Cheføkonom: Den økonomiske virkelighed efter corona

Hvordan er vi stillet, når Kinas økonomi nu igen er åben, mens vores i en rum tid endnu vil være delvis lukket? Usikkerheden er stor og spørgsmålene mange.
Usikkerheden er kæmpestor og det er måske alt for tidligt at begynde på overvejelserne om verden efter Corona. Hvis der da overhovedet findes et ’efter Corona’ - måske der bare er et ’efter krisen’, men hvor Corona er med som uvelkommen passager. Uanset hvad, så er der nok ingen tvivl om, at verden kommer til at se grundlæggende anderledes ud. Og derfor er der også mange spørgsmål om den økonomiske virkelighed, der kalder på overvejelser og svar.

Verden kommer til at se grundlæggende anderledes ud

Hvis man på trods af usikkerheden skal lukke en smule op for posen, så er der nogle ting på både den nationale, den europæiske og den globale dagsorden, der må overvejes - og selvfølgelig også bliver det.

Åbent Kina - lukket Europa

Hvis man lægger de officielle kinesiske statistikker til grund, så tyder meget på, at tidevandet er vendt i Kina. Der er tilsyneladende styr på smittespredningen, og økonomien er efter sigende ved at komme i omdrejninger igen. De giver i hvert fald for en periode nogle gevaldige globale ubalancer, hvor den kinesiske økonomi er på vej tilbage, mens den europæiske og ikke mindst den amerikanske er på vej ned.

Hvad hvis kineserne benytter lejligheden til at købe op i europæiske virksomheder

Det stiller i første omgang Danmark og Europa over for nogle vigtige overvejelser og beslutninger. For hvad hvis kineserne benytter lejligheden til at købe op i europæiske virksomheder eller hvad hvis vi taber markedsandele til kineserne, mens vores egen produktion ligger mere eller mindre stille? Har vi håndtag til at imødegå en sådan udvikling? Har vi viljen til at bruge dem? Og hvilke håndtag vil Kina bruge?

For fem år siden lancerede Kina en storstilet plan, der hed Made in China 2025. Her præsenterede den kinesiske premierminister, Li Keqiang, en vision om at gøre Kina globalt førende inden for strategiske nøglesektorer som skibsfart, robotter, teknologi og industri inden 2025. Vi har allerede set de første konsekvenser. For eksempel er Kina blandt andet blevet verdensleder på solceller og har opkøbt strategisk vigtige dele af den globale infrastruktur. Tag bare havnen Piræus i Athen, som i dag er på kinesiske hænder. Eller de støt stigende kinesiske investeringer i Serbien, Montenegro og op gennem Østeuropa. For slet ikke at nævne Afrika.

Virksomheder kan tænkes at forlade Danmark 

Danske og europæiske virksomheder var altså i forvejen i benhård konkurrence, men nu er der kommet en ny kæmpe usikkerhed ind: hvordan er vi stillet, når Kinas økonomi nu igen er åben, mens vores i en rum tid endnu vil være delvis lukket?

Det chok som Corona-virussen har givet til den globale økonomi, viser jo et eller andet sted sårbarhederne i de lange værdikæder for mange europæiske og danske virksomheder. En flagermus-virus på et marked i Kina, springer på mennesker og spredes forbløffende hurtigt og udvikler sig til en pandemi, der lukker store dele af den globale økonomi ned.

Gør krisen det mere rentabelt og sikkert at flytte den til udlandet
 

Mon ikke, at mange virksomheder i disse uger vil stå over for spørgsmålet, om de vil fortsætte produktionen i Danmark, eller om krisen gør det mere rentabelt og sikkert at flytte den til udlandet og dermed tættere på de større markeder. Mig bekendt har vi endnu ikke set eksempler herpå, og det tager jo også tid både at træffe og implementere sådanne beslutninger. Men mon ikke overvejelserne er der? Og mon ikke kineserne står med meget åbne arme, hvis virksomheder eller hele industrier rykker teltpælene mod øst?

Omvendt er der jo også den anden side af mønten. Er man som virksomhed godt nok dækket ind, når en flagermus-virus pludselig kan lægge forsyningskæderne ned? Eller ville det være bedre at have produktion af råvarer og halvfabrikata tættere på? Det trækker oplagt den anden vej. Det trækker også den anden vej, at den globale politiske usikkerhed nok er blevet større i de senere år. Kan man være sikker på, at de investeringer man har foretaget eller vil foretage, står uantastet i fremtiden? Det er nok en overvejelse værd.

Det er ikke kun overvejelser, man skal have i virksomhederne. Det er overvejelser, vi skal have som samfund i lyset af coronakrisen. Er der i grunden ikke ret store fordele ved, at vi har produktion i Danmark og Europa?

Spørgsmålene står i kø

Endelig er der jo også den mulighed, at de eksisterende forsyningskæder fastholdes, men suppleres med leverancer fra underleverandører, der geografisk er placeret tættere på. Hvis det bliver konsekvensen, giver der helt oplagt også muligheder for danske industrivirksomheder.

Vi er vidner til et mere økonomisk aggressivt Kina

Der vil utvivlsomt også være et mere langsigtet spor, der er mere rettet mod den internationale orden og udviklingen i EU. Vi er vidner til et mere økonomisk aggressivt Kina, et USA der i stigende grad sætter sig selv først og lukker sig om sig selv, et Rusland, der isoleret betragtet selvfølgelig er en økonomisk letvægter, men som er mere og mere aktiv på den politiske og militære dagsorden i f.eks. Mellemøsten. Vi skal li Europa selv lægge sidste hånd på Brexit og vi står med en række lande i Sydeuropa, der er virkelig hårdt ramt af krisen, og som formentlig ikke er i stand til at rejse sig ved egen hjælp.

