senest i DK h1n1 virus. Det er ikke muligt at standse virus ved at isolere os. Så skal vi i DK isolere os fuldstændigt fra omverdenen i flere år. Det du foreslår er at få operationen til at lykkes uagtet, at patienten dør. Hvis vi begynder at spørge børn om ting de ikke kan overskue konsekvensen af, så begår vi overgreb.

Der er INGEN der kan overskue konsekvenserne af hvad COVID 19 har gang i. Det eneste man VED med sikkerhed,er at virus så sandelig ER en alvorlig dræber. Hvad kan nogen så gøre for ikke at DØ ? Nærmest ikke så meget. Som at stå på en synkende skude, der er på vej ned i dybet. Spring eller bliv. Du dør alligevel. Skønt du ikke ønsker at dø. Men,nogen råber bare iskoldt "DU SKAL". Det er jo sådan det er. Alle såkaldte "risikogrupper" kan bare sidde i rædsel og vente. Imens nogen bestemmer "slagets gang". Hvad kan disse "risikogrupper" bruge sundhedsstyrelsens tal, smitteprocenter,immunitet og udsagn om manglende værnemidler til ? Grupperne ved jo godt at DE IKKE klarer skærene.I tilfælde af smitte. Hvad skal DE med indlæggelser på intensiv afdeling og behandling i respirator ? Når det er lig med at deres dage er talte. Når først COVID 19 har sat nogen af, på sidste endestation,intensiv og respirator så stopper rejsen. Her i landet ER der mange der IKKE KAN tåle COVID 19 smitte. De kan derfor ikke bruge snakken om "immunitet" til noget som helst. "OVERGREB" er arrogant at overse konsekvenserne af, hvad COVID 19 kan betyde, for de mange borgere der IKKE vil kunne overleve at blive ramt af et CORONAANGREB.

Ika - jeg henviser til, at du skriver: "Målet ER at befolkningen skal opnå "immunitet".Akkurat som i barndommen, hvor man hørte mødre tale med hinanden om diverse børnesygdomme. Hvor "lille pus, helst skulle nå at få skoldkopper inden ferien". Fordi det "ligegodt var det bedste for børn at få smitten". Der var INGEN der spurgte BARNET om hvad det tænkte omkring at skulle være SYG. "

Det er jo de voksne, der har ansvaret også for opdragelse etc. Det ansvar vil du, som jeg læser det, give til børnene.

Jeg synes, du har en meget katastrofefokuseret tilgang. Det her er ikke menneskehedens endeligt. Denne her virus vil tage i omegnen af 1 til 2 promille af befolkningen, hvis den får lov til at sprede sig ukontrolleret. ( I runde tal) Menneskeheden har oplevet epidemier, der har taget procenttal. Jeg henviser her til en let læst artikel fra Ill. Videnskab. https://illvid.dk/medicin/sygdomme/historiens-10-vaerste-epidemier

JO.... COVID 19 KRISEN er et "endeligt" for de mange der må DØ på grund af den. Udover det er det heller ikke kun lande i "vesten" der rammes. Det er også særdeles fattige lande der ikke har sundhedssystemer med kapacitet til at kunne klare det "smitteboom" der følger med Corona. Nogen har kun TO respiratorer til af klare flere tusinde borgere. "Katastrofe" eller ikke "katastrofe". Enhver sygdom der spreder sig som COVID 19 gør,og som har så megen risiko for DØD med sig må kunne siges at være af katastrofal karakter. Idet den rammer omfattende på enhver måde. De fleste mennesker ønsker at leve. Covid 19 handler om liv eller død. Om det ender med det ene eller det andet kan INGEN på forhånd sige. For dem det går ud over ER det altid et endeligt. Det kan blive dig.Det kan blive mig.

Naturligvis skal "ansvar" ikke pålægges børn. Man skal BESKYTTE ALLE borgere MOD Covid 19. Også børn. Det er de voksnes ansvar.

Annonce