Nu kommer opgøret med SU til udlændinge

De videregående uddannelser kan se frem til at skulle skære i antallet af studiepladser på engelsksprogede uddannelser for tredje gang på få år.
Når uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) ser på antallet af udenlandske studerende på de engelsksprogede uddannelser herhjemme, kan hun konstatere én ting: Der er for mange

Ifølge Ane Halsboe-Jørgensen får for mange af dem gratis uddannelse og SU, og for få af dem bliver efter endt uddannelse i landet for at arbejde.

Gribe ind i markant omfang

Derfor er uddannelses- og forskningsministeren nu klar til "at gribe ind i markant omfang." Ane Halsboe-Jørgensen vil – som sine to Venstre-forgængere – reducere antallet af engelsksprogede studiepladser på videregående uddannelser på fuld tid i Danmark.

Det skriver Berlingske.

Både Søren Pind og Tommy Ahlers reducerede i deres ministertid de engelsksprogede uddannelser med flere tusinde studiepladser på tværs af erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter.

Ane Halsboe-Jørgensen håber, at den næste såkaldte dimensionering vil være ført ud i livet før studieoptaget i 2022, for det kan "ikke være meningen, at vi skal uddanne studerende for andre lande", som hun udtrykker det.

Stigende SU-udgifter

En prognose fra Uddannelses- og Forskningsministeriet forudser, at uddannelsesstøtte til udenlandske studerende i 2024 vil udgøre hele 670 millioner kroner. I år skønnes udgiften at blive 580 millioner kroner.

Studerende fra EU- og EØS-lande er ifølge en EU-dom fra 2013 at betragte som vandrende arbejdskraft, hvis de ved siden af deres studier i Danmark arbejder 10-12 timer om ugen. Gør de det, har de udover gratis uddannelse også krav på SU og på at kunne optage SU-lån.

Antallet af vandrende arbejdstagere er steget fra 2730 i 2013 til knap 12.000 i 2019.

Ikke væsentligt

De 670 millioner kroner er langt flere, end der er er aftalt i SU-forliget fra 2013. Ifølge aftalen må uddannelsesstøtte til udlændinge "ikke væsentligt" overstige 442 millioner kroner.

Hvis tallet skal ned, er det ifølge Ane Halsboe-Jørgensen nødvendigt at reducere antallet af engelsksprogede studiepladser, så færre udlændinge kommer hertil for at læse og få SU.

Udlændinge i overtal

Uddannelses- og forskningsministeren reagerer også på, at der på ikke mindst de engelsksprogede uddannelser på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne er langt flere udlændinge end danskere.

Således udgør internationale studerende i 2019 ifølge en opgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet næsten 80 procent af de 3700 studerende på engelsksprogede uddannelser på erhvervsakademierne.

Alene slovakker og rumænere fylder mere end danskere på de engelsksprogede uddannelser på erhvervsakademierne.

Det er uklart, hvor mange af disse internationale studerende, der som EU- eller EØS-borgere har krav på gratis uddannelse, og hvor mange af disse, der kommer fra tredjelande og selv må betale deres uddannelse.

Ane Halsboe-Jørgensen er allerede i drøftelser, som uddannelses- og forskningsministeren kalder det, med ordførerne fra de andre partier om SU til udlændinge, og inden længe vil hun også invitere til egentlige forhandlinger.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

"... Gør de det, har de udover gratis uddannelse også krav på SU og på at kunne optage SU-lån".
Det er altså utroligt at borgere fra andre lande har har KRAV på så meget i DK. Vi kan og skal ikke frelse hele verden. Føler mig ærlig talt til grin.
Forslag vedr. SU-lån: kun hvis deres hjemlande kautionerer!!!

Super godt forslag.

"antallet af udenlandske studerende på de engelsksprogede uddannelser"

Jeg undrer mig noget her, for er de engelsksprogede uddannelser ikke netop tiltænkt udlændinge? Ellers ville de vel for fanden have været på dansk, hvis der er nogen logik til.

Men ellers er jeg da enig i, at det ikke kan være vores opgave at uddanne mennesker fra andre lande.

Selvfølgelig skal mine skattepenge ikke gå til at uddanne andre landes statsborgere. Det må de andre lande selv sørge for. Ellers er der ingen mening med statsborgerskab. EU's sociale union bør bekæmpes.

Annonce