Hvad er så EU’s svar? Hvad er Danmarks? Har vi den solidaritet, der skal til? Har vi de nødvendige strukturer og den nødvendige vilje til at holde(alle) de europæiske økonomier sejlende? Og hvad kan vi gøre for at holde flere industriarbejdspladser m.m. i Europa?

Mener man, at man har den gyldne formel allerede nu, så er man nok også så dygtig, at man kan forudsige lottotallene

Spørgsmålene er mange, og mener man, at man har den gyldne formel allerede nu, så er man nok også så dygtig, at man kan forudsige lottotallene i de kommende tre uger. Men der er ingen tvivl om, at vi kommer til at forholde os til alle de spørgsmål som her beskrevet – hvad enten vi vil det eller ej.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Cheføkonom Dansk Metal


placeholder

Kommentarer

Vesten bliver ramt af sin egen håbløse mangel på politisk og økonomisk lederskab.
Det var et direkte krav fra EU at Grækenland skulle sælge ud af statslig infrastruktur for at få lån efter sidste finanskrise. Det åbnede en ladeport for kinesiske investeringer, derfor blev havnen solgt.
EU er ude af stand til at finde fælles svar på corona krisen og den endeløse række af neoliberale budgetlove og nedskæringer af de europæiske velfærdssystemer har gjort landenes ekstra sårbare for en krise som denne. Vi er sunket ned i en feudal finanskapitalistisk middelalder. Hvis vesten skal spille en ledende rolle i fremtiden skal vi have en ny oplysningstid hvor der gøres op med vores neoliberale økonomiske system der bygger på en totalt oppustet finanssektor. Systemet var grundlæggende sygt længe før coronakrisen vippede det ud over kanten. Kina har opbygget et kæmpe produktionsapparat og en moderne infrastruktur. Derudover satser de enorme summer på forskning og udvikling.Det er reelle værdier der kan give Kina et langt bedre udgangspunkt efter krisen. Jeg ønsker ikke at leve i en verden der er domineret af autoritære politiske systemer, men den objektive virkelighed er at det er Kina der har klaret sig bedst gennem både finanskrisen og nu coronakrisen.
Specielt USA men også Europa falder nu sammen som et korthus med enorme økonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser. Det er sidste udkald for Vesten hvis vi skal revitalisere vores politiske og økonomiske systemer til på en bæredygtig måde at kunne tackle den lange række af kriser som vi står overfor. Der er brug for nedrustning og afvikling af vestens krigsaktivistiske udenrigspolitik. Styrkelse af FN og internationalt samarbejde. Massiv klimaindsats med investeringer i grøn omstilling og opgør med uligheden. Finanssektoren skal under offentlig kontrol og sikre likviditet til den reelle økonomi i stedet for finansielle pyramidespil.

Bliver der overhovedet nogen "virkelighed" efter Corona ? Med lidt held,måske kun for de "unge,smukke,smarte og rige".Alle andre i verden er muligvis BORTE.

REGERINGEN er TYDELIGVIS PRESSET og kan af KAPITALEN,siges at være PÅLAGT snarest at skulle tillade en "åbning" af DANMARK igen. I morgen vil regeringen præsentere en såkaldt "plan" for en delvis "åbning". Ingen kan da være i tvivl om HVAD en sådan "åbning" kommer til at betyde..... NEMLIG at COVID 19 smitten igen får mulighed for at SPREDE sig. Sprede DØD over samfundets ældre,og øvrige svage borgere.Vejen for disse ER udstukket. Det er hvad disse kan se frem til.PENGE betyder mere end liv. På plejehjemmene er "starten" allerede gået til en væsentligt "reducering af ældrebyrden". Idet Covidsmitten jo HAR fået lov til at sprede sig på en hel del plejehjem. Og der bliver bare sagt "beklageligt,vi mangler værnemidler".... Og sagen leder ens tanker hen på et nyt "holocoust",når man hører fagfolk tale om "IMMUNITET". At der SKAL opnås "IMMUNITET" i befolkningen,for at få bugt med COVID 19. Det bliver så på beskostning af de mange der ikke kan tåle at blive ramt at denne dræbervirus. Og DET betyder åbenbart INTET. Danmark vil komme til at se akkurat det samme som det der er sket i ITALIEN,AMERIKA,og SPANIEN. Landets svageste borgere vil komme til at dø som fluer. Så kan resten af befolkningen rejse sig som nutidens "Fugl Føniks". Man vil på den måde kunne "udligne" en stor part,af den "ældrebyrde" der bliver talt så meget om. På en måde så enhver ældre må føle sig til "besvær" og som noget "overflødigt". Efter landets "åbning" kan landets svageste borgere,PANIKRAMTE ellers bare sidde og vente til når smitten når dem.I fagre nye verden,er der kun plads til tandhjul,aktier og optalte kroner. AKTIV DØDSHJÆLP BØR INDFØRES NU. Så enhver udsat borger frit kan vælge at komme herfra VÆRDIGT. Og aldrig skal ende sit liv som smittet på intensiv eller i respirator. Og derved få en frygtelig død. Hvad er det for en verden der sætter PENGE OVER MENNESKELIV ???

Jeg er Fuldkommen enig med dig IKA!

Og jeg gentager...Dette er også en klima-virus..Bare se hvordan luftforuregnigen ser ud idag så husk når cop 26 går igang sener på året så må vi alle på denne jord presse på. så at efter denne krise vi kan se
at klima-top-mødet (COP26) er mere end bare spil for galeriget

Annonce