Venstre og DF frygter 3F-monopol: “Det er vrøvl” 

DA og FH's forslag om mindsteløn på landevejene, gør borgerlige nervøse for 3F-monopol. “Ikke én bliver tvunget til at være medlem af 3F,” siger gruppeformand.
Foto: Flickr
Der skal være en nedre grænse for lønnen, når udenlandske chauffører transporterer gods på de danske landeveje.

Det mener beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), der arbejder på at få flertal for at indføre en mindsteløn for udenlandske lastbilchauffører, der kører såkaldt cabotagekørsel i Danmark.

Det er Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA), der sammen har foreslået, at man forsøger at bekæmpe den udbredte social dumping i transportsektoren ved at vedtage den første lovbestemte mindsteløn i Danmark.

Ikke én bliver tvunget til at være medlem af 3F eller et andet fagforbund. Ikke én eneste

Arbejdsgiverne og fagbevægelsen foreslår, at mindstelønnen skal følge og stige i takt med den overenskomst, som er indgået af de “mest repræsentative arbejdsmarkedsparter”.

Netop den formulering er faldet Dansk Folkeparti og Venstre for brystet. Partierne mener nemlig, at det giver et monopol til 3F, som vil få en uretfærdig fordel over andre fagforbund, eksempelvis det gule fagforbund Krifa.

Venstre: Et de facto 3F-monopol 

Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted mener, at loven vil være at “indføre eksklusivaftaler ad bagvejen”. Det vil sige at tvinge folk til medlemskab af et bestemt fagforbund.

vi vil heller ikke give køb for respekten for foreningsfriheden eller de facto indføre et fagforeningsmonopol

Også i Venstre er man nervøse for foreningsfriheden, hvis mindstelønnen bindes op til den bredest dækkende overenskomst på området, som er den arbejdsgiverne har indgået med 3F.  

“(..)vi er også optaget af, at konkurrencen på området består, og vi vil heller ikke give køb for respekten for foreningsfriheden eller de facto indføre et fagforeningsmonopol, fordi omkostningsniveauet på hver enkelt lønparameter fra 3F's aftaler skal gøres til lov,” siger beskæftigelsesordfører i Venstre, Hans Andersen.

De udenlandske chauffører vil ikke skulle være medlem af 3F for at være sikret den overenskomstmæssige mindsteløn. Mindstelønsaftalen vil derimod tage udgangspunkt i den overenskomst, som dækker flest arbejdstagere i den danske transportsektor, hvilket vil sige den som 3F har indgået med arbejdsgiverne og som sikrer en mindstesats på 158 kroner i timen.

Ingen tvinges ind i 3F

Når Dansk Folkeparti og Venstre udtrykker bekymring over 3F-monopol og det frie fagforeningsvalg, så får det gruppeformand i 3F’s transportgruppe, Jan Villadsen, til at tvivle på, om partiernes ordfører har fået helt rigtig fat i, hvordan den danske arbejdsmarkedsmodel egentlig fungerer.

Det har intet med monopol at gøre

“Det har intet med monopol at gøre. Det er vrøvl. Ikke én bliver tvunget til at være medlem af 3F eller et andet fagforbund. Ikke én eneste. Det har intet med foreningsfrihed at gøre,” siger Jan Villadsen til Netavisen Pio.  
 

Ingen vil se en ny Padborg-sag

Det var et enigt Folketing - med daværende regeringsparti Venstre i spidsen - der har nedsat et Padborg-udvalg og bad arbejdsmarkedets parter komme med løsninger, der kunne forhindre sager om social dumping som den i Padborg, hvor filippinske chauffører boede i slumlejre.

Jeg har ingen forestilling om, at der sidder nogle i Folketinget, der ønsker at se en ny Padborg-sag

Derfor har Jan Villadsen heller ikke fantasi til at forestille sig, at regeringen ikke kan finde bred opbakning i Folketinget til at lave et stærkere værn mod løndumping gennem en mindsteløns-model, sådan som arbejdsgivere og forbevægelse har foreslået i fællesskab:

“Jeg har ingen forestilling om, at der sidder nogle i Folketinget, der ønsker at se en ny Padborg-sag, og som ikke vil tage imod den løsning som arbejdsmarkedets parter foreslår i fællesskab,” siger Jan Villadsen.

Det er helt usædvanligt og bizart, at Venstre og Dansk Folkeparti nu er ved at vende på en tallerken

Arbejdsgivere kalder det bizart 

Det er ikke kun fra fagforbundet 3F, at der lægges press på Venstre og Dansk Folkeparti. En af de store arbejdsgiverorganisationer, Dansk Transport og Logistik, advarer mod, at en manglende underskrift fra de to partier kan besværliggøre forårets overenskomstforhandlinger.

“Jeg er målløs, og jeg forstår ikke en bjælde. Det er helt usædvanligt og bizart, at Venstre og Dansk Folkeparti nu er ved at vende på en tallerken,” siger administrerende direktør i DTL, Erik Østergaard, til A4 Arbejdsliv.

"Faktaboks: Hvad er cabotagekørsel? 
 • Cabotagekørsel er når en lastbil, der ikke er registreret i Danmark, kører med gods mellem to steder inden for Danmarks grænser.
   

 • Cabotageture må kun udføres i forbindelse med international transport.
   

 • Et eksempel på cabotagekørsel kunne være, hvis en polsk lastbil, efter at have afleveret nogle biler fra Tyskland i København, kører et læs bananer til Esbjerg på vej ud af landet.
   

 • Det er maksimalt tilladt at køre tre cabotageture, og de skal udføres inden for syv dage efter leveringen af godset fra den internationale transport.
   

 • Hver dag krydser ca. 6.000 lastbiler grænsen til Danmark. Og 8 ud af 10 kører på udenlandske nummerplader.

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook

Kommentarer

De penge 3F har givet til ministerens valgkamp ser ud til at virke!
Lad dog den danske model være, og stop med jeres monopol drømme.

Så måtte regeringen igen bide i det sure æble, og fjerne 3Fs monopol!
Nu må arbejdsvilkår bare ikke afvige fra den bærende overenskomst, mon ikke Krifa og det faglige hus klapper i hænderne!

Så måtte regeringen igen bide i det sure æble, og fjerne 3Fs monopol!
Nu må arbejdsvilkår bare ikke afvige fra den bærende overenskomst, mon ikke Krifa og det faglige hus klapper i hænderne!

Annonce