Regeringen vil tage statsborgerskabet fra bandekriminelle

Det skal være muligt at frakende en person med dobbelt statsborgerskab sit danske statsborgerskab, hvis personen har begået alvorlig bandekriminalitet.
Regeringen ønsker at udvide muligheden for at frakende det danske statsborgerskab.

Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Som reglerne er i dag, er det alene muligt at blive frakendt sit danske statsborgerskab ved dom, hvis man har dobbelt statsborgerskab og dømmes for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 om forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed eller 13 om forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme med videre.

Regeringen ønsker, at mulighederne for at frakende statsborgerskabet fra bandemedlemmer, som deltager i bandekonflikter, udnyttes i bredest muligt omfang inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser.

Hører ikke hjemme i Danmark

Derfor foreslår regeringen at indføre en mulighed for, at alvorlig bandekriminalitet til alvorlig skade for statens vitale interesser kan føre til, at det danske statsborgerskab frakendes ved dom.

Bandernes vold og trusler hører ikke hjemme i Danmark

“Den organiserede kriminalitet er i dag meget grov. Der er langt fra Olsen Banden til de bander, der ødelægger lokalsamfund og skaber utryghed for Hr. og Fru Danmark. Jeg håber, at et bredt flertal af Folketinget vil støtte, at domstolene får mulighed for at fratage dem statsborgerskabet. Bandernes vold og trusler hører ikke hjemme i Danmark,” siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i pressemeddelelsen.

Derudover er det i dag også muligt administrativt at fratage fremmedkrigere deres danske statsborgerskab, hvis de har dobbelt statsborgerskab og har udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade for Danmarks vitale interesser.

Tim Tørnqvist Jensen er journaliststuderende på Roskilde Universitet og tidligere student på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

placeholder

Kommentarer

Hvor er det synd at lovforslaget er kastreret af statsborgerretskonventionen, som Poul Nyrup ratificerede i 1997, når lande som Belgien, Luxembourg, Frankrig, Spanien, Italien, Storbritannien og Irland stadig ikke har ratificeret den. Hvis bare vi som vores europæiske partnere stod uden for statsborgerretskonventionen, kunne vi indføre betinget indfødsret ved naturalisation, og frakende indfødsret ved enhver form for kriminalitet, men det vil regeringen desværre ikke.

Peter Jensen: Dette er ikke DF´s hjemmeside, du er gået forkert.

Arvid, det var en lidt billig kommentar. Andre højere oppe i partiet har før luftet tanken om at kigge på diverse konventioner. Egentlig synes jeg også, at mange konventioner trænger til en ny vurdering. Mange konvektioner er vedtaget i en tid, hvor man ikke havde fantasi til at forestille sig, de problemer verden har i dag.

Kære Arvid Nielsen
DF vil allerede tilsidesætte statsborgerretskonventionen, så dem har jeg ingen grund til at overbevise. Jeg håber jo netop at Socialdemokratiet vil bryde Dansk Folkepartis og Nye Borgerliges monopol på fornuftig og dansksindet konventionspolitik. I øvrigt tror jeg at de fleste DF'ere er socialdemokrater.

Arvid Nielsen, du tåler tilsyneladende ikke den mindste kritik at dit parti. Det du lægger op til ligner jo det vi ser i Rusland: ingen åben diskussion eller kritik. Bor du det rigtige sted?

De der partisoldater der ikke forholder sig til virkeligheden og danner sig deres egen mening, burde være fortid.

Man kan vedtage et utal af lov-stramninger, men så længe dommerstanden fungerer som forsvarets forlængede arm, så er det hele spildte kræfter.

Det største problem er at lovgiverne (herunder Socialdemokratiet) har implementeret EMRK i dansk lovgivning, og blindt føjer EMD's afgørelser. Det tvinger domstolene til mange vanvittige ting, herunder at tage hensyn til domfældte somaliske voldtægtsforbryderes ret til familie- og privatliv i Danmark. Det er årsagen til de mange "advarsler om udvisning". Domstolene kan ikke bare udvise udlændinge, fordi de ikke kan lide dem, hvis ikke loven tilsiger det. En dommer er ikke bare en tilfældig diktator i en straffesag. Det er fuldstændig misforstået.

Fortsæt med det gode arbejde ... S ...

Annonce