Krifa: Pinsekirke, Indre Mission og anti-folkekirke

Kristelig Fagbevægelses nye formand Eik Dahl Bidstrup er knyttet til den stærkt konservative vækkelseskirke, Pinsekirken
Kristelig Fagbevægelses, Krifas, ledelse - Hovedbestyrelsen - er fuldstændig domineret af folk med tilknytning til den kristne højrefløj.

Det viser en gennemgang af Krifas 11 mand store hovedbestyrelse, som Netavisen Pio har foretaget.

Den nyvalgte formand for hovedbestyrelsen, Eik Dahl Bidstrup, tidligere borgmester i Dragør - valgt for Venstre, er ingen undtagelse.

Bidstrup har siden han var barn færdedes i de højre-kirkelige, evangelistiske miljøer.

Ifølge Kristeligt Dagblad voksede han op med en mor på Bornholm, der tog aktivt del i arbejdet i den lokale baptisk-menighed, og han var selv aktiv i den lokale baptistspejder-klub.

Som helt ung tog han et ophold Mariager Højskole. På højskolens hjemmeside anfører højskolen om sig selv:

“Over 60 års stolt tradition for at motivere og udvikle mennesker til at være efterfølgere af Jesus, udrustet til at præge deres verden gennem Guds kærlighed og kraft.”

Blandt kravene til højskoleeleverne er, at de går i kirke om søndagen, og forbeholder sex til ægteskabet.

Krifa-formand var pinsekirke-præst i Skjern

Eik Dahl Bidstrup var frikirkepræst i Skjern 2000-2009. Nærmere betegnet Pinsebevægelsens kirke i Skjern. Pinsekirken er en stærkt konservativ vækkelseskirke.

Nærmere betegnet Pinsebevægelsens kirke i Skjern

I 2009-2012 var han frikirkepræst i Sundby på Amager.

På Linkedin oplyser Krifas formand, at han har en master-grad i ledelse og teologi fra HBC Melbourne Australia 2009 - 2012.

HBC står for Harvest Bible College, som i dag er slået sammen med Alphacrucis College under navnet Alphacrucis College. Der er tale om et af Pinsebevægelsens globale nøgleuniversiteter med plads til godt 4.000 studerende.

Arendt senior er knyttet til Indre Mission

Krifas næstformand hedder Michael Arendt Laursen. Hvis dele af efternavnet forekommer bekendt, så er det nok fordi han er far til formanden for Kristendemokraterne, Isabella Arendt.

far til formanden for Kristendemokraterne, Isabella Arendt

Michael Arendt Laursen er knyttet til Indre Mission og er generalsekretær for KLF, Kirke og Medier, tidligere Kristelig Lytter- og Fjernseerforening.

Hovedbestyrelsesmedlem, Esben Morre Aabenhus, er kirkegænger i Aarhus Bykirke. Kirken er erklæret indremissionsk og var og er meget aktiv i kampen mod vielser af homoseksuelle i Folkekirken.

Religionsforsker ved Aarhus Universitet, Marie Vejrup Nielsen, har tidligere betegnet Aarhus Bykirke som liggende “på kanten af Folkekirken”.

Aarhus Bykirke er en såkaldt valgmenighed med selvvalgt præst, som menigheden selv lønner. Menighedens medlemmer betaler til gengæld ikke kirkeskat.

Hovedbestyrelsesmedlem i Krifa, Gitte Krogh Nørgaard, er aktiv kirkegænger i Horsens Valgmenighed. Igen en valgmenighed på kanten af Folkekirken - og en del af et folkekirkenetværk på kanten af og i opposition til Folkekirken, Dansk Oase.

Rundet af Luthersk Mission

Claus Munk-Rasmussen, hovedbestyrelsesmedlem er rundet af Luthersk Mission (LM).

Luthersk Mission  tror på, at udvalgte mennesker kan helbrede gennem gud. LM er imod skilsmisse og gengiftning.

LM tror på, at udvalgte mennesker kan helbrede gennem gud, og er imod skilsmisser

Hovedbestyrelsesmedlem hos Krifa, Ib Hørup, er knyttet til Pinsekirken. Han var i årene 1993 til 2001 administrationschef hos Københavns Kulturcenter i Københavns nordvest-kvater, som Pinsekirken står bag.

Et andet hovedbestyrelsesmedlem, Tanya Sørensen, er også knyttet til Pinsekirken.

Jacob Engmose Astrup, der til daglig er leder af Mandecenteret på Frederiksberg, er knyttet til Amagerbro Frikirke, som er en del af den Apostolske Kirke, en vækkelseskirke på linje med Pinsebevægelsen.

Medlem af hovedbestyrelsen, Sara Nedergaard Askholm, er rundet af Luthersk Mission og har - akkurat som et andet Krifahovedbestyrelsesmedlem, Claus Munk-Rasmussen - gået på Luthersk Missions højskole.

Konservativ kristen dominans

Samlet set betyder det, at af Krifa-hovedbestyrelsens i alt 11 medlemmer er de fire knyttet til evangeliske, konservative frikirker. Mens andre fem medlemmer tilhører Folkekirkens absolutte højrefløj.

Dermed kan ni af Krifas 11 mand store hovedbestyrelse placeres ude på den kristne, absolutte højre-fløj.

Frem til 2007 var det et krav i Krifas vedtægter, at man skulle være 'personligt bekendende kristen' for at kunne være ledende medlem af Kristelig Fagbevægelse.

Tidligere havde Krifa formelle bånd til Indre Mission.

Opdateret kl. 19.30 med en præcisering af hvad Luthersk Mission står for

Læs også Netavisen Pio's interview med Krifas nyvalgte formand, Eik Bidstrup

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Man må da indrømme at ledelsen i den kristne, såkaldte fagbevægelse, har billetterne i orden.
Det der er mere forunderligt er, at så mange “almindelige” danskere har valgt at være kunder i den butik, ja de betegner deres såkaldte medlemmer som kunder.
I bund og grund er det en forsamling af “nasserøve” der nasser på den etablerede fagbevægelses resultater. Det kan undre at der er så mange kristne, der falder fir dette blændværk.

Ja, men alle disse såkaldte kristne i Krifa og lignende underlødige organisationer er jo blevet hjernevasket. Så tag afstand fra dem.

TAK for den artikkel Jan. Vi vil i folkekirken (kasserer i et MR) MEGET frabede os, at blive sat i bås med Krifa eller KrD for den sags skyld. Jeg plejer at sige, at min Jesus går ind for kvindelige præster, vielse af homosexuelle og fraskilte, og iøvrigt også fri abort !!!

At Folkekirken/ din Folkekirke ikke længere tror på Jesus og på det Bibelen siger er ikke KRIFAs problem. Det er dit/Folkekirkens. Vi har i dag en Folkekirke, hvor flere præster åbent har sagt at de ikke tror på Jesus/Bibelen. Dét burde være en langt større historie.

Det er sjovt, at PivPiv kun ser det som et problem at være troende kristen, mens muslimer aldrig er et problem.

Som Preben møller Hansen i TV sagde til en formand for Kristelig folkeparti.

"Nu har i snart 2000 år forsøgt at løse verdens problemer uden held, nu må vi andre vist til"

KRIFA ikke en fagforening, men et forsikringsselskab.

De gule fagforeninger er etableret af arbejdsgiverkredse og deres løjtnanter på tinge, især Venstre og konservative.
Når medarbejderne skal hævde deres krav om ordentlige forhold i ansættelsen, er deres eneste magtmiddel enighed i gruppen om de fremsatte krav med trussel om konflikt.
På arbejdsgiversiden er der ganske få individer, der meget lettere kan træffe beslutningerne, og derfor kan man se de gule fagforeninger som trojanske heste eller femte kolonne virksomhed, med det sigte at splitte enigheden blandt arbejdstagerne, og dermed magten til konflikt.
For at skære det helt ud i pap, hvis man tvivler på hensigten, har man i disse "fagforeninger" afstået at bruge strejkevåbnet det eneste reelle magtmiddel lønmodtagerne har i krigen om deling af de værdier, der skabes i virksomhederne, og man hører aldrig de gule fare ud med kritik af eller aktioner imod social dumping blandt importeret arbejdskraft eller gå i brechen for en ordentlig sikring ved ledighed, alle faktorer, der er med til at presse lønniveauet nedad og reducere lønmodtagernes magtposition.
Der er lige præcis af denne grund, man nok skal spørge, om ikke den nye formands fortid (i Krifa) som venstrepolitiker ikke er nok så interessant som hans medlemskab af pinsekirken, hvor man i øvrigt går i krig ved at vende den anden kind til.
Folk der tror, at man er i fagforening med et medlemskab i logen af de forenede trojanske heste, har simpelt ikke fattet en bønne af, at de er grundigt til grin, og at de modarbejder deres egne interesser for et ignorabelt mindre kontingent.

Mange faktuelle fejl.
Luthersk Mission døber ikke igen
Dansk Oase er en bevægelse i Folkekirken.
Der er flere andre, men disse er meget tydelige hvis detektor kigger nærmere på artiklen.

I en tidligere version skrev Netavisen Pio fejlagtigt, at LM går ind for gendøbning. Sætningen er nu fjernet. Dansk Oase er ganske rigtigt en bevægelsen inden for Folkekirken, men er samtidig i oppposition til rigtig mange ting i Folkekirken.  

At Folkekirken har bevæget sig væk fra sin egen bekendelse er ikke Oases problem. Det er derimod et kæmpe problem for Folkekirken, som med tiden vil udslette sig selv og sin berettigelse.

Det er da glædeligt. En statsreligion hører ingen steder hjemme i et samfund der betegner sig selv som et demokratisk konstitutionelt monarki.

Og Pio er sat i forbindelse med den nyeste sag om magtmisbrug og sexisme i Socialdemokratiet!

Er denne artikel udtryk for anti kristent had?

Jeg kan ikke finde noget i artiklen som udtrykker had til de kristne og andre religiøse, kun en konstatering af hvor de stadig udøver stor indflydelse på hvordan andre mennesker skal leve deres liv herunder medlemskab i en såkaldt "fagforening" hvor både arbejdsgivere og lønmodtagere er medlemmer.
De kristne, især Indre mission og andre religiøse har i alt for mange år haft indflydelse på hvornår andre mennesker måtte dyrke sex, danse, spille kort eller indtage alkohol. Kristelig folkeparti opstod jo p.g.a. modstand mod fri abort som de nu forsøger at holde skjult for at tækkes vælgere så de kan komme i folketinget igen, håber vælgerne indser deres bedrag og undlader at stemme på personer med en holdning som Indre mission giver udtryk for ved ikke at anerkende kvindelige præster ligesom de også er imod lukkeloven fordi de ønsker at overholde helligdage så folk kan gå i kirke. Heldigvis er de religiøse næsten sat uden for indflydelse på hvordan vi andre ikke religiøse må leve vores liv og godt for det.
Man må ikke glemme at det var den katolske kirke der opfandt bestikkelse ved indførelse af afladsbreve som folk kunne købe så de slap for skærsilden, det var der mange der gjorde og derfor var den katolske kirke Danmarks største jordbesidder da reformationen blev indført i år 1536 hvor jordbesiddelserne blev overført til krongods under kongen. Et kendetegn for de religiøse i indre mission er grådighed når det gælder om at rage gods og guld til sig og udnytte dem som er mindre begavet som "billig" arbejdskraft som jeg oplevede i min barndom i et mindre landsogn på Fyn.

Arbejdede i start 70erne i Irland, tæt på den nord irske grænse her slog katolikker og protestanter hinanden ihjel, det blev min øjenåbner til at mene at enhver religion er satans værk, drop det dog, som Marx skrev "Der er kun en religion og det er menneskene"

Krifas medlemmer har meldt sig ind i en fagforening. Og denne fagforening bliver ikke mindre fagforening af, at hovedbestyrelsen befinder sig ude på den kristne højrefløj. Krifas ansatte bliver heller ikke mindre kompetente til at yde fagforeningsmæssig rådgivning, ligesom A-kassedelen ikke udbetaler ringere a-kassemidler til ledige. Bag om det hele bliver Krifa som organisation hverken mindre troværdig eller inkompetent af, at der sidder en bestyrelse, som samlet set har taget stilling til nogle dybt åndelige spørgsmål i deres liv - og står ved det. Tværtimod har Krifa aldrig lagt skjul på deres ståsted, som rent ideologisk bygger på en platform, der skal fremme de menneskelige værdier i fagforeningens formål og virke.
Hvad er EGENTLIGT dit ærinde her, Jan Kjærgaard?

Krifa har intet med en fagforening at gøre. En forening i dansk forstand er bl.a. kendetegnet ved at den har et medlemsdemokrati, men Krifa er en ren pengemaskine uden demokrati.

Deres princip er: At deres gud , mildner luften for de klippede får , og de var nødt til at skifte navn for at alle satans arbejdere kunne blive medlem, det er iøvrigt utroligt at de kan se de medlemmer af FH o øjnende hverdag , der betaler for deres gode løn og arbejdsforhold er som de er , uden at blive flove !!

Hvor er artiklen egentlig kopieret fra?

Annonce