Sygeplejersker tjener mindre end de fortjener

Vi kan som samfund ikke være det bekendt, at en sygeplejerske ikke får en højere løn. Sygeplejersker tilsidesætter egen familie for at passe på andres kære.
Mine sygeplejekollegaer og jeg, arbejder dag, aften og nat. I weekender, ferier og i helligedage. Når andre holder jul sammen med deres kære, så passer og plejer sygeplejersker patienter og borgere samt er der for deres pårørende.

Når andre holder jul med deres kære, så passer og plejer sygeplejersker patienter

Sygeplejersker er der i svære tider, når livet er mest barskt og bliver tit og ofte længere tid på arbejde, end den reelle arbejdstid, for som sygeplejerske, kan man ikke altid bare gå fra arbejdet når man har fri.

Lønnen matcher ikke ansvaret 

Det kan hænde, at patienten har brug for at sygeplejersken bliver, sygeplejersken kan være nødsaget til at blive længere, for at dokumentere vigtigt information, som f.eks. observation af patienten og sygeplejersken kan være nødsaget til at blive længere, hvis vigtig overlevering skal gives til en kollega, som overtager, selvom at klokken har slået “fri”.

Sygeplejersker arbejder hårdt og til tider for hårdt, det vil sige, at der er dage, hvor det er umuligt at nå at spise eller gå på toilet, fordi der er for travlt og for få sygeplejersker til mængden af patient opgaver.

En sygeplejerske har ansvar for liv og død, men lønnen er ikke derefter

Men lønnen matcher ikke det vigtige arbejde, som en sygeplejerske varetager.

Ansvaret, som en sygeplejerske står med, den dag man bliver autoriseret, er et ansvar, som indebærer at man observerer og iagttagerer patientens tilstand, passer og plejer vedkommende samt er der for de pårørende og informerer lægen om patientens tilstand.

En sygeplejerske har ansvar for liv og død, men lønnen er ikke derefter. Lønnen følger simpelhent ikke med, med det ansvar man som sygeplejerske står med.

Den økonomiske gevinst er for lav

Det tager 3,5 år at få en bachelor i sygepleje.

Jeg kender flere, som har en uddannelse, som er kortere end min, eller en uddannelse eller et arbejde, hvor man ikke har liv og død mellem sine hænder og alle tjener mere i løn end mig.

Det er simpelhent ikke i orden, sygeplejerskers løn skal op! Sygeplejersker skal anerkendes for det livsvigtige arbejde, som følger med titlen.

Flere fravælger sygeplejerskeuddannelsen, når de ser på den økonomiske gevinst

I fremtiden, og allerede nu, mangler der sygeplejersker og for at man kan rekruttere flere til faget, giver det kun god mening at skrue op for lønnen.

Jeg tror, at flere vælger at uddanne sig til noget andet og fravælger sygeplejerskeuddannelsen, når de ser på den økonomiske gevinst og det kæmpe ansvar sammenholdt med det tit benhårde arbejdsmiljø, som blandt andet indebærer, at man tilsidesætter store og vigtige ting her i livet. Såsom at være sammen med sin familie i højtider og andre vigtige livsbegivenheder.

Løn som fortjent

Vi kan som samfund ikke være det bekendt, at en sygeplejerske ikke får en højere løn. Når en sygeplejerske arbejder dag, aften og nat og tilsidesætter egen familie for at passe på andres kære og deres pårørende.

Lønnen skal følge med det store ansvar

Sygeplejersker skal have løn som fortjent, det skal være økonomisk attraktivt at uddanne sig til sygeplejerske såvel som det skal være attraktivt arbejdsmiljømæssigt. På den måde, tror jeg, at man kan rekruttere flere til sygeplejefaget.

Lønnen skal følge med det store ansvar, som en sygeplejerske står med hver dag og det gør den bestemt ikke nu.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Sygeplejerske, studerende på specialuddannelsen til sundhedsplejerske og blogger på The Danish Nurse


placeholder

Kommentarer

Jeg er skuffet over socialdemokratiets holdning til at behandle problematikken med de forældede regler fra 1969, hvor man politisk beslutter, at de fag, som dengang var typiske kvindefag skulle plceres i en lavere lønramme end for mandefagene. At Hummelgaard klart afviser at tage det op politisk og henviser til den danske model, er da en mangel på vilje til at se problematikken i øjnene. Skulle for eksempel sygeplejerskerne bede de andre holde sig tilbage i lønforhandlingerne? Naivt. Hvorfor kan en socialdemokratisk ledet regering ikke få sat en plan i gang, hvor man igennem en årrække afsætter midler til at få hævet lønniveau for de pågældende fagområder. Mon ikke der er forståelse for, at man næppe i den nuværende situation kan finde en stor pose penge. Det væsentlige må være forståelse for problematikken og viljen til at få gjort noget ved det.

Jeg er skuffet over socialdemokratiets holdning til at behandle problematikken med de forældede regler fra 1969, hvor man politisk beslutter, at de fag, som dengang var typiske kvindefag skulle plceres i en lavere lønramme end for mandefagene. At Hummelgaard klart afviser at tage det op politisk og henviser til den danske model, er da en mangel på vilje til at se problematikken i øjnene. Skulle for eksempel sygeplejerskerne bede de andre holde sig tilbage i lønforhandlingerne? Naivt. Hvorfor kan en socialdemokratisk ledet regering ikke få sat en plan i gang, hvor man igennem en årrække afsætter midler til at få hævet lønniveau for de pågældende fagområder. Mon ikke der er forståelse for, at man næppe i den nuværende situation kan finde en stor pose penge. Det væsentlige må være forståelse for problematikken og viljen til at få gjort noget ved det.

Jeg er skuffet over socialdemokratiets holdning til at behandle problematikken med de forældede regler fra 1969, hvor man politisk beslutter, at de fag, som dengang var typiske kvindefag skulle plceres i en lavere lønramme end for mandefagene. At Hummelgaard klart afviser at tage det op politisk og henviser til den danske model, er da en mangel på vilje til at se problematikken i øjnene. Skulle for eksempel sygeplejerskerne bede de andre holde sig tilbage i lønforhandlingerne? Naivt. Hvorfor kan en socialdemokratisk ledet regering ikke få sat en plan i gang, hvor man igennem en årrække afsætter midler til at få hævet lønniveau for de pågældende fagområder. Mon ikke der er forståelse for, at man næppe i den nuværende situation kan finde en stor pose penge. Det væsentlige må være forståelse for problematikken og viljen til at få gjort noget ved det.

Jeg er skuffet over socialdemokratiets holdning til at behandle problematikken med de forældede regler fra 1969, hvor man politisk beslutter, at de fag, som dengang var typiske kvindefag skulle plceres i en lavere lønramme end for mandefagene. At Hummelgaard klart afviser at tage det op politisk og henviser til den danske model, er da en mangel på vilje til at se problematikken i øjnene. Skulle for eksempel sygeplejerskerne bede de andre holde sig tilbage i lønforhandlingerne? Naivt. Hvorfor kan en socialdemokratisk ledet regering ikke få sat en plan i gang, hvor man igennem en årrække afsætter midler til at få hævet lønniveau for de pågældende fagområder. Mon ikke der er forståelse for, at man næppe i den nuværende situation kan finde en stor pose penge. Det væsentlige må være forståelse for problematikken og viljen til at få gjort noget ved det.

Annonce