Cevea: Man skal se mennesker som mennesker

At flygtninge er en gave for det danske arbejdsmarked er måske forsimplet, men der vil mangle arbejdskraft og det hul kan flygtninge fylde, siger analysechef i Cevea. Det handler også om værdier.
Cevea overvurder manglen på arbejdskraft og skelner ikke mellem ufaglært og faglært arbejdskraft, skrev jeg i dette indlæg på Netavisen Pio, hvor jeg kritiserede tænketankens udsagn om, at flygtninge fra lande som Pakistan, Afghanistan, Syrien og Eritrea er en gave til det danske arbejdsmarked, der ikke skal byttes.

Jeg har forelagt min kritik for tænketankens analysechef Frank Skov.

Det demografiske hul
Hvad får dig til at sige, at flygtninge er ”en gave, der ikke skal byttes” for det danske arbejdsmarked?
”Ganske kort, kan man sige, at hvis man skærer igennem den debat, der er, og de problemer, der bliver nævnt, så kigger vi på det demografiske hul, vi har. Situationen er den, at der er mennesker, der kommer hertil, og mange af dem vil få asyl, og de passer med det demografiske hul, vi har på arbejdsmarkedet.”

Tænketanken Cevea har jo tidligere sagt, at der ikke er mangel på arbejdskraft. Hvad har fået jer til at skifte mening?
”Vi anerkender ikke arbejdsudsbudsteorien, og slet ikke på den måde, de bruger den i Finansministeriet. Vækst skabes gennem innovation, som øger eksporten. I forhold til at lukke det demografiske hul, så er situationen bare den, at det får vi svært ved, hvis ikke vi udvider arbejdsstyrken ad den ene eller den anden vej. Der er ikke meget raketvidenskab i det her. Det vi tidligere har angrebet er, at når økonomer siger, vi mangler arbejdskraft i Danmark, er det mærkeligt, de ikke kigger på, at vi er en del af et fælles europæisk arbejdsmarked.”

Jeres rapport tager ikke højde for, at vi har udvidet arbejdsstyrken ved en senere tilbagetrækning. Hvorfor ikke?
”Vores analyse ser på befolkningen som helhed, men på en måde har du ret i, at vi kunne taget det med. Men selv hvis vi havde taget højde for det, ville vi stå med en lomme omkring 2025. Den kan man enten løse ved at øge tempoet af fremdriftsreformen, udskyde tilbagetrækningsalderen yderligere eller ved at importere arbejdskraft.”

Cevea lægger kun vægt på alder
I nævner alder som det eneste, der afgør, om folk kommer i arbejde. Synes du, det er en saglig og dækkende vurdering, at ens alder er det, der afgør, om man kommer i arbejde?
”Nej.”

Men I lægger kun vægt på alderen?
”Du har sådan set ret i, at man godt kunne have udvidet analysen, og det står enhver frit for at lave sådan en analyse. Vi kunne godt have kigget på flere parametre.”

Men synes du så, det er sagligt, når du siger til avisen.dk, at flygtninge er ”en gave” for arbejdsmarkedet?
”Ja, det synes jeg. En ting er analysen, der ligger. Den er jo uhyre forsimplet. Det, vi siger, er, at den alderssammensætning, flygtningene har, den passer sådan set meget godt. Så det er en gave, vi skal bare finde ud af, hvordan vi skal pakke ud, altså få dem integreret på arbejdsmarkedet.

Noget andet er min holdning til, at man skal se de her mennesker som mennesker. Hvordan de kan få et meningsfyldt ophold i Danmark, kan få lov til at bidrage og at dem, der tager tilbage, kan tage tilbage med nogle kompetencer.”

Mads Havskov Hansen er cand.jur. og tidligere pressekonsulent i Socialdemokratiet


placeholder

Annonce