København vil være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025

C40 World Mayors Summit 2019: Ren luft i de største byer, favorable vilkår for el-biler og ny fødevarestrategi skal bringe København tættere på målet
Op til klimatopmødet C40 World Mayors Summit 2019, der finder sted i København onsdag til lørdag, har værtsbyen København fremlagt en stribe klimatiltag, som skal bringe Danmarks hovedstad nærmere det ambitiøse mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025.

Overborgmester Frank Jensen (S) siger om striben af københavnske klimatiltag:

Nu er vi klar til at tage næste store skridt

”I København har vi indrettet byen bæredygtigt med miljørigtig fjernvarme, cykelkultur og rent vand i havnen, og det har bragt os i front internationalt. Nu er vi klar til at tage næste store skridt og finde løsninger, der også påvirker vores vaner, den måde vi er på og tænker på,”  siger overborgmester Frank Jensen til Netavisen Pio.

Frank Jensen ser C40-topmødet som en fantastisk mulighed for at dele danske, grønne løsninger med resten af verden:

C40-topmødet er en fantastisk mulighed for at dele de grønne danske løsninger og blive inspireret af andre byer. Klimaudfordringerne er globale, men løsningerne er ofte lokale. Derfor er det afgørende, at byerne går forrest i den grønne omstilling. Midt i en tid, hvor klimakrisen skaber bekymring hos rigtig mange, kommer vi med et budskab om håb og handling. Byerne er allerede i fuld gang med den grønne omstilling, og vi har allerede rigtig mange af de løsninger, der skal til," siger overborgmester Frank Jensen.

I september foreslog borgmestrene fra landets fire største byer, at regeringen blandt andet gør det muligt at udelukke de ældste dieselpersonbiler fra miljøzonerne, der løber rundt om byerne.

”Derfor er vi nødt til at begynde også at stille miljøkrav til de personbiler, der skal køre i vores byer - i første omgang til de mest forurenende dieselbiler,” sagde Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), da borgmestrene præsenterede forslaget op til den socialdemokratiske kongres i september.

Borgmestrene fra København, Aarhus, Odense og Aalborg, foreslog også, at alle landets kommuner skal have lov til at indføre miljøzoner, hvis der lokalt er problemer med luftforurening.

Vi ved, at flere hundrede danskere dør af forurening fra vores veje

”Vi ved, at flere hundrede danskere dør af forurening fra vores veje. Samtidig fører partikelforureningen til tusindvis af sygetimer. Derfor skal luften i de store byer, hvor folk er mest udsat, være meget renere. Jo hurtigere vi kommer i gang, desto større vil effekten være,” sagde Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), ved præsentationen af forslaget.

I dag stiller miljøzonerne kun krav til meget gamle lastbiler og busser.

Der er i forvejen nye krav på vej til lastbiler, busser og varebiler. Men de fire borgmestre ønsker altså at inkludere gamle dieselbiler i de nye krav.

Favoriserer el-biler

Et andet tiltag er at det med vedtagelsen af budgettet for 2020 år bliver gratis at parkere elbil i København.

Til gengæld bliver det en krone dyrere for alle andre biler at parkere i København. Ifølge beregninger vil det øge andelen af el-biler med fem til ti procenti byen og reducere CO2-udledningen med 1.200 til 1.800 ton frem til 2025.

Københavns Kommune fordobler prisen for parkeringslicens til de mest forurenende biler. Det skal få flere til at købe mere klimavenlige biler og føre flere penge til velfærd.

”Vi gør det gratis at parkere i elbil i en årrække frem. Det gør vi ved at tage lidt mere fra de svinende biler, sagde Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), ved præsentationen af budgetaftalen, som seks partier står bag.

Vi gør det gratis at parkere i elbil i en årrække frem

Hvis man har en bil i energiklasserne C til G, vil en beboerlicens til en parkeringsplads stige fra 1600 kroner til 4000 kroner om året.

Har man en mindre forurenende bil, stiger prisen med et beløb fra 1000 til 2000 kroner årligt. I dag ligger prisen på det halve eller mindre.

En parkeringslicens til elbil koster i dag 10 kroner om året, hvilket nu stiger til 200 kroner.

Ny fødevarestrategi

København Kommune præsenterede i april en ny fødevarestrategi, der skal sikre endnu bedre og sundere måltider til byens børn og ældre – og styrke kommunens klimaindsats.

Sundere, mere plantebaseret kost til byens børn, unge og ældre og mindre madspild. Det er nogle af elementerne i Københavns nye fødevarestrategi.

”I København har vi allerede styrket madkvaliteten i vores institutioner, så der i dag bliver serveret god, økologisk mad til byens børn, unge og ældre. Nu tager vi næste vigtige skridt, så vi sikrer endnu sundere måltider og samtidig mindsker kommunens madspild og klimaaftryk – for også her skal København gå forrest på den grønne dagsorden,” sagde overborgmester Frank Jensen (S) ved præsentationen af den nye strategi.

Fejemaskiner og gummigeder på biobrændstof

Københavns Kommune har planer om, at kommunens egne cirka 900 arbejdsmaskiner og -køretøjer fra næste år skal fylde biobrændstof i tankene.

Derudover har kommunen planer om at stille krav til de entreprenører, som leverer til kommunen. Leverandørerne skal også fremover benytte klimavenlige arbejdsmaskiner.

Hvis det skal lykkes, skal vi skrue på alle knapper

”Københavns Kommune har et ambitiøst mål om at være CO2-neutral i 2025. Hvis det skal lykkes, skal vi skrue på alle knapper. Derfor skal alle kommunens maskiner fra næste år køre på biobrændstof. Samtidig skal vi på forsøgsbasis stille krav til leverandørerne om at bruge klimavenlige arbejdsmaskiner. Det vil ikke kun gavne københavnerne, men også være en måde at skubbe den grønne omstilling fremad, fordi det vil medvirke til, at der kommer flere bæredygtige maskiner i hele byggesektoren,” sagde overborgmester Frank Jensen til Berlingske i september.

Opdateret 17.30 med udtalelser fra overborgmester i København, Frank Jensern (S)

Fakta: Københavnske klimatiltag

  • Færre benzin- og dieselbiler. Elbiler parkerer gratis, mens det for køretøjer med benzin eller diesel bliver en krone dyrere i timen at parkere. Grønne taxier får førsteret til 50 pladser på attraktive steder i byen. Der udarbejdes en analyse for, hvor man kan lukke veje for benzin- og dieselbiler og udpege lyskryds, hvor cykler, busser og gående får førsteprioritet.

           Initiativet ventes at kunne spare op til 100.000 ton CO2.

  • Satsning på ny teknologi. Der skal igangsættes et pilotprojekt med opsamling og lagring af CO2 – teknologien kaldes Carbon Capture and Storage – med henblik på senere, at omdanne det lagrede og anvende det som brændstof. Pilotprojektet skal foregå på ARC – Amager Ressourcecenter. Dette initiativ ventes at kunne spare op til 100.000 ton CO2.
  • Mere vindenergi.Der er ved at blive foretaget forundersøgelser af to havvindmølleparker i Øresund. Bliver de etableret, vil de kunne medvirke kraftigt til reduktionen af CO2.Initiativet ventes at kunne spare op til 75.000 ton CO2.
  • Grønnere entreprenørmaskiner.Københavns Kommune har planer om fra 2020 at bruge maskiner, der kører på biobrændstof ved bygge- og anlægsopgaver. Fremadrettet lægges der op til også at stille krav til kommunens leverandører om det samme – i første omgang som pilotprojekt.Dette initiativ ventes at kunne spare op til 35.000 ton CO2.
  • Etablering af bynær skov.Der etableres mere bynær skov.Initiativet ventes at kunne spare op til 5.000 ton C02.

Kilde: Økonomiforvaltningen - Københavns Kommune

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

"Ren luft i de største byer"...…. Det er nu man må tage sig til hovedet.... LUFT cirkulerer. LUFT cirkulerer jorden rundt. Hvis LUFTEN tilsvines på den ene halvdel af kloden, vil den anden halvdel automatisk også blive
tilsvinet med UREN luft. Kan DANMARK måske indkapsles i en boble uafhængig af den øvrige verden ????

Annonce