Claus Hjorts EU-henstilling forhindrer skabelsen af jobs

EU’s henstilling til dansk økonomi kom kun til verden på grund af et gigantisk fejlskøn af Claus Hjort Frederiksen. Men henstillingen baserer sig på forkerte tal og forhindrer skabelsen af nye jobs.
Danmark modtog i juli 2010 en henstilling fra EU-kommissionen vedrørende vores økonomi. Den daværende finansminister, Claus Hjort Frederiksen, modtog henstillingen, da der fra hans og hans miniseries side var en forventning om, at Danmark i 2010 og 2011 ville have et underskud på over 3 % af vores BNP. Henstillingen skete naturligvis som en respons på de store strukturelle underskud i store dele af Europa, og frygten for at dansk økonomi skulle løbe løbsk med for store underskud som set andetsteds.

Det gav dengang anledning til store spekulationer, om disse fejlskøn og dermed EU-henstillingen var en del af Claus Hjorts skjulte dagsorden for hans gennemførelse af offentlige nedskæringer, som for eksempel Genopretningspakken.

Frygten skulle dog vise sig aldeles ubegrundet, da Claus Hjort Frederiksen havde lavet et fejlskøn på hele 43,6 milliarder kr. Man forventede et underskud på 94,4 milliarder kr., hvilket ville være et underskud på 5,5 % og dermed over grænsen. Men Danmark endte 'kun' med et underskud på 50,8 milliarder kr., hvilket er 2,9 % af BNP og altså inden for EU-henstillingen. Såfremt den tidligere finansminister havde været mere præcise i deres skøn, så havde vi undgået henstillingen fra EU om at spare 24 milliarder kr. EU-henstillingen baserer sig altså således på et fejlskøn og burde i teorien ikke være givet. Det gav dengang anledning til store spekulationer, om disse fejlskøn og dermed EU-henstillingen var en del af Claus Hjorts skjulte dagsorden for hans gennemførelse af offentlige nedskæringer, som for eksempel Genopretningspakken.

Kære Claus Hjort: ikke nok med du regnede 43,6 milliarder forkert og lavede finanspolitik på forkert baggrund, så er du også skyld i at vi stadig bliver nød til at følge EU-henstillingen og en finanspolitisk kurs, der betyder vi går glip af øget beskæftigelse og vækst.

For at følge henstillingen, der som nævnt er baseret på forkerte tal, er vi tvunget til at lave store stramninger i 2013. Konkret set betyder det at man dæmper væksten med 1 procentpoint i 2013, i forhold til en situation med bare neutral finanspolitik (Det Økonomiske Råd, 2012: 129).

I en situation med stort underskud og såfremt konjunkturerne var til det, kunne det muligvis være fornuftigt at føre en så stram finanspolitik som Claus Hjort så højt værdsætter. Problemet er dog, at situationen ser stik modsat ud. Til forskel fra mange andre EU-lande ser den danske økonomi grundlæggende sund ud. Samtidig er konjunkturerne lige nu og i det næste stykke tid således, at det ud fra et rent økonomisk synspunkt ikke giver nogen mening at følge den stramme finanspolitik (Det Økonomiske Råd, 2012: 25).

Så kære Claus Hjort: ikke nok med du regnede 43,6 milliarder forkert og lavede finanspolitik på forkert baggrund, så er du også skyld i at vi stadig bliver nød til at følge EU-henstillingen og en finanspolitisk kurs, der betyder vi går glip af øget beskæftigelse og vækst. Tak skal du have.


Kommentarer fra Facebook