Socialdemokratiets nej til EU-mindsteløn klinger hult

Venstres medlem af Europa-Parlamentet, Asger Christensen, svarer på kritik fra socialdemokraten Marianne Vind.
Foto: Venstre
Medlem af Europa-Parlamentet Asger Christensen (V)
Forhandlingerne om EU’s næste landbrugsreform lakker mod enden. Det glæder jeg mig meget over.

Jeg undrer mig til gengæld over den kritik som Marianne Vind rejser af mig og Venstre i Netavisen Pio forleden.

Socialdemokratiets støtte til nye sociale krav er stærkt bekymrende. For socialpolitik og landbrugspolitik må simpelthen ikke blandes sammen.

Selvfølgelig skal vi landmænd sørge for gode vilkår for vores medarbejdere. Men EU skal ikke blande sig i arbejdsmarkedspolitik.

Stiller krav til landmænd om minimumsløn

De nye sociale krav, der forhandles om lige nu, kan blive en betingelse for landmænd for at modtage støtte.

En såkaldt social konditionalitet, der kan stille krav til landmændene om for eksempel minimumslønninger.

Samtidig kæmper Socialdemokratiet mod en EU-mindsteløn. Det klinger hult i mine ører.

De danske partier i Europa-Parlamentet er nemlig enige om, at en europæisk mindsteløn vil skade vores velfungerende, danske model.

Det er vi imod.

Undrer mig over socialdemokratisk opbakning

Derfor undrer det mig meget, at Socialdemokratiets europaparlamentariker Marianne Vind og fødevareminister Rasmus Prehn bakker op om forslaget til landbrugsreformen om social konditionalitet.

Man kan jo ikke både blæse og have mel i munden.

Det må være op til medlemslandene at sætte rammerne for arbejdsmarkedspolitikken

Forslaget om social konditionalitet er ikke en del af EU-Kommissionens oprindelige udspil. Og det skal det heller ikke være, hvis det står til Venstre.

Det må være op til medlemslandene at sætte rammerne for arbejdsmarkedspolitikken og bekæmpe social dumping i egne lande.

Sociale krav må ikke ende med EU-mindsteløn

Vi kan ikke være sikre på, at nye sociale krav ikke fører til en europæisk mindsteløn.

Det er slet ikke utænkeligt så længe, forhandlingerne stadig er i gang. Derfor skuffer det fælt, at Socialdemokratiet bakker op om forslaget om social konditionalitet i den nye landbrugsreform.

Hvor står socialdemokraterne egentlig? De støtter tydeligvis, at EU blander sig i nogle social- og arbejdsmarkedspolitiske sager, men ikke i andre.

Landmænd skal naturligvis tilbyde gode arbejdsvilkår, men EU skal ikke diktere dansk mindsteløn.

Så hvordan vil fødevareministeren og Marianne Vind garantere, at det ikke bliver tilfældet, når EU’s landbrugsreform skal forhandles endeligt i hus?

Asger Christensen er medlem af Europa-Parlamentet for Venstre.


placeholder

Kommentarer

Arbejdsmarkedets parter skal forhandle løn og arbejdsforhold i Danmark...EU skal IKKE blande sig i det...

Vi mangler bare at få aftalerne om organisering på arbejdspladserne tilbage...

VI SKAL BESKYTTE DE DÅRLIGT STILLEDE

Det er almindligt, at danske eller europæiske myndigheder stiller krav som betingelse for udbetaling af penge.

Der er krav om at fiskere betaler skat, som betingelse for støtte. Og bygge- og anlægsarbejder medfører også, at der stilles sociale krav. Heldigvis.

Lønmodtagerne skal være beskyttet af langt mere end Palermo protokollen mod menneskehandel. Også de der arbejder i landbruget.

Sociale krav til lønninger i landbruget kan nok formuleres sådan, at lønnen ENTEN skal følge de i landet gældende overenskomster på området ELLER skal følge de i landet gældende mindstelønninger. På den måde kan Danmark bevare overenskomstfastsættelse som nu, og samtidigt støtte fattige landarbejdere andetsteds.

Fri adgang for ufaglært arbejdskraft ødelægger samtlige europæiske landes økonomi, familier, sociale strukturer. Der vil i et land som Danmark altid være nogen der ligger på den sociale bund og aldrig vil få mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet, hvis de skal konkurrere med samtlige ufaglærte i hele EU og set fra de Radikale og de borgerliges synsvinkel hele verden ufaglærte arbejdskraft. Denne EU indretning af verden vil både undergrave nationernes mulighed for at skabe ordnede forhold for deres befolkninger og den vil forvandle disse befolkninger til sigøjnere, til omrejsende folk der ikke har hjemme noget sted. EU er med sin arbejdskraft politik en forbrydelse mod menneskeheden.

Annonce