Ceveas flygtningeanalyse er ensporet ønsketænkning

Analyse: Tænketanken Cevea har lavet en analyse om, at flygtninge er en gave til det danske arbejdsmarked. Men analysens metode er forsimplet og konklusionen er et historieløst skønmaleri.
Danmark står over for en enorm opgave med at integrere de mange asylansøgere, der kommer til Danmark, på vores arbejdsmarked. Både blandt partierne på Christiansborg og hos arbejdsmarkedets parter er der bred enighed om, at vi hverken menneskeligt eller økonomisk har råd til at gentage fejlene fra 80’erne og 90’erne, hvor indvandrere i alt for høj grad endte på passiv forsørgelse langt væk fra arbejdsmarkedet.

Flygtninge: ’En gave der ikke skal byttes’
Men ifølge tænketanken Cevea er der ingen grund til bekymring. Flygtninge fra lande som Pakistan, Afghanistan, Syrien og Eritrea er nemlig en gave, der ikke skal byttes, som analysechef Frank Skov siger til avisen.dk

Det gør han med baggrund i en analyse, som tænketanken har lavet. Analysen bygger på to forudsætninger: At der bliver mangel på arbejdskraft i Danmark, og at flygtningene i høj grad er i den arbejdsdygtige alder. Af de to ingredienser kan Cevea så trylle et budskab frem om, at flygtninge er efterspurgt på arbejdsmarkedet.

Det ville jo være dejligt, hvis det var sandt. Men som vi tidligere har beskrevet på Netavisen Pio, er der desværre intet, der tyder på, at flygtninge bliver en gave til arbejdsmarkedet

Overdrevet arbejdskraftsmangel
For det første maler Cevea et billede af, at der bliver mangel på arbejdskraft i de kommende år. Den konklusion går dels imod Ceveas tidligere arbejde, hvor de konkludere, at det var manglen på arbejdspladser, der var problemet. Dels er den blevet til ved en ret mangelfuld metode. Cevea ser nemlig alene på befolkningsudviklingen i alderen 25-54 år og konkluderer, at fordi der er færre danskere i den alder, bliver der mangel på arbejdskraft.

Dermed glemmer Cevea, at vi har udvidet den arbejdsdygtige alder i Danmark ganske markant. Både med en gradvist senere pensionsalder og med Venstre og Dansk Folkepartis de facto afskaffelse af efterlønnen. Dermed overvurderer Cevea altså manglen på arbejdskraft og skelner slet ikke mellem ufaglært og faglært arbejdskraft. Pointen er netop, at en stor del af flygtningene er ufaglærte og at vi primært kommer til at mangle faglært arbejdskraft i Danmark.

Dermed opblæser Cevea et problem, som flygtninge med et trylleslag kan løse.

Stærkt forsimplet analysemodel
Mens behovet for flere mennesker på arbejdsmarkedet synes en smule oppustet, så er Ceveas løsningsforslag til at øge udbuddet af arbejdskraften skabt på et endnu svagere faktuelt fundament. I den analytiske bedømmelse af, om de mange flygtninge vil kunne indtræde direkte på arbejdsmarkedet, har Cevea nemlig kun kigget på ét parameter: Flygtningens alder.

Alder er altså den eneste variabel der indgår Cevea-analysen. Dermed gør de altså alder til forudsætningen for, om man kommer i arbejde eller ej. De forholder sig ikke til flygtningens uddannelsesniveau, deres netværk i Danmark, deres erfaring fra arbejdsmarkedet i deres hjemlande eller alle de andre ting, der kunne have afgørende betydning for deres arbejdsmarkedsparathed. Og frem for alt, så de lukker øjnene for, at Danmarks historisk set har haft meget store problemer med at få flygtninge i arbejde.

Ceveas konklusion giver kun mening på et arbejdsmarked, hvor arbejdsgivere kigger efter medarbejdere, der har en bestemt alder, og er ligeglade med medarbejderens uddannelse, deres sprog, deres evne til at være en del af arbejdspladsen. Et sådant arbejdsmarked kan kun laves som et eksperiment i et lukket kredsløb og findes som bekendt ikke i virkeligheden.

Parametre som Cevea burde have inddraget
Et hurtigt bud på yderligere variable og parametre, som Cevea analysen burde have inkluderet, hvis det skulle være mere relevant for samfundsdebatten

- hvilken betydning det har, at 7 ud af 10 flygtninge ikke kan læse.
- hvilken betydning har det om flygtningene har uddannelser, der er efterspurgte på arbejdsmarkedet.
- hvad tilsiger, at de udlændinge, der kommer til Danmark i dag, vil få en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet, end dem, der kom i 80’erne og 90’erne.

Endelig kunne Cevea også have undersøgt, hvad det vil gøre ved lønningerne for landets ufaglærte, at hundredetusinder af ufaglærte flygtninge, der er presset af enormt lave sociale ydelser, skal integreres i Danmark i de kommende år.

Alt det gjorde den såkaldte centrum-venstre tænketanken bare ikke. De glemte den metodiske faglighed og tegnede et historieløst skønmaleri.

Vi står over for en kæmpe udfordring med at få de tusindevis af nye flygtninge integreret i det danske samfund og på vores arbejdsmarked. Her skal vi gøre alt hvad vi kan og fastholde optimismen, men vi skal også holde fokus på fakta og tage ved lære af historien

Jeg kan kun håbe, Cevea får ret, men der er desværre ikke nogen salig grund til at tro det.

Netavisen Pio har gjort Cevea bekendt med vores kritik, og vi vil senere på ugen udgive et interview med Ceveas analysechef Frank Skov, der får lejlighed til at svare på kritikken.

Mads Havskov Hansen er cand.jur. og debattør.


placeholder

Annonce