Regeringen presses fra begge sider i spørgsmål om sociale ydelser

“Jeg håber, at vi kan opnå bred politisk enighed, hvilket ville bidrage til at skabe større ro om området fremover," lyder det fra Peter Hummelgaard.
Foto: Enhedslisten/Beskæftigelsesministeriet/Venstre, Flickr
Mai Villadsen, politisk ordfører, Enhedslisten, Peter Hummelgaard, beskæftigelsesminister, Morten Dahlin, integrationsordfører, Venstre - Fotografik: Anders Bredsdorff
Regeringen presses fra begge sider i folketingssalen inden de kommende forhandlinger om sociale ydelser og børnefattigdom. Mens Venstre afviser at stemme for højere sociale ydelser, truer Enhedslisten med at bringe regeringen til fald, hvis den laver en aftale om ydelserne med de borgerlige partier. Eller hvis der slet ikke bliver nogen aftale, som mindsker ulighed og børnefattigdom.

“Jeg frygter, at regeringen er på vej mod et enormt løftebrud, og ikke vil mindske børnefattigdommen og uligheden,” skriver Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, på Twitter.

“Efter beskæftigelsesministerens meldinger om, at ydelsesaftalen ikke er et “prestigeprojekt” må jeg advare regeringen på der kraftigste.”

placeholder

Ingen bunden opgave

Truslen, som kommer inden Enhedslistens årsmøde i pinseferien, skyldes, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) for nylig fastslog, at han “helt klart helst vil have et bredt forlig”, som inkluderer de borgerlige partier. Men Peter Hummelgaard konstaterede samtidig, “det kan sagtens være, at man slet ikke kan nå til enighed om noget som helst.”

"Det er ikke en bunden opgave på samme niveau, som Arne-pensionen var det," forklarede beskæftigelsesministeren i et interview med Jyllands-Posten.

Materialiserer sig et politisk flertal

Efterfølgende blev statsminister Mette Frederiksen (S) afkrævet en forklaring i Folketingets spørgetime, hvor Mai Villadsen efterlyste, hvad der skal gøres ved børnefattigdommen. Mette Frederiksens svar lød, at “vi må se, om der materialiserer sig et politisk flertal.”

“Det ved vi ikke på forhånd,” sagde statsministeren.

Forståelsespapir

Efter folketingsvalget i 2019 blev Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslistens enige om det et såkaldt forståelsespapir, hvor der stod, at den nye regering skulle “bekæmpe børnefattigdom." I samme papir blev besluttet at give et midlertidigt børnetilskud og at nedsætte en Ydelseskommission, som skulle udtænke en permanent løsning. Kommissionen er ved at lægge sidste hånd på sine anbefalinger.

I dag advarer også SF og De Radikale regeringen mod at løbe fra ordene i forståelsespapiret.

Slået sig op på at stå på børnenes side

“Regeringen har slået sig op på at stå på børnenes side - derfor er min forventning også, at det er med nedbringelse af børnefattigdom for øje der skal forhandles nyt ydelsessystem,” skriver De Radikales beskæftigelsesordfører, Samira Nawa, på Twitter.

“Vi har i hvert fald ikke glemt de børn der vokser op i økonomisk trængte familier!”

placeholder

Venstre vender tommelfingeren nedad

Til gengæld slår Venstre integrationsordfører, Morten Dahlin, fast, at partiet ikke går med i en sådan aftale om sociale ydelser, hvis denne indebærer, at ydelserne bliver hævet.

“Det skal altså kunne betale sig at stå op om morgenen og gå på arbejde,” skriver Morten Dahlin på Twitter.

“Derfor er det en rigtig skidt idé at afskaffe kontanthjælpsloftet. Håber virkelig ikke Peter Hummelgaard lytter for meget til den yderste venstrefløj.”

placeholder

Hummelgaard afventer rapport

Peter Hummelgaard understreger i dag, at det er aftalt, at Ydelseskommissionen skal finde en afløser for såvel kontanthjælpsloftet som 225-timers reglen uden, at det samtidig bliver muligt at modtage offentlige ydelser i “ubegrænset omfang.” 

“Regeringens mål er et mere enkelt kontanthjælpssystem, hvor børn vokser op med mere rimelige forhold og med mulighed for at være en aktiv del fællesskabet og, hvor vi samtidig sikrer en tydelig økonomisk gevinst ved at arbejde,” siger Peter Hummelgaard til Netavisen Pio.

Opnå bred politisk enighed

“Jeg håber, at vi kan opnå bred politisk enighed, hvilket ville bidrage til at skabe større ro om området fremover. Grundlæggende glæder jeg mig først og fremmest til at modtage anbefalingerne fra Ydelseskommissionens og til at drøfte deres anbefalinger med blandt andet Enhedslisten efterfølgende.” 

Ydelseskommissionen

Regeringen nedsatte i december 2019 en Ydelseskommission, under ledelse af Torben Tranæs. I kommissoriet for Ydelseskommissionen hedder det bl.a., at denne skal:

  • Sikre, at borgere og familier i kontanthjælpssystemet, der ikke har andre forsørgelsesmuligheder, har en nogenlunde ens levestandard.
  • Tage højde for, at børn i Danmark skal vokse op med mulighed for at være en aktiv del af fællesskabet.
  • Anbefalingerne skal samlet set være udgiftsneutrale og må ikke svække beskæftigelsen. Såfremt der er behov for finansiering, kan kommissionen pege på finansieringsforslag inden for kontanthjælpssystemet bredt set.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

 

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Har de da helt tabt børnesutten på venstre-fløjen. "Børn må ikke vokse op i fattigdom" Jamen så er der jo kun 3 løsninger. 1/ Børnene fjernes fra det fattige hjem, 2/ Børnene skal have selvstændig økonomi med egne penge, som de selv råder over.
3/ Forældrene må have mere eller mindre ubegrænsede tilskud, især hvis de er misbrugere eller ikke kan styre økonomien.
Intentionen bag forslaget er da sympatisk, men bundnaiv og i hvert fald hundedyr. Intelligensniveauet hos en hel del folketingsmedlemmer, er godt nok bekymrende lavt.

Der mangler en absolut definition på hvad fattigdom er; venstrefløjen opererer med en relativ definition som i sin konstruktion er så tåbelig at da menge danskere her i foråret fik udbetalt deres indefrosne feriepenge, og dermed fik flere penge mellem hænderne, jeg gentager fik flere penge mellem hænderne, ja så steg fattigdommen i samfundet! Fordi folkepensionisterne ikke havde nogen feriepenge til udbetaling.
I gamle dage var man ikke fattig hvis man havde tag over hovedet, en seng at sove i og kunne få mad hver dag. Færdigt arbejde.

Jeg manglede vist tøj på kroppen i min fattigdomsdefinition. (Og der skulle selvfølgelig stå "mange" danskere, ikke "menge").

Fattigdom er når politiker er nåde frem til
hvor mange penge en kontanthjælps-modtager
har brug for at kunne leve, og bagefter
at der er politiker der vedtager 225 timers reglen
så man tager 1000 kr fra en kontanthjælps-modtager
det må selv politikerne indse
så drop nu den ondt i røven pargraf 225 timers reglen

Annonce