Annonce

SF langer hårdt ud efter regering – men glemte selv dagpenge i finanslov

”Vi vurderede, at det ikke var muligt også at komme igennem med forbedringer på dagpengeområdet,” erkender SF’s Kasten Hønge
”Det er hul i hovedet, at Peter Hummelgaard (Beskæftigelsesministeren, red.) ikke vil rette op på det,” proklamerer SF’s beskæftigelsesordfører Karsten Hønge i Politiken fredag.

SF’s bandbulle kommer i kølvandet på, at fire store fagforbund – 3F, HK, FOA og Dansk Metal - i øjeblikket kører en kampagne for en forhøjelse af dagpengene.

Karsten Hønge bekræfter dog over for Netavisen Pio, at SF ikke selv prioriterede en forhøjelse af dagpengene i forbindelse med finanslovsforhandlinger for 2020:

Vi prioriterede andre ting. Ikke mindst lovbestemte minimumsnormeringer

”Vi prioriterede andre ting. Ikke mindst lovbestemte minimumsnormeringer. Vi vurderede, at det ikke var muligt også at komme igennem med forbedringer på dagpengeområdet,” erkender Kasten Hønge over for Netavisen Pio.

Forslår højere dagpenge de første to måneder

SF vil dog nu genfremsætte et beslutningsforslag fra februar 2019, hvor SF foreslår en forbedring af dagpengene på to begrænsede områder: Nemlig en forhøjelse af dagpengene til personer, der har været i beskæftigelse i mindst 4 ud af de forudgående
5 år, med 25 procent ved de to første måneders ledighed – og en sænkelse til det halve af A-kasse-kontingentet for unge under 25 år.

De to ting vil årligt koste 850 millioner kroner, vurderer SF med baggrund i beregninger fra Finansministeriet. De penge vil SF finde via en beskatning af tech-giganterne og de øgede skatte- og momsindtægter, der forventeligt kommer ind på grund af den nu besluttede øgede indsats mod social dumping.

SF foreslår, at forbedringerne træder i kraft fra sommeren 2020.

Er det ikke lidt tyndt at komme halsende med et beslutningsforslag nu, hvor fagbevægelsen sætter dagpengene på dagsorden?

”Nej, det synes jeg ikke. Det forslag vi fremsætter nu, er fuldstændig identisk med det forslag vi stillede i foråret 2019 – bortset fra at vi ændrer på finansieringen bag.”

SF’s forslag ligger langt fra fagbevægelsens ønske om en generel forhøjelse af dagpengesatsen. En forhøjelse af dagpengene med 13.400 kroner årligt blev nævnt af det daværende LO tilbage i 2018…

Jeg er helt med på, at det måske ikke lige er det, fagbevægelsen går efter

”Jeg er helt med på, at det måske ikke lige er det, fagbevægelsen går efter. Men nu starter vi med at foreslå en forbedring på de to udvalgte områder, hvor vi har fundet finansiering. Men der er ingen tvivl om, at dagpengesatsen skal sættes op. Nu starter vi genopretningen, der hvor det er mest påtrængende. Så vores beslutningsforslag er et lille svar på dagpengeproblemet. Der skal meget mere til. For det er en fuldstændig håbløs situation, vi står i med dagpengene,” siger SF’s beskæftigelsesordfører, Karsten Hønge.

Opholdskravet afskaffet

I forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2020 blev det aftalt at afskaffe opholdskravet, som blev indført af VLAK-regeringen. En forbedring af dapengeområdet, der står i samlet 510 millioner kroner i perioden 2020 - 2023.

Afskaffelsen af opholdskravet blev i forhandlingerne prioriteret af både S-regeringen og de tre støttepartier de radikale, SF og Enhedslisten.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Er der overhovedet NOGEN der går efter noget ? Udover at holde sig fast på "taburetten" ?

Men hvad med Socialdemokraterne?
En ny retning?
Mere til ikke vestlige indvandrere, men danskerne på dagpenge kan de ikke hjælpe